Visualització de contingut web

Presentació

La Subdirecció General de Finançament autonòmic i coordinació financera té per objectiu contribuir a garantir un finançament suficient i adequat per a les necessitats de finançament de la Generalitat, així com el màxim aprofitament dels recursos disponibles.

Per a això exerceix les funcions previstes en l'article 14 del Decret 176/2016, de 25 de novembre, del Consell, enquadrades en els següents eixos d'actuació:

  1. Establir les directrius per a l'anàlisi i seguiment del finançament autonòmic i l'obtenció de dades per a determinar el seu impacte sobre el nivell de prestació dels servicis públics i sobre els comptes públics autonòmics.
  2. Promoure la col·laboració i coordinació amb altres òrgans i entitats de la Generalitat, per a contribuir a una gestió financera més eficaç i coordinada.
  3. Promoure la discussió i difusió de coneixements en matèria de finançament autonòmic i hisendes territorials.

 

Contacte: finaut_cfra@gva.es