Nota de premsa

Les Conselleries d'Habitatge i d'Hisenda promouen un projecte pilot d'eficiència energètica en la rehabilitació del Palau de Calatayud

05/08/2020

- L'edifici del carrer Micalet de València reuneix les condicions per a desenvolupar el projecte BEEP, que cofinança la Unió Europea i proporciona a les administracions públiques una metodologia innovadora
- El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller Vicent Soler han signat l'acord per a impulsar el projecteEl vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, han signat un acord a fi d'utilitzar el Palau de Calatayud com a edifici pilot del projecte BEEP que impulsa la Unió Europea i en el qual participa la Comunitat Valenciana.

En la reunió prèvia a la signatura de l'acord, també han participat la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Macu Mira; la directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció, Nuria Matarredona; la directora de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), Begoña Serrano, i la subdirectora d'aquest institut, Miriam Navarro.

L'objectiu específic del projecte BEEP és fomentar l'ús de la metodologia de modelat d'informació de construcció BIM (sigles en anglés de 'building information modeling') en la rehabilitació energètica d'edificis públics de valor patrimonial tenint en compte les especificitats que representen aquesta classe d'immobles.

Per a fer-ho, en el marc del projecte, es proporciona a les administracions públiques una metodologia innovadora per a la rehabilitació energètica dels edificis públics respectius.

El Palau de Catalayud, ubicat al carrer Micalet de València, reuneix les condicions exigides en el marc del programa i ha sigut considerat un projecte idoni per a participar en aquest projecte, tant per les dimensions, com per la data de construcció, el rendiment energètic i el valor patrimonial que té.

La signatura d'aquest acord permet prosseguir el treball previ que han realitzat els tècnics de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) a fi d'intercanviar la informació i la documentació de l'edifici necessària per a escometre la resta d'activitats.

Per a Martínez Dalmau, en el context d'emergència climàtica actual, "es fa imperiosa la necessitat de contribuir a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle des de tots els sectors. En el marc de l''Agenda 2030', les ciutats i els pobles han de ser sostenibles i, en aquesta matèria, el sector de l'edificació cobra especial protagonisme".

"El parc edificatori és responsable d'aproximadament el 40 % del consum energètic en la Unió Europea i del 36 % de les emissions de CO2. Un 35 % dels edificis van ser construïts fa més de 50 anys i quasi un 75 % del parc és energèticament ineficient. Per a assolir els objectius de descarbonització de 2050, la majoria dels edificis requereixen renovació", hi ha afegit el vicepresident segon.

Per la seua banda, el conseller Vicent Soler ha destacat que la participació en el projecte BEEP "constitueix una oportunitat magnífica per a la Generalitat, ja que ens permet aprofitar tot el potencial i els coneixements més innovadors en l'àmbit de l'arquitectura eficient".

"El resultat és una optimització de tot el procés d'edificació i gestió d'actius que és tornen infinitament més eficients, els costos i terminis d'execució dels quals es redueixen considerablement", ha explicat Soler.

Triple objectiu

Així mateix, Soler, que ha subratllat la importància de la col·laboració de les dues conselleries en la rehabilitació d'un edifici "tan singular", ha explicat que des de la Conselleria d'Hisenda s'està desenvolupant al Palau de Calatayud "un projecte de rehabilitació integral, amb l'objectiu de fer l'edifici més accessible i segur, tenint en compte, a més, criteris d'eficiència energètica i de sostenibilitat".

"En la intervenció s'ha prioritzat també la restauració de tots els elements de l'immoble amb valor cultural. El Palau de Calatayud constitueix una important obra d'arquitectura burgesa de 1907, ubicat, a més, en un enclavament privilegiat com és el conjunt històric de València, concretament en un entorn de béns d'interés cultural protegits, ja que la façana principal dona al carrer Micalet", ha detallat el titular d'Hisenda.

Segons el conseller, la intervenció té un triple objectiu: "recuperar el valor cultural de l'edifici, adaptar-lo a les necessitats funcionals per a l'ús administratiu i fer-lo eficient des del punt de vista energètic".

El projecte BEEP està cofinançat per la Unió Europea

La Comissió Europea ha establit l'acció pel clima com a prioritària a través del 'Green Deal', un gran pacte verd europeu que busca assolir un continent climàticament neutre en 2050. Aquest pacte verd europeu ha cobrat especial rellevància com a eix conductor de l'estratègia per a eixir de la crisi originada per la pandèmia de COVID-19.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica s'ha compromés, tal com ha assenyalat Martínez Dalmau, "a impulsar la transició ecològica i la descarbonització del sector".

En aquest sentit, s'ha dissenyat un programa de reactivació i impuls de la rehabilitació post-COVID-19, amb criteris establits en el pla 'Hàbitat 2030'.

Aquest pla inclou el desenvolupament de diversos projectes pilot en què s'exploraran i avaluaran mesures diferents, com ara la bioconstrucció, la construcció 4.0 i la prefabricació, entre altres, per a introduir en el mercat experiències innovadores.

El projecte europeu BEEP està cofinançat per la Unió Europea a través del programa 'ENI CBC Med'. Així mateix, està alineat amb les directives europees d'eficiència energètica en edificis i pretén millorar les capacitats de les administracions públiques, a fi d'escometre plans per a renovar-ne energèticament els edificis públics de cara a millorar el rendiment energètic d'aquests.

Els edificis públics també formen part del conjunt d'immobles "l'assignatura pendent dels quals és l'eficiència energètica, i més tenint en compte el paper exemplificant que, sens dubte, han d'exercir i la importància de la conscienciació social per a assolir aquest objectiu", ha subratllat Martínez Dalmau.

El projecte BEEP proporcionarà a les administracions públiques una metodologia innovadora, resultat de la investigació que s'està duent a terme en alguns edificis pilot reals localitzats a Itàlia, Xipre, el Líban, Egipte, Palestina, Jordània i Espanya.

Aquesta metodologia inclou la generació de models BIM a través de tècniques d'un interés particular en aquesta classe d'edificis, l'estudi de la interoperabilitat dels models BIM generats amb els programes que permeten l'anàlisi energètica d'edificis, així com el possible finançament de les actuacions de rehabilitació energètica a través de mecanismes de finançament amb fons privats, com ho són els contractes de rendiment energètic (CRE).

La metodologia BIM que s'usarà està relacionada amb la cultura col·laborativa i la pràctica integrada. Aquest innovador mètode de treball integra els agents que intervenen en el procés d'edificació, tant arquitectes, com enginyers, constructors, promotors o gestors d'instal·lacions ('facility managers'); estableix un flux de comunicació transversal entre aquests, i genera un model virtual que conté tota la informació relacionada amb l'edifici durant tot el cicle de vida d'aquest, des de la concepció inicial, durant la construcció i durant tots els anys d'ús de l'edifici, fins a la demolició.

La informació que s'aporta al model BIM prové de diverses classes de programari, programes de modelatge, càlcul estructural, programari de pressupostos, anàlisi de comportament energètic, etc.

Projecte de rehabilitació

L'objecte del projecte, elaborat per la Direcció General de Patrimoni, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, és restaurar i rehabilitar el Palau de Calatayud i els edificis agregats del carrer Forn dels Apòstols, amb una intervenció unitària, que seguisca la recuperació dels valors culturals dels edificis històrics i l'adaptació a les necessitats funcionals per a usar-los com a dependències administratives de la Generalitat.

Les obres de rehabilitació seran congruents amb la conservació dels valors propis definitoris dels edificis històrics que componen l'immoble. La intervenció arqueològica, realitzada en 2017, ha permés conéixer el potencial de l'immoble i concretar un plantejament general del projecte de rehabilitació en què s'integraran les troballes, en la mesura que siga possible.

El projecte d'execució per a la restauració i la rehabilitació de l'immoble, que estan redactant els tècnics del Servei de Gestió Immobiliària de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, en suposarà la modernització i l'adequació a les condicions exigides per la normativa sectorial d'habitabilitat, accessibilitat, seguretat, salubritat i eficiència energètica.

La intervenció pretén mantindre tant l'estructura, la configuració espacial i la volumetria existents, com tots els elements visibles des de vials i espais lliures públics. D'aquesta manera les façanes es mantindran inalterades i únicament es realitzaran els treballs de consolidació i restauració necessaris.

L'actuació destacarà les restes de les estructures muràries que han quedat fossilitzades en la mitgera entre l'edifici del carrer Forn dels Apòstols i el Palau de Calatayud, que han sigut datats en l'època islàmica i posteriors.

Així, el projecte conciliarà l'ús administratiu de l'edifici amb la mostra a la ciutadania d'alguns elements del patrimoni cultural, que són el testimoni de les transformacions per les quals ha passat la ciutat de València al llarg dels segles.

Arxius relacionats