BUTLLETÍ Nº 13 - MAIG 2020
#AçòPassarà

EN CLAU FEMENINA

COVID-19 I LA IGUALTAT DE GÈNERE


ELS IMPACTES DE GÈNERE DEL COVID-19 EN LA NOSTRA SOCIETAT

L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha llançat un portal web dedicat al Covid-19 i la igualtat de gènere amb l'objectiu de conscienciar sobre alguns dels impactes de gènere que el coronavirus en la nostra societat.

La informació es basa en les investigacions existents de l'EIGE i en les estadístiques de gènere per a posar en relleu les diferents realitats a què podrien enfrontar-se les dones i els homes a la llum d'aquesta pandèmia en diversos àmbits: professionals de la salut, dificultats econòmiques i gènere, cures no remunerades i tasques domèstiques, repercussions del gènere en la salut, persones en situacions vulnerables i violència de gènere.

|| Accedeix al portal des del següent enllaç ||


ESTRATÈGIA EUROPEA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 2020-2025