Tom I. Llei de Pressupostos de la Generalitat 2024

Tom II. Estructura per programes

Tom III. Annex de dades de personal

Tom IV. Sector Públic Instrumental de la Generalitat

Tom V. Entitats Depenents de les Institucions de la Generalitat

Tom VI. Informe Econòmic Financer

Tomo VII. Fons Faltats de Personalitat Jurídica

Informes