Visualització de contingut web

Requisits tècnics del sistema

Els llocs d'accés a JOC-ER han de complir els prerequisits següents:

  • Connexió a Internet.
  • Internet Explorer versions 7 ou 8, o Mozilla Firefox versió 2. Versions diferents de les mencionades no estan certificades per al funcionament correcte del client de firma. El navegador ha de tindre habilitat el suport per a JavaScript, ja que és necessari per a l'execució del client de firma
  • Màquina virtual Java en la versió 5 (JRE). L'executable està disponible per a la seua descàrrega en: http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase5-419410.html
  • Client de firma electrònica. Este requisit s'instal·larà automàticament la primera vegada que s'accedisca al sistema, i quedarà emmagatzemat en la carpeta .clienteFirmaArrobaFirma5, dins del directori personal de l'usuari
  • Adobe Reader 9.4 per a la visualització de documents. Es pot descarregar en: http://get.adobe.com/es/reader/

S'han identificat problemes a l'hora de fer ús del client de firma electrònica quan l'ordinador té determinat programari antivirus instal·lat. En concret, els productes següents han generat conflictes en els ordinadors en què estaven instal·lats:

  • Avast
  • Kaspersky

Se recomienda en estos casos desactivar temporalmente el software antivirus mientras se está accediendo al entorno de tramitación electrónica.

Informació addicional

Duració de les sessions

Després de realitzar amb èxit l'autenticació en el sistema, després de 20 minuts d'inactivitat la sessió expirarà automàticament. Es tracta d'una mesura habitual de seguretat per a evitar la possible manipulació per persones no autoritzades.

Navegació dins de l'aplicació

Evitar l'ús dels botons "Avant"/"Arrere" del navegador web en benefici de la navegació pròpia de l'aplicació. Això farà que la càrrega de dades i funcionalitats es produïsca sense errors.

Error en l'autenticació d'usuari

Si durant el procés d'autenticació es produïx un error, es recomana que reinicieu el vostre navegador. Per motius de seguretat només es permet tindre una sessió oberta quan s'usen certificats digitals. Si l'error persistix, proveu a eliminar la carpeta afirma.5 de la carpeta del perfil de l'usuari i reinstal•lar el client.

Generació de documents i aplicació de la firma electrònica

En alguns casos, la generació i la firma de documents que formen part del procés de tramitació d'un procediment es pot demorar algun temps, és recomanable no tancar el navegador ni interrompre este procés mentre s'executa. La seua duració dependrà de la grandària del fitxer.

Compatibilitat i optimització entre navegadors web

L'aplicació Joc-er està optimitzada per als navegadors web següents:

  • Microsoft Internet Explorer (Versions 7 i 8).
  • Mozilla Firefox (Versió 2)

Assegureu-vos d'executar l'aplicació en algun d'estos navegadors i les seues versions.