Beneficis fiscals 2016

« Ves enrere

Beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni

Beneficis fiscals en l'Impost sobre el Patrimoni

Aplicables als fets imposables produïts el 2016. 

Mínim exempt 

  • S'estableix un mínim exempt de 600.000 € per als subjectes passius per obligació personal de l'impost que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana. Vegeu l'article 8.
  • S'estableix un mínim exempt d'1.000.000 € per a contribuents amb discapacitat psíquica amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % i per a contribuents amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 %. Vegeu l'article 8.

Normativa

Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de la resta de tributs cedits (text actualitzat l'1 de gener de 2016).