TOM II. ESTRUCTURA PER PROGRAMES ESTRUCTURA PER PROGRAMES

RESUM GENERAL DE DESPESES PER SECCIONS I CAPÍTOLS
01.- Les Corts Valencianes
02.- Sindicatura de Comptes
03.- Consell Valencià de Cultura
04.- Consell Jurídic Consultiu
05.- Presidència de la Generalitat
16.- Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
14.- Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
06.- Hisenda i Model Econòmic
07.- Justícia, Interior i Administració Pública
09.- Educació, Cultura i Esport
10.- Sanitat Universal i Salut Pública
11.- Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
12.- Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
08.- Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
17.- Acadèmia Valenciana de la Llengua
19.- Servei del Deute
20.- Despeses Diverses
21.- Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
22.- Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
24.- Comité Econòmic i Social