BUTLLETÍ Nº 11 - MARÇ 2020

EN CLAU FEMENINA

CONVOCATÒRIA REC 2020 COMBATRE LA VIOLÈNCIA: Fi termini 1 abril 2020


PREVINDRE I COMBATRE TOTES LES FORMES DE VIOLÈNCIA CONTRA ELS XIQUETS, ELS JOVES I LES DONES

La Comissió Europea, en el marc del Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC), ha llançat aquesta convocatòria de propostes centrada en quatre prioritats: previndre la violència de gènere; abordar la violència en Internet contra les dones; protegir i donar suport als xiquets i xiquetes, les persones joves i les dones que són víctimes i possibles víctimes de la violència; i previndre, combatre i respondre a la violència entre xiquets.

|| Accedeix a la convocatòria des d'ací ||


CONVOCATÒRIA REC 2020 NO DISCRIMINACIÓ: Fi termini 1 abril 2020


PROMOURE L'APLICACIÓ EFECTIVA DEL PRINCIPI DE NO DISCRIMINACIÓ

El Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) de la Comissió Europea ha obert la seua convocatòria de propostes per a aplicar el principi de no discriminació entorn de sis prioritats: promoure la gestió de la diversitat i la inclusió en el treball; lluitar contra la discriminació basada en l'orientació sexual i promoure la igualtat de les persones LGBTI; lluitar contra la discriminació basada en l'origen racial o ètnic i reforçar la lluita contra les formes de discriminació dels romanís.

Les últimes dues prioritats estan restringides a les autoritats públiques: promoure la no discriminació per motius de sexe, origen racial o ètnic, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual i la recopilació de dades sobre la igualtat.

|| Consulta la convocatòria en el següent enllaç ||


EUROSTAT: LA DONA EN LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA


VOLS CONÉIXER ALGUNES ESTADÍSTIQUES SOBRE LA DONA EN ELS CAMPS DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA?

En ocasió del Dia Internacional de les Dones i les Xiquetes en la Ciència, celebrat l'11 de febrer, Eurostat ha publicat una breu nota amb estadístiques sobre aquesta qüestió.

En 2018, dels quasi 15 milions de científics i enginyers de la UE, el 59% eren homes i el 41% dones. Els homes estaven particularment sobrerepresentats en la indústria manufacturera (el 79% dels científics i enginyers en la indústria manufacturera eren homes), mentre que la proporció de gènere en el sector dels serveis era més equilibrada (54% d'homes i 46% de dones).

|| Coneix més dades ací ||


INFOMED

CONVOCATÒRIA PRIMA 2020: Fi termini 1 i 15 abril 2020


INNOVACIÓ PER A MILLORAR LA DISPONIBILITAT D'AIGUA I LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA SOSTENIBLE A LA REGIÓ MEDITERRÀNIA

L'objectiu del programa PRIMA (Associació per a la Investigació i la Innovació al Mediterrani) és crear capacitats de recerca i desenvolupament de solucions innovadores per a aconseguir sistemes agroalimentaris i recursos hídrics resistents al clima, eficients, eficaços en funció dels costos i sostenibles des del punt de vista ambiental i social i contribuir a resoldre els problemes d'escassetat d'aigua, seguretat alimentària, nutrició i salut en la zona del Mediterrani.

Les sis convocatòries obertes responen a diverses de les tres prioritats d'aquest programa: ordenació integrada i sostenible de les aigües de les zones àrides i semiàrides del Mediterrani; sistema de cultiu sostenible sota les limitacions ambientals del Mediterrani i cadena de valor agroalimentària mediterrània sostenible per al desenvolupament regional i local.

|| Coneix el programa i les convocatòries ací ||


CONVOCATÒRIES

CONVOCATÒRIA HORIZON 2020 MIGRACIÓ: Fi termini 12 març 2020


CONVOCATÒRIA HORIZON 2020 PER LA GOVERNANÇA GLOBAL I EUROPEA DE LA MIGRACIÓ

El programa de treball 2018-2020 “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives” d'Horizon 2020 inclou una convocatòria sobre migració, enfocada a desenvolupar solucions innovadores per a la integració satisfactòria dels migrants en les societats europees d'acolliment.

Aquesta convocatòria inclou 4 topics: pràctiques inclusives i innovadores per a la integració dels migrants en les comunitats locals; identificació i superació dels problemes d'integració dels xiquets migrants; narratives sobre la migració i les seues repercussions i pràctiques sostenibles per a la integració en les societats.

|| Accedeix a les convocatòries a través del següent enllaç ||


PRÀCTIQUES SECRETARIA GENERAL DEL CONSELL: Fi termini 16 març 2020


PARTICIPA EN L'ACTIVITAT DIÀRIA DEL CONSELL I TREBALLA EN UN ENTORN MULTICULTURAL, MULTILINGÜE I MULTIÈTNIC

La Secretaria General del Consell és l'òrgan constituït pel personal encarregat d'atendre les necessitats de dues institucions de la UE: el Consell Europeu i el Consell de la UE, incloses les seues presidències, el Comité de Representants Permanents (Coreper) i altres comités i grups de treball del Consell.

Cada any ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques, que poden ser de quatre tipus: remunerades, obligatòries no remunerades, per a estudiants d'escoles nacionals d'administració pública o per a persones amb discapacitat. Les funcions consistiran a preparar reunions i redactar actes, assistir a reunions dels òrgans preparatoris del Consell i del Coreper, investigar sobre projectes concrets, traduir documents, recopilar documentació i redactar informes.

|| Més info en el següent enllaç ||


PROJECTE ELIIT INDÚSTRIA TÈXTIL: Fi termini 17 març 2020