Visualització de contingut web

Procediment per a utilitzar el sistema MECANO

  1. Sol·licitar l'Alta en el sistema
  2. Ús del sistema:
    • Accés i identificació per mitjà d'usuari i contrasenya.
    • El sistema permet l’enviament de tota la informació relativa a les obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors per l’òrgan gestor a què pertany l’usuari.