Visualització de contingut web

Normativa

Normativa

  • Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny
    Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers

Normativa supletòria