www.programasue.es  
 

BUTLLETÍ Nº 5 - SETEMBRE 2019


EN CLAU FEMENINA

4ª CONFERÈNCIA SOBRE L'ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2019: 15 octubre 2019


CONTINUA AVANÇANT LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA UNIÓ EUROPEA A PAS DE TORTUGA?

La present conferència, organitzada per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), proporciona un espai perquè professionals i responsables de la presa de decisions debaten les conclusions de l'Índex d'Igualtat de Gènere 2019, obtinguen les noves puntuacions en matèria d'igualtat a la UE, analitzen les tendències al llarg del temps i mostren els aspectes que han de millorar-se en el context polític actual.


|
|
Més info i programa en el següent enllaç ||


ESTUDI SOBRE LA CIBERVIOLÈNCIA CONTRA DONES I XIQUETES


S'ESTIMA QUE UNA DE CADA DEU DONES HA EXPERIMENTAT UNA FORMA DE VIOLÈNCIA CIBERNÈTICA DES DELS 15 ANYS

L'abast global d'Internet, la ràpida difusió de la informació i l'ús generalitzat dels mitjans de comunicació social, juntament amb l'actual pandèmia de violència contra les dones i les xiquetes, ha portat a l'aparició de la violència cibernètica com un problema mundial creixent.

L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha dut a terme un estudi amb la finalitat d'identificar i analitzar la investigació existent sobre les diferents formes de violència contra la dona en el ciberespai. L'accés a Internet es considera cada vegada més com un dret humà fonamental, per tant, és crucial garantir que aquest espai públic digital siga un lloc segur i capacitador per a tots, incloses les dones i les xiquetes.


||
Accedeix a la publicació en el següent enllaç ||


PLA ESTRATÈGIC NACIONAL D'AVALUACIÓ DEL FSE 2014-2020


AVALUACIÓ AMB ENFOCAMENT DE GÈNERE EN LA IMPLEMENTACIÓ DEL FONS SOCIAL EUROPEU

El Pla Estratègic Nacional d'Avaluació del FSE és un instrument per al seguiment i avaluació del procés d'implementació del programa operatiu del Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020.

Es basa en una sèrie d'avaluacions per a millorar la qualitat de l'execució dels programes, entre les quals es troba l'Avaluació amb enfocament de gènere, que analitza l'abast i el desenvolupament de la igualtat de gènere en el programa i en la realitat sobre la qual aquest pretén incidir. Per a això s'incorpora la perspectiva de gènere en tot el procés: des de la definició de l'objecte d'avaluació fins al disseny metodològic i l'execució del pla de treball de camp, assegurant així que la perspectiva de gènere no es dilueix en el procés d'implementació del programa.


||
Pots descarregar la publicació ací ||


INFOMED

INTERREG SUDOE: PROJECTE TURBO SUDOE


CONEIX EL PROJECTE TURBO-SUDOE EN EL QUAL PARTICIPA FEDACOVA

La Federació Empresarial d'Agroalimentació de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA) és l'entitat representativa del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Forma part del projecte TURBO-SUDOE, una xarxa que reuneix centres d'investigació que ofereixen coneixement, associacions empresarials que demanden tecnologia en tres sectors estratègics, com són l'agroalimentari, l'automoció i l'energia/TICs, i una entitat experta en la formació i transferència de tecnologia.

Tots ells afronten un repte comú: millorar els processos de transferència tecnològica amb el propòsit de facilitar l'explotació en el mercat del coneixement generat en l'espai SUDOE, activant la participació del sector privat mitjançant la plena alineació de les activitats d'I+D (oferta) amb les pimes (demanda).


|| Coneix el projecte ací ||


CONVOCATÒRIES

CONVOCATÒRIA ART AND THE DIGITAL 2019: Fi termini 2 octubre 2019


L'ART I EL DIGITAL: ALLIBERAR LA CREATIVITAT PER A LA INDÚSTRIA, LES REGIONS I LA SOCIETAT EUROPEES

Aquesta convocatòria és una iniciativa relacionada amb el programa S-T-ARTS (Ciència, Tecnologia i Arts) ajudat per la Comissió Europea. Amb la finalitat de promoure el desenvolupament regional i urbà, la convocatòria convida a presentar propostes per a vincular, en l'àmbit regional, centres d'art i tecnologia.

L'objectiu és ajudar al fet que sorgisquen centres regionals que relacionen l'art i la tecnologia amb una varietat d'activitats, incloent-hi esdeveniments i exposicions, així com la creació de xarxes d'organitzacions artístiques i tecnològiques amb idees afins al llarg de tota Europa.


||
Més info en el següent enllaç ||


CONCURS JUVENES TRANSLATORES 2019: Fi termini 20 octubre 2019


LA COMISSIÓ EUROPEA PREMIA ELS MILLORS TRADUCTORS JOVES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha anunciat la nova edició de Juvenes Translatores, un concurs dirigit a l'alumnat d'ensenyament secundari de 17 anys d'edat i centrat a promoure l'aprenentatge d'idiomes en els centres d'ensenyament i a oferir a les persones joves una idea del treball del traductor. Podran traduir en qualsevol de les 552 combinacions lingüístiques possibles amb les 24 llengües oficials de la Unió Europea.

|| Més info, guanyadors d'edicions anteriors i inscripció ací ||


PREMI ALTIERO SPINELLI A LA DIVULGACIÓ 2019: Fi termini 29 octubre 2019