Visualització de contingut web

Alta en el sistema

  1. 1. Sol•licitud i Obtenció de la Credencial d’usuari.

    Els usuaris que desitgen utilitzar l’aplicació FLA, ho sol·licitaran a la Intervenció General de la Generalitat per mitjà del corresponent formulari de "Sol·licitud de Credencial d’Usuari", fent ús de les corresponents Instruccions. En el dit formulari s’indicarà l’adreça de correu electrònic i el telèfon de contacte perquè, posteriorment, es puga notificar l’Alta en el sistema.

    De la mateixa manera, ompliran i presentaran el Formulari de revocació de credencial quan haja que donar un usuari de baixa.
  2. Comunicació d'alta en el sistema

    Una vegada obtinguda l’autorització de la Intervenció General de la Generalitat, l’usuari autoritzat rebrà una comunicació per correu electrònic o per via telefònica que li informarà del seu usuari i clau en el sistema, així com de la pàgina web d’accés a l’aplicació.