www.programasue.es  

BUTLLETÍ Nº 3 - JULIOL 2019


EN CLAU FEMENINA

PREMI SOCIETAT CIVIL 2019: Fi termini 6 setembre 2019


MÉS DONES EN LA SOCIETAT I L'ECONOMIA D'EUROPA

El Comité Econòmic i Social Europeu ha llançat el seu Premi de la Societat Civil per a 2019 amb el tema Més dones en la societat i l'economia d'Europa, destinat a projectes innovadors que lluiten per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la igualtat de tracte en tots els àmbits de la vida econòmica i social.

La convocatòria està oberta a totes les organitzacions que actuen en l'àmbit local, nacional, regional o europeu així com a qualsevol persona. Per a ser elegibles, els projectes han d'estar implementats o en marxa. S'atorgarà un total de 50.000 € a un màxim de cinc guanyadors.
|
|
Més info i formulari de sol·licitud en el següent enllaç
||


DIA DE L'INVERSOR DEL CONSELL EUROPEU D'INNOVACIÓ


APODERAR LES DONES INNOVADORES

Les companyies que tenen dones en posicions de lideratge s'exerceixen millor que les companyies que no ho fan. No obstant això, les empreses innovadores, tecnològiques i digitals continuen mancant de dones empresàries. A l'abril, 33 empreses innovadores dirigides per dones i finançades pel projecte pilot del Consell Europeu d'Innovació (EIC) es van reunir a Brussel·les amb motiu del Dia de l'Inversor de l'EIC per a promoure l'accés de les dones empresàries al finançament.

|| Llegeix la notícia completa ací ||


COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU


DICTAMEN: QÜESTIONS RELACIONADES AMB LA IGUALTAT DE GÈNERE

El Comité Econòmic i Social Europeu ha aprovat un nou dictamen. La igualtat de gènere no és únicament una qüestió de drets humans, és una necessitat social i econòmica per a la UE, els seus Estats membres i les empreses, ja que repercuteix en el creixement sostenible i el PIB, alhora que permet aprofitar el potencial del 51% de la població de la UE.


|| Accedeix al document a través del següent enllaç ||


INFOMED

4ª CONVOCATÒRIA INTERREG SUDOE: Fi termini 25 octubre 2019


12,9 MILIONS D'EUROS DESTINATS AL CREIXEMENT INTEL·LIGENT I A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

Ja està oberta la quarta convocatòria d'Interreg Sudoe, que compta amb un total de 12,9 milions d'euros de finançament FEDER repartits en dos eixos prioritaris del programa: Eix 1 - Promoure les capacitats d'innovació per a un creixement intel·ligent i sostenible; i Eix 5 - Protegir el medi ambient i promoure l'eficàcia dels recursos.

Poden participar totes les entitats públiques, privades amb ànim de lucre o sense i empreses (a excepció de les grans empreses) localitzades en la zona elegible del programa Sudoe.

|| Més info en el següent enllaç ||


CONVOCATÒRIES

CONVOCATÒRIA COSME ENTRECOMP: Fi termini 22 agost 2019


SUPORT A LA IMPLEMENTACIÓ DEL MARC DE COMPETÈNCIES D'EMPRENEDORIA

El programa COSME ha publicat una nova convocatòria l'objectiu de la qual és convertir el Marc de Competència per a l'Esperit Empresarial (EntreComp) en un instrument central per a la promoció i adopció de l'educació empresarial en tota Europa.

Així, s'espera reunir els actors rellevants de diversos països per a crear una comunitat de col·laboració que explore com pot funcionar el marc com a catalitzador i com a eina per a fomentar les capacitats empresarials de les persones joves i de la ciutadania en general.

|| Més info a través del següent enllaç ||


2ª CONVOCATÒRIA XARXES DE CIUTATS 2019: Fi termini 2 setembre 2019


AJUDES A PROJECTES PER A ESTABLIR XARXES ENTRE CIUTATS

En el marc del programa Europa amb els Ciutadans, l'Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultura (EACEA) ha publicat la seua segona convocatòria anual amb l'objectiu de promoure la creació de xarxes entre municipis o regions i associacions europees per a facilitar l'intercanvi de bones pràctiques que desenvolupen una cooperació basada en temàtiques comunes i amb un caràcter sostenible.

El pressupost és de 4.700.000 € i la subvenció màxima per xarxa no podrà excedir de 150.000 €.

   

|| Consulta el programa en el següent enllaç ||


COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: Fi termini 19 setembre 2019


TREBALLA COM A VOLUNTARI A LA UNIÓ EUROPEA

El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea l'objectiu de la qual és crear oportunitats perquè les persones de 18 a 30 anys treballen com a voluntàries o col·laboren en projectes que beneficien a comunitats i ciutadania de tota Europa, tals com el patrimoni cultural europeu, la integració dels nacionals de països tercers i la resposta als reptes mediambientals, incloses la prevenció, preparació i recuperació de catàstrofes.

Els projectes podran desenvolupar-se en el mateix país o en un dels Estats membres de la UE i tindran una duració compresa entre dos mesos i un any.