TOM IV. SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT
Organismes autònoms Ent. Dret Públ. i Societats Mercantils Fundacions Consorcis

     Organismes autònoms de la Generalitat

 • 00020.Institut Valencià de la Joventut
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7 ANNEX


 • 00021.Inst. Valencià d'Investigacions Agràries
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00023.Inst. Cartogràfic Valencià
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00031. LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació

         32251. Foment d'ocupació
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP7
         32252. Formació i Qualificació Professional
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7
         32253. Plans especials de suport a l'ocupació en sectors productius
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP7
         32254. Inserció Laboral
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7
         32259. Administració i Coordinació General
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7 ANNEX


 • 00059.Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00091.Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00127.Agència Tributària Valenciana
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6


 • 00132. Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

         22110. Emergències, Protecció Civil i Extinció d'Incendis
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7 ANNEX
         22210. Seguretat Pública: Policia de la Generalitat i Policia Local
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7
         22220. Formació IVASPE
                      FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7


 • 00135.Autoritat de Transport Metropolità de València
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6 FP7 ANNEX


 • 00147.Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
                 FP1 FP2 FP3 FP4 FP6


 • 00149.Agència Valenciana de Protecció del Territori
                 FP1 FP2 FP3 FP4 ANNEX OBJECTIUS FP6