www.programasue.es  
 
BUTLLETÍ Nº 10 - FEBRER 2020

EN CLAU FEMENINA

CONVOCATÒRIA PROGRAMA DRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA: Fi termini 1 abril 2020


CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A TANCAR LES BRETXES DE GÈNERE EN EL CURS DE LA VIDA

El Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) de la Comissió Europea ha obert la seua convocatòria de propostes per a crear consciència i abordar els estereotips de gènere en les diverses etapes de la vida, canviant actituds, comportaments i pràctiques que obstaculitzen el progrés cap a la igualtat i restringeixen el potencial de l'alumnat en els entorns infantils i aprofitant les oportunitats i els desafiaments de la digitalització contínua en les eleccions educatives i professionals de les persones.

|| Accedeix a la convocatòria des d'ací ||


PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA INTEGRACIÓ DE NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS


EDUCACIÓ I CAPACITACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE PER A LA INTEGRACIÓ DE NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS

Aquest informe, publicat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), examina la forma en què la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de la dona es tenen en compte en les polítiques i mesures de suport a la integració dels nacionals de tercers països mitjançant l'educació i la capacitació.

La formulació de polítiques que tinguen en compte les qüestions de gènere pot contribuir a l'elaboració de polítiques i mesures que responguen a les diferents necessitats i interessos dels diversos grups de dones i homes nacionals de tercers països.

|| Més info a través del següent enllaç ||


ALL IN - CAP A L'EQUILIBRI DE GÈNERE EN L'ESPORT EUROPEU


CONSULTA L'INFORME SOBRE LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ESPORT ESPANYOL

El projecte All in! Towards gender balance in European sport, promogut pel Consell d'Europa i la Comissió Europea, té com a objectiu promocionar la igualtat entre dones i homes en l'àmbit esportiu. En 2019, 18 països europeus van participar en la seua campanya de recollida de dades sobre la participació de dones i homes en aquest àmbit.

Ara pots conéixer l'informe que recopila tots els resultats i conclusions relatius a Espanya respecte a lideratge, entrenament, participació, polítiques i programes, violència de gènere, mitjans de comunicació i igualtat de gènere en l'esport del nostre país.

|| Descarrega l'informe en el següent enllaç ||


INFOMED

PRIMED 2020: Fi termini 31 març 2020


PRODUCCIONS AUDIOVISUALS PER A UN MILLOR CONEIXEMENT DEL MEDITERRANI, LA SEUA HISTÒRIA, CULTURES I TRADICIONS

El Centre Mediterrani de Comunicació Audiovisual (CMCA) ha llançat la seua convocatòria anual del Premi Internacional de Documentals i Reportatges sobre el Mediterrani (PriMed), dirigit a produccions audiovisuals - en el camp específic del documental, el reportatge i el cinema d'investigació - que tracten de temes relacionats amb la problemàtica, la cultura, el patrimoni, la història, les societats i la vida dels homes i dones dels països mediterranis.

|| Coneix el premi ací ||

CONVOCATÒRIES

XARXES I ASSOCIACIONS PROVEÏDORS APRENENTATGE ADULTS: Fi termini 25 febrer 2020


LA INCLUSIÓ SOCIAL I ELS VALORS COMUNS: LA CONTRIBUCIÓ EN L'ÀMBIT DE L'EDUCACIÓ I LA FORMACIÓ

La Comissió Europea, en el marc del programa Erasmus+, ha publicat una nova convocatòria sobre xarxes i associacions per a proveïdors d'aprenentatge d'adults l'objectiu dels quals és donar suport a projectes que establisquen o desenvolupen xarxes transnacionals i nacionals de proveïdors d'educació d'adults i contribuïsquen a reforçar la capacitat dels proveïdors d'educació d'adults per a aplicar la política europea en matèria d'aprenentatge d'adults a escala nacional i regional.

|| Més info a través del següent enllaç ||


CONVOCATÒRIA BLUE ECONOMY WINDOW 2019: Fi termini 27 febrer 2020