Visualització de contingut web

Presentació

La Junta Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat, creada pel Decret 79/2000, de 30 de maig, del Consell, és un òrgan consultiu i assessor en matèria de contractació. Així mateix, dirigix el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat i el Registre Oficial de Contractistes i Empreses Classificades de la Comunitat Valenciana, i exercix les funcions de classificació de contractistes per als contractes que formalitzen els òrgans de contractació de la Comunitat Valenciana.