Tom I. Llei de Pressupostos de la Generalitat 2016
Tom II. Estructura per programes
Tom III. Sector Públic Instrumental de la Generalitat
Tom IV. Annex de dades de personal
Informes