www.programasue.es  
 
BUTLLETÍ Nº 9 - GENER 2020

EN CLAU FEMENINA

DONES I HOMES EN LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ


DONES I HOMES EN LES TIC: UNA OPORTUNITAT PER A UN MILLOR EQUILIBRI ENTRE VIDA I TREBALL

Només al voltant del 17% dels quasi 8 milions d'especialistes en TIC són dones i el nombre de dones que es graduen en estudis de TIC ha anat disminuint en l'última dècada.

És per això que des de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) s'ha realitzat un informe amb l'objectiu d'aprofundir en la comprensió dels principals factors que permeten i dificulten una adopció equilibrada de les ocupacions en l'àmbit de les TIC per part de dones i homes, i d'aportar una important contribució als compromisos de la UE per a combatre la segregació ocupacional i dissenyar les mesures polítiques pertinents per a millorar l'equilibri entre el treball i la vida privada.

|| Accedeix a la publicació ací ||


IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS PARLAMENTS EUROPEUS


AVALUACIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS PARLAMENTS NACIONALS DE LA UE I EN EL PARLAMENT EUROPEU

Entre abril i juny de 2019 es va dur a terme l'avaluació de la sensibilitat de gènere per als parlaments nacionals dels 28 Estats membres de la UE i per al Parlament Europeu a través de l'eina Parlaments Sensibles al Gènere de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE).

Es tracta de la primera avaluació en l'àmbit de la UE que analitza la sensibilitat de gènere i descriu l'estat de la qüestió en tots els parlaments nacionals de manera uniforme, els resultats de la qual tenen l'objectiu de servir com a punt de referència per a analitzar el progrés en la millora de la igualtat de gènere en el treball parlamentari al llarg del temps.

|| Consulta els resultats en el següent enllaç ||


INICIATIVA EMPRESARIAL INCLUSIVA


ELS EMPRESARIS DESAPAREGUTS 2019: POLÍTIQUES PER A LA INICIATIVA EMPRESARIAL INCLUSIVA

Des de la Comissió Europea i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) s'ha publicat la cinquena edició d'aquest informe biennal que examina la forma en què les polítiques públiques en l'àmbit nacional, regional i local poden donar suport a la creació d'ocupació, el creixement econòmic i la inclusió social mitjançant la superació dels obstacles a la creació d'empreses i a l'autoocupació de persones de grups desfavorits o infrarepresentats en l'activitat empresarial, com les dones, les persones joves, les aturades i les immigrants.

|| Més info i descàrrega en el següent enllaç ||


INFOMED

INTERREG MED: PROJECTE CO-EVOLVE


CONEIX EL PROJECTE CO-EVOLVE EN EL QUAL PARTICIPA LA FUNDACIÓ VALENCIAPORT

La Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació, Promoció i Estudis Comercials de Valenciaport  participa com a soci en Co-Evolve, un projecte INTERREG MED  de Cooperació Territorial Europea que té com a objectiu analitzar i promoure la co-evolució de les activitats humanes i dels sistemes naturals en les zones turístiques costaneres en el marc dels principis de Gestió Integrada de Zones Costaneres (GIZC) i d'Ordenació de l'Espai Marítim (MSP).


Planteja el desenvolupament de patrons de turisme costaner sostenible sobre set
àrees pilot  amb diferents característiques naturals, físiques i geogràfiques, que van des de zones costaneres urbanes fins a àrees naturals protegides, de cinc països diferents (Espanya, Grècia, Itàlia, Croàcia i França).

|| Coneix el projecte ací ||


CONVOCATÒRIES

FONS D'ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ 2019: Fi termini 30 gener 2020


21,5 MILIONS D'EUROS PER A DIFERENTS PROJECTES EN MATÈRIA D'ASIL I IMMIGRACIÓ

El Fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF) de la Comissió Europea està dirigit a la gestió eficaç dels fluxos migratoris i l'aplicació, el reforç i el desenvolupament d'un enfocament comú de la Unió en matèria d'asil i immigració.

La convocatòria per a l'any 2019 està dividida en set àmbits: Integració de les persones que necessiten protecció a través de plans de patrocini privat; Orientació social dels nacionals de tercers països nouvinguts mitjançant la participació de les comunitats locals; Integració social i econòmica de les dones migrants; Campanyes de conscienciació sobre els riscos de la migració irregular; Suport a les víctimes de tràfic d'éssers humans; Protecció dels xiquets en la migració i Projectes transnacionals d'Estats membres per a la formació d'experts en l'àmbit de l'asil i la immigració.

|| Més info a través del següent enllaç ||


PREMI EUROPEU CARLOMAGNO DE LA JOVENTUT 2020: Fi termini 31 gener 2020