www.programasue.es  
 
BUTLLETÍ Nº 8 - DESEMBRE 2019

EN CLAU FEMENINA

LA VIDA DE LES DONES I ELS HOMES A EUROPA: UN RETRAT ESTADÍSTIC 2019

DIFERÈNCIES I SIMILITUDS ENTRE LA VIDA DE DONES I HOMES A EUROPA

Aquesta publicació digital interactiva, elaborada per Eurostat en col·laboració amb els instituts nacionals d'estadística dels Estats membres de la UE i dels països de la AELC, estudia i compara la vida quotidiana de dones i homes als països europeus amb l'objectiu de mostrar, a través d'una interfície intuïtiva amb textos breus, infografies i eines interactives de visualització, com de similar o diferent és realment.

|| Accedeix a la publicació ací ||


LLUITA CONTRA LES DIFERÈNCIES SALARIALS DE GÈNERE

LLUITA CONTRA LES DIFERÈNCIES SALARIALS: NO SENSE UN MILLOR EQUILIBRI ENTRE EL TREBALL I LA VIDA PRIVADA 

Aquest informe, publicat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), ofereix una visió general de les diferències salarials entre homes i dones a la Unió Europea i com això afecta a les seues pensions.

A més, explora els vincles entre les diferències salarials i les noves polítiques destinades a millorar l'equilibri entre la vida laboral i la vida privada, centrant-se en el paper de les mesures presentades per la iniciativa New Start de la Comissió Europea, com el permís de paternitat i de cura de persones a càrrec i la flexibilitat de les modalitats de treball, entre altres.|| Més info i descàrrega en el següent enllaç ||


BRETXA SALARIAL DE GÈNERE: UNIÓ EUROPEA I ESPANYA

LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE A ESPANYA, DOS PUNTS PER DAVALL DE LA MITJANA DE LA UE

Eurostat publica periòdicament informació actualitzada sobre la situació de les diferències salarials entre dones i homes a la Unió Europea. La bretxa salarial mitjana a la UE és del 16,2% mentre que a Espanya és del 14,2%.

Existeixen diversos factors que contribueixen a l'existència de la bretxa salarial. Entre altres, els càrrecs directius i de supervisió solen ser ocupats en la seua immensa majoria per homes, les dones s'encarreguen de tasques importants i no remunerades amb molta més freqüència i solen passar més temps fora del mercat laboral que els homes, a més d'estar sobrerepresentades en certs sectors i professions.


|| Descobreix més dades a través del següent enllaç ||


ALL IN - CAP A L'EQUILIBRI DE GÈNERE EN L'ESPORT EUROPEU

ESPANYA, DELS PAÏSOS MÉS AVANÇATS RESPECTE A l'ESFORÇ PER LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ÀMBIT DE L'ESPORT 

El projecte All in! Towards gender balance in European sport, promogut pel Consell d'Europa i la Comissió Europea, té com a objectiu promocionar la igualtat entre dones i homes en l'àmbit esportiu. En 2019, 18 països europeus van participar en la seua campanya de recollida de dades sobre la participació de dones i homes en aquest àmbit.

Segons aquest informe, el nostre país té la major puntuació respecte a mesures adoptades per a un major accés de les dones als llocs de decisió en l'esport (85% enfront del 53% de la mitjana) i la segona en accions per a augmentar el nombre de dones entrenadores (74% enfront de 38%).


|
|
Consulta els projectes i avanços en el següent enllaç
||


INFOMED

INTERREG EUROPE: PROJECTE DELTA LADY


CONEIX EL PROJECTE DELTA LADY EN EL QUAL PARTICIPA EL CONSELL DE CAMBRES DE COMERÇ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El Consell de Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana forma part de Delta Lady, un projecte europeu que té com a objectiu definir eines polítiques que permeten fomentar activitats turístiques sostenibles en els deltes d'Europa, preservant el patrimoni natural i cultural com a motor de desenvolupament econòmic sostenible.

En el projecte participen 6 regions del delta: Delta del Rijn (Holanda), delta del Danubi (Romania), delta de Camargue (França), delta del Po (Itàlia), delta del riu Blackwater (Irlanda) i delta de l'Albufera (Espanya).


|
|
Coneix el projecte ací ||


CONVOCATÒRIES

AGÈNCIA ESPACIAL EUROPEA: PROGRAMA YOUNG GRADUATE TRAINEE

FORMA PART DELS EQUIPS MULTICULTURALS QUE MANTENEN A EUROPA A LA VANGUARDIA DE LES OPERACIONS ESPACIALS 

L'Agència Espacial Europea publica anualment al voltant de 100 oportunitats d'ocupació englobades en el programa Young Graduate Trainee i dirigides principalment a persones enginyeres o científiques, graduades en Informàtica, Ciències Naturals o Socials i Empresarials o que cursen el seu últim any de màster en la universitat.

Els contractes de treball duren un any i ofereixen a les persones sol·licitants l'oportunitat d'obtindre una valuosa experiència en el desenvolupament i operació de missions espacials. Les diferents ofertes es publiquen en la seua pàgina web a mitjan novembre i romanen obertes un període de temps variable.

|| Descobreix el programa ací ||


PREMIS BLUEINVEST 2020 ECONOMIA BLAVA: Fi termini 3 gener 2020