www.programasue.es  
 

BUTLLETÍ Nº 6 - OCTUBRE 2019


EN CLAU FEMENINA


INTEGRACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE LES DONES MIGRANTS: Fi termini 30 gener 2020


UNA CONVOCATÒRIA PERQUÈ LES DONES I XIQUETES MIGRANTS PARTICIPEN EN TOTES LES ESFERES DE LA SOCIETAT

La Comissió Europea, en el marc del Fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF), ha llançat la convocatòria Integració social i econòmica de les dones migrants, basada a facilitar la integració i participació econòmica, social i política efectiva de les dones migrants en la societat d'acolliment i en el mercat laboral així com donar suport a la seua capacitat d'interactuar i sentir-se a gust en el seu nou entorn social.

|
|
Més info a través del següent enllaç ||


INICIATIVA EU-UN SPOTLIGHT


INICIATIVA SPOTLIGHT: A L'AVANTGUARDA DE L'ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LES XIQUETES

Aquesta iniciativa va ser llançada en 2017 com a associació mundial i pluriennal entre la Unió Europea i les Nacions Unides amb un compromís de finançament inicial de 500 milions d'euros de la UE. Suposa un esforç mundial sense precedents per a invertir en la igualtat de gènere i posar fi a la violència cap a dones i xiquetes, prioritzant la prevenció, la protecció i la prestació de serveis per a garantir l'apoderament econòmic de la dona i la seua participació en tots els aspectes de la societat.

|| Consulta els projectes i avanços en el següent enllaç ||


INTERSECCIÓ DE LES DESIGUALTATS: ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE


UNA PERSPECTIVA INTERSECTORIAL POSA EN RELLEU LA COMPLEXITAT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Aquest informe, elaborat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), reflecteix com es manifesta el gènere quan es combina amb altres característiques com l'edat, la discapacitat, la procedència dels migrants, l'ètnia, l'orientació sexual o l'origen socioeconòmic.

L'Índex d'Igualtat de Gènere incorpora sis àrees bàsiques (treball, diners, coneixement, poder, temps i salut) i dues de violència i desigualtats que s'entrecreuen. Les àrees bàsiques mesuren les diferències entre homes i dones en diversos àmbits, mentre que la intersecció de les desigualtats afig una comprensió detallada de la desigualtat entre tots dos.


|
|
Accedeix a l'informe a través d'aquest enllaç  ||


INFOMED


INTERREG MED: PROJECTE ALTER ECO


CONEIX EL PROJECTE ALTER ECO EN EL QUAL PARTICIPA L'INSTITUT VALENCIÀ DE L'EDIFICACIÓ

L'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) forma part de Alter Eco, un projecte que planteja una sèrie d'estratègies turístiques alternatives per a millorar el desenvolupament sostenible del turisme promovent la identitat mediterrània en una sèrie de ciutats participants en aquest. L'objectiu principal d'aquest projecte és buscar i millorar l'equilibri entre l'atracció turística com a font econòmica de creixement i la conservació del model de ciutat mediterrània clàssica com a exemple de sostenibilitat.

Per a això es duran a terme 6 projectes pilot en diferents ciutats que seran utilitzades com Living Lab. S'empraran diferents metodologies i eines existents sorgides en projectes previs d'alt impacte amb l'objectiu d'aconseguir estratègies turístiques holístiques i realistes en l'àmbit local i regional que permeten la seua transferència al territori MED.

||
Coneix el projecte ací ||


CONVOCATÒRIES


CONVOCATÒRIA EACEA MEDIA 2019-2020: Fi termini novembre 2019 - maig 2020