www.programasue.es  
 

BUTLLETÍ Nº 7 - NOVEMBRE 2019


EN CLAU FEMENINA


ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2019: UNIÓ EUROPEA


AMB UNA PUNTUACIÓ DE 67,4 SOBRE 100 LA UNIÓ EUROPEA ENCARA ESTÀ LLUNY DE LA META

L'Índex d'Igualtat de Gènere és una eina per a mesurar el progrés de la igualtat de gènere a la UE, desenvolupada per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) amb la finalitat de donar visibilitat a les àrees que necessiten millores i poder dissenyar així mesures més eficaces en aquesta matèria.

Cada any es puntua als Estats membres i a la Unió Europea en conjunt per a veure el seu progrés. La UE ha aconseguit una puntuació de 67,4 sobre 100 augmentant només 5,4 punts des de 2005. Enguany destaquen els àmbits de la salut (88,1) i els diners (80,4) i les desigualtats són més visibles en l'àmbit del poder (51,9).

|| Més info, estadístiques i informe ací ||


ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2019: ESPANYA


LA PUNTUACIÓ D'ESPANYA ÉS 2,7 PUNTS SUPERIOR A LA DE LA UNIÓ EUROPEA

Amb 70,1 punts sobre 100 Espanya ocupa el nové lloc a la UE en l'Índex d'Igualtat de Gènere, l'eina dissenyada per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) que mesura el progrés de la igualtat de gènere a la UE.

Les puntuacions més altes corresponen a l'àmbit de la salut (90,1) mentre que les desigualtats són més pronunciades en el del poder (62) encara que la puntuació en aquest àmbit és la que més ha millorat des de 2005 (+ 16,1 punts). Des de 2005 han augmentat les puntuacions en tots els àmbits així com en el total (+ 7,9 punts), avançant cap a la igualtat de gènere a un ritme més ràpid que altres Estats membres de la UE.


|
|
Accedeix a l'informe complet en el següent enllaç ||


ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2019: ESTATS MEMBRES


DESCOBREIX LES PUNTUACIONS DE TOTS ELS PAÏSOS

Encara que la Unió Europea ha avançat cap a la igualtat entre homes i dones, l'evolució és desigual entre els Estats membres.

Suècia (83,6) i Dinamarca (77,5) són les societats amb major igualtat de gènere, a diferència de Grècia (51,2) i Hongria (51,9), que tenen un llarg camí per recórrer. Els països que més han millorat són Itàlia i Xipre (+ 13,8 punts i + 10,4 punts) mentre que Lituània és l'únic país que no ha realitzat cap progrés en matèria d'igualtat de gènere des de 2005.


|| Consulta més estadístiques de la pàgina interactiva ací ||


KIT D'EINES SOBRE COMUNICACIÓ SENSIBLE AL GÈNERE


EL LLENGUATGE INCLUSIU ASSEGURA QUE DONES I HOMES SIGUEN TRACTATS COM A PERSONES D'IGUAL IMPORTÀNCIA I DIGNITAT

Aquesta guia, produïda per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), està formada per un conjunt d'eines i directrius sobre com utilitzar un llenguatge amb perspectiva de gènere en la redacció, proporcionant exemples pràctics de què és la comunicació sexista i discriminatòria i com evitar-la, entre altres qüestions.

El seu objectiu és conscienciar sobre l'impacte del llenguatge en les actituds, comportaments i normes d'una societat i la necessitat d'un llenguatge inclusiu que desafie les suposicions inconscients que les persones tenen sobre els rols de gènere i permeta establir les bases per a una major igualtat de gènere en tota la societat.


||
Més info i descàrrega a través del següent enllaç ||


INFOMED


INTERREG MED: PROJECTE TOURISMED


CONEIX EL PROJECTE TOURISMED EN EL QUAL PARTICIPA LA FUNDACIÓ VALENCIAPORT

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació, Promoció i Estudis Comercials de Valenciaport participa com a soci en Tourismed, un projecte INTERREG MED de Cooperació Territorial Europea innovador que busca solucions per a l'esgotament dels recursos marins, el declivi del sector de la pesca artesanal i els impactes negatius del turisme (desarticulació social, pèrdua del patrimoni cultural, degradació ecològica, etc.) en la zona del Mediterrani.

El projecte investiga i desenvolupa un model de negoci de pesca-turisme (modalitat de turisme pesquer que es realitza a bord d'una embarcació) en els territoris costaners d'Espanya, França, Itàlia, Grècia, Albània i Xipre amb l'objectiu de promoure un enfocament sostenible del turisme, al mateix temps que es fomenta la preservació de l'ecosistema marí i la cultura pesquera tradicional de la regió mediterrània.

|| Coneix el projecte ací ||


CONVOCATÒRIES


CONCURS DISCOVER EU: Fi termini 28 novembre 2019