Visualització de contingut web

Què és FLA i qui pot utilitzar-lo?

En aplicació del Reial Decret-Llei 21/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea un mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes, la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública posa a disposició dels diferents ens i organismes públics de la Generalitat un sistema automatitzat denominat ‘FLA’, que permet relacionar les factures o els documents acreditatius de l’obligació de pagament susceptibles de ser atesos per este mecanisme. .

L’objectiu és instrumentar un mecanisme que atorgue liquiditat a les comunitats autònomes per a atendre les seues necessitats financeres.