www.programasue.es  

BUTLLETÍ Nº 2 - JUNY 2019

EN CLAU FEMENINA

#DIGITALRESPECT4HER

LES DONES HAURIEN DE SENTIR-SE SEGURES I RESPECTADES EN INTERNET I PARTICIPAR AMB CONFIANÇA EN LA VIDA PÚBLICA

La Comissió Europea llança la campanya #DigitalRespect4Her per a crear consciència sobre la violència en línia contra les dones i promoure bones pràctiques per a abordar aquest problema.

Tots poden compartir la seua història en les xarxes socials a través de l'etiqueta #DigitalRespect4Her.

|| Més info en el següent enllaç ||


IGUALTAT DE GÈNERE A LES CIUTATS

INFORME 2019 URBACT: COM LES CIUTATS PODEN PRENDRE LA INICIATIVA

El nou informe del programa URBACT de la UE mostra com les autoritats de les ciutats poden fer alguns passos pràctics i senzills cap a la igualtat de gènere a través de la recopilació de dades, polítiques i consultes, destaca una sèrie de pràctiques innovadores en ciutats de la UE i suggereix formes eficients en les quals les autoritats poden fer una diferència real en la vida dels seus ciutadans.


|
|
Més info en el següent enllaç ||


PRESSUPOST DE GÈNERE