Imagen que contiene mapa
             Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 18 – OCTUBRE 2020

#xTuxMi

 

EN CLAU FEMENINA

 

REPRESENTACIÓ DE LES DONES EN ELS BANCS CENTRALS DELS ESTATS MEMBRES

Mujer sonriendo con lentes y camisa
              blanca
              Descripción generada automáticamente

CONEIX EL DISCURS D'ISABEL SCHNABEL, MEMBRE DEL COMITÉ EXECUTIU DEL BANC CENTRAL EUROPEU

En opinió d'Isabel Schnabel, el desequilibri de gènere en l'economia és un fenomen persistent causat per barreres que limiten la progressió professional de les dones. Per això, el BCE ha implementat mesures per a millorar la situació, executant programes de cura infantil, fomentant una cultura inclusiva i introduint objectius de gènere, entre altres.

No obstant això, les seues directrius de promoció interna no aborden d'arrel el desequilibri de gènere en l'economia. La naturalesa sistèmica de la subrepresentació de la dona implica que l'estratègia de gènere del BCE només és un element dels canvis institucionals i socials més amplis que es necessiten per a assegurar l'avanç sostingut de la dona i fomentar la diversitat de manera més general.

|| Accedeix al discurs complet des del següent enllaç ||

 

INFORME SOBRE GÈNERE I MIGRACIÓ

Imagen que contiene exterior, persona,
              pasto, sostener
              Descripción generada automáticamente

ELS EFECTES PERJUDICIALS DE LA FALTA DE PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ, ASIL I INTEGRACIÓ

Les dones i xiquetes migrants, refugiades i sol·licitants d'asil s'enfronten a uns riscos i inseguretats diferents als homes en les distintes etapes del procés de migració i requereixen una resposta de protecció ràpida i eficaç, ja que corren un major risc de patir violència de gènere, inclosa la tracta amb finalitats d'explotació sexual i el matrimoni forçós.

En aquest nou informe, l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) analitza les principals qüestions de desigualtat de gènere relacionades amb la situació de la migració a la UE: la participació en el mercat laboral, la capacitació i l'economia no estructurada; la reunificació familiar; la protecció internacional i la violència de gènere.

|| Consulta l'anàlisi en profunditat ací ||

 

GUIA PER A L'AVALUACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS DE LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

Texto
              Descripción generada automáticamente

RECOMANACIONS DE L'EIGE SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN LA PARELLA PER A L'ÚS DELS AGENTS DE POLICIA EN TOTA LA UE

La policia exerceix un paper fonamental en la reducció de la violència contra la dona per part de la seua parella: quan l'experimenta, solen acudir a la policia abans que a qualsevol altra autoritat per a obtindre protecció. L'avaluació i la gestió de riscos són dues mesures vitals que els agents de policia poden adoptar per a garantir la seguretat i el benestar immediats i continus de les persones afectades per la violència en la parella.

A tal fi, l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) ha elaborat una guia amb directrius i recomanacions per a enfocar l'aplicació dels processos d'avaluació de riscos i les estratègies de gestió de riscos de la violència domèstica destinada als agents de policia de tota la UE.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

INFOMED

 

INTERREG 30 YEARS

Diagrama
              Descripción generada automáticamente

CONEIX MÉS SOBRE INTERREG I DESCOBREIX ELS PROJECTES TOURISMED I IEER AMB SOCIS VALENCIANS

Interreg és el programa de la Unió Europea per a la cooperació transfronterera en l'àmbit regional i nacional i, amb motiu del seu 30 aniversari, ha llançat una publicació amb múltiples projectes entre els quals trobem dos amb socis valencians: Tourismed (Interreg MED) i iEER (Interreg Europe).

Com a resposta a l'amenaça dels mitjans de vida dels pescadors de la mar Mediterrània, Tourismed presenta una nova oferta turística que ofereix als visitants la possibilitat d'aprendre sobre la pesca artesanal tradicional. Per part seua, el projecte iEER, per a aconseguir regions més emprenedores, fomenta el desenvolupament d'ecosistemes empresarials regionals en els quals les persones joves aprenen coneixements i claus perquè un negoci tinga èxit.

|| Descarrega la publicació ací ||

 

CONVOCATÒRIES

 

CONVOCATÒRIA EASI: Fi termini 16 novembre 2020

Diagrama, Dibujo de ingeniería
              Descripción generada automáticamente

OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT EN INNOVACIÓ SOCIAL PER A FER FRONT A LES TENDÈNCIES SOCIALS I ECONÒMIQUES

La innovació social, en el marc del programa de la UE per a l'Ocupació i la Innovació Social (EaSI), comprén el conjunt d'activitats de desenvolupament, validació i aplicació de nous productes, serveis o pràctiques que satisfacen les necessitats socials i resolguen els problemes de la societat, com la transició a una economia baixa en carboni, la digitalització, el canvi demogràfic o la recent pandèmia.

La convocatòria Centres de competència per a Innovació Social té per objecte donar suport a l'establiment i desenvolupament de les organitzacions que poden assumir la funció de centre de transferència transnacional de coneixements, creació de sinergies i establiment de xarxes.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

CONCURS INTERREG MED EDIFICIS EFICIENTS: Fi termini 30 novembre 2020

Imagen que contiene edificio, paraguas
              Descripción generada automáticamente

PARTICIPA AMB UNA FOTOGRAFIA QUE REPRESENTE LA TRANSICIÓ SOSTENIBLE DELS EDIFICIS PÚBLICS EN LA ZONA MEDITERRÀNIA

La Comunitat d'Edificis Eficients, establida en el marc del programa Interreg MED, reuneix autoritats públiques locals i nacionals, empreses i organismes d'energia i investigació i té per objecte impulsar la transició energètica dels edificis públics a la regió del Mediterrani.

En aquest context, ha llançat un concurs fotogràfic que reflexiona sobre l'evolució dels edificis públics que persegueixen albergar la vida d'una comunitat sostenible. Les tres fotografies que millor representen el vincle (icònic, ideal, metafòric, etc.) amb la transició energètica seran premiades amb un viatge a Lisboa per a la conferència anual de la Comunitat d'Edificis Eficients i vals de comerç electrònic.

|| Bases i inscripció ací ||

 

4a CONVOCATÒRIA INTERREG MED PROJECTES MODULARS: Fi termini 15 desembre 2020

Texto, Pizarra
              Descripción generada automáticamente

4 MILIONS D'EUROS PER A LA TRANSFERÈNCIA O INCORPORACIÓ DE RESULTATS DE PROJECTES INTERREG MED FINALITZATS

El programa Interreg MED ha llançat la seua quarta convocatòria de projectes modulars, orientada a la capitalització de projectes modulars completats i restringida a iniciatives de transferència d'eines i metodologies ja desenvolupades i de transferència i incorporació de resultats a les polítiques de projectes MED ja finalitzats, en matèria d'eficiència energètica en edificis i energies renovables.

Per a aquesta convocatòria s'apliquen restriccions a l'elegibilitat dels Socis Líders: només aquells que hagen participat en el projecte modular que la proposta capitalitzarà poden presentar-se com a Socis Líders i un soci pot presentar la seua candidatura com a Soci Líder únicament una vegada.

|| Accedeix a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

PREMI EIC HORIZON BATERIES INNOVADORES: Fi termini 17 desembre 2020

Logotipo, nombre de la empresa
              Descripción generada automáticamente

UN PREMI DE 10 MILIONS D'EUROS PER A CONTRIBUIR DE MANERA SIGNIFICATIVA A LA DESCARBONITZACIÓ D'EUROPA

Els premis Horizon del Consell Europeu d'Innovació (EIC) tenen per objecte estimular el coneixement, la innovació i la competitivitat per a trobar solucions a desafiaments importants que enfronta la societat, oferint una recompensa en efectiu a qui puga afrontar-los amb major eficàcia.

En aquest cas, el repte consisteix a desenvolupar bateries segures i sostenibles per a vehicles elèctrics mitjançant l'exploració de nous materials i productes químics que utilitzen matèries primeres sostenibles i de baix cost, abundants i fàcilment disponibles a Europa. Han de proporcionar un rendiment igual o superior als motors de combustió interna i ser capaces de recarregar-se en un temps equivalent al d'ompliment d'un depòsit convencional.

|| Descobreix el premi ací ||

 

INTERREG VOLUNTEER YOUTH: Fi termini 31 desembre 2020

Imagen que contiene Texto
              Descripción generada automáticamente

EXPERIMENTA LA COOPERACIÓ TERRITORIAL EUROPEA I DESCOBREIX ELS ASSOLIMENTS LOCALS DELS PROGRAMES I PROJECTES D'INTERREG

Joves Voluntaris Interreg és una iniciativa del Cos Europeu de Solidaritat que ofereix a les persones d'entre 18 i 30 anys la possibilitat de participar com a voluntàries en programes transfronterers, transnacionals o interregionals i els seus projectes, amb l'objectiu de fomentar un major sentit de pertinença europea, de ciutadania i de compromís cívic entre les persones joves.

Les persones voluntàries secunden, promouen i informen sobre els assoliments concrets dels programes i projectes d'Interreg, fomentant la cooperació i els valors connexos i adquireixen una experiència de creixement personal única així com habilitats que poden emprar en les seues futures experiències.

|| Tota la info en el següent enllaç ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

INFORME SOBRE L'ESTAT DE DRET 2020

Imagen que contiene Calendario
              Descripción generada automáticamente

A PESAR QUE S'HAN ESTABLIT RIGOROSES NORMES, ENCARA EXISTEIXEN DESAFIAMENTS IMPORTANTS SOBRE L'ESTAT DE DRET

La Comissió Europea ha publicat el primer informe anual sobre l'Estat de Dret, l'objectiu del qual com a instrument preventiu és impulsar un debat inclusiu i una cultura de l'Estat de Dret que ajude a tots els Estats membres a aprendre a superar les dificultats i reforçar l'Estat de Dret en el respecte de les tradicions i els sistemes constitucionals nacionals.

Abasta quatre pilars: els sistemes judicials nacionals, les normatives en matèria de lluita contra la corrupció, el pluralisme i la llibertat dels mitjans de comunicació i altres qüestions relacionades amb els controls essencials per a un sistema eficaç de governança democràtica, a més de les novetats arran de les mesures d'emergència adoptades a causa de la crisi de la COVID-19.

|| Consulta l'informe ací ||

 

BARÒMETRE REGIONAL I LOCAL ANUAL DE LA UE

Imagen que contiene Interfaz de usuario
              gráfica
              Descripción generada automáticamente

CALCULAR EL COST DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 A LES REGIONS, CIUTATS I POBLES DE LA UE

Aquesta primera edició, publicada pel Comité Europeu de les Regions, se centra en l'impacte de la pandèmia de COVID-19 i en com els ens locals i regionals de la UE han afrontat en primera línia la crisi sanitària per a mantindre fora de perill a la població.

L'informe assenyala que aquests ens són fonamentals per a la recuperació econòmica, destaca l'impacte en les persones més vulnerables de la societat i presenta les noves dades que, sobre aquests temes, aporten les enquestes d'opinió, realitzades menys d'un mes abans de la seua publicació.

|| Accedeix a l'informe des del següent enllaç ||

 

MICROMECENATGE I OPORTUNITATS FSE: AUTORITATS DE GESTIÓ

Diagrama
              Descripción generada automáticamente

PERSPECTIVES DE FUTUR PER A LES AUTORITATS DE GESTIÓ EN EL MARC DELS INSTRUMENTS FINANCERS PER ALS FONS EIE

Fi-compass, la plataforma de serveis d'assessorament sobre instruments financers per als Fons Estructurals i d'Inversió Europeus de la Comissió Europea, en associació amb el Banc Europeu d'Inversions, ha publicat un manual per a establir instruments financers en suport de projectes que busquen finançament a través de campanyes de micromecenatge, especialment en el marc del Fons Social Europeu (FSE).

Aquest manual analitza els reptes i oportunitats d'establir instruments financers a través de plataformes de finançament col·lectiu amb l'objectiu de connectar a les autoritats de gestió i a la indústria del finançament col·lectiu entre si, destacant els beneficis mutus d'una major cooperació.

|| Coneix i descarrega el manual ací ||

 

EUROSTATISTICS 09/2020

Imagen que contiene Interfaz de usuario
              gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de setembre de 2020 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en el següent enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

POLÍTICA REGIONAL DE LA UE

Gráfico, Gráfico de burbujas
              Descripción generada automáticamente

TROBA PROJECTES COFINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA A TRAVÉS DE PROGRAMES DE POLÍTICA REGIONAL DE LA UE

La política regional és la política principal d'inversió de la Unió Europea que ofereix suport a la creació d'ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida de les regions i ciutats de la UE, executant-se principalment a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons de Cohesió.

En aquest context, la Direcció General de Política Regional i Urbana (DG REGIO) compta amb una base de dades des de la qual poder descobrir una àmplia i variada selecció de projectes que serveixen com a exemple dels centenars de milers de projectes que s'han beneficiat d'inversions procedents de programes de política regional de la UE al llarg dels anys.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

PROGRAMA DE TREBALL 2021 COMISSIÓ EUROPEA

Interfaz de usuario gráfica,
              Aplicación, Sitio web
              Descripción generada automáticamente

CAP A UNA EUROPA MÉS SANA, JUSTA I PRÒSPERA, AMB UNA ECONOMIA MÉS ECOLÒGICA I ADAPTADA A L'ERA DIGITAL

Cada any la Comissió Europea aprova un programa de treball en el qual s'estableix la llista d'actuacions que emprendrà en els dotze mesos següents amb l'objectiu d'informar a la població sobre els compromisos polítics en relació amb la presentació de noves iniciatives, la retirada de propostes pendents i la revisió de la legislació vigent de la UE.

El programa de treball per a 2021 se centra a liderar la doble transició ecològica i digital com a oportunitat per a eixir de la fragilitat de la crisi i generar una nova vitalitat per a la Unió, i es basa en el Pla de Recuperació per a Europa, l'instrument de recuperació NextGenerationEU i un pressupost de la UE reforçat per a 2021-2027.

|| Més info i accés al programa en el següent enllaç ||

 

HORIZON EUROPE 2021-2027

Imagen que contiene persona, edificio,
              exterior, mujer
              Descripción generada automáticamente

EL CONSELL DE LA UE ULTIMA LA SEUA POSICIÓ SOBRE EL PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ HORIZON EUROPE PER A 2021-2027

El Consell de la UE ha ultimat la seua posició sobre la proposta de Reglament pel qual es crea Horizon Europe, el programa marc d'investigació i innovació de la UE per als anys 2021-2027, i sobre la proposta de Decisió sobre el Programa Específic pel qual s'executa, proposats per la Comissió en 2018 i dirigits a establir els objectius, el pressupost, les normes i formes de finançament així com els objectius operatius i els tipus d'activitats previstes per a la seua execució, respectivament.

Pel que fa a la Decisió del programa específic, les principals modificacions acordades són de caràcter pressupostari, reflectint els fons disponibles sota l'instrument de recuperació Next Generation EU.

|| Coneix les propostes i les seues modificacions ací ||

 

NOU MANDAT COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
              Descripción generada automáticamente

EL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU INICIA EL SEU MANDAT 2020-2025 AMB 137 NOUS MEMBRES D'UN TOTAL DE 329

El Comité Econòmic i Social Europeu és un òrgan consultiu de la UE compost per representants de les organitzacions de treballadors i empresaris i altres grups, que assessoren la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la UE sobre projectes de legislació i polítiques d'assumptes socials, econòmics, agrícoles, de transport, etc.

El passat octubre es van renovar els 329 membres que seran la veu de la societat civil organitzada a la UE durant els pròxims cinc anys. S'estrenaran en les seues funcions més del 40 % i les dones representaran el 33 % dels membres d'aquest nou període, enfront del 27,30 % de l'últim període i el 24,70 % del de 2010-2015.

|| Accedeix a la notícia des del següent enllaç ||

 

INSTRUMENT SURE

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web
              Descripción generada automáticamente

AJUDA FINANCERA DE 87.400 MILIONS D'EUROS PER ALS ESTATS MEMBRES I 21.300 MILIONS PER A ESPANYA EN EL MARC DEL SURE

SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) és el nou instrument europeu de suport temporal per a mitigar els riscos de desocupació en una emergència, l'objectiu de la qual és ajudar els Estats membres a protegir l'ocupació i a les persones treballadores enfront de l'impacte de la crisi per COVID-19.

En el marc d'aquest instrument, el Consell de la UE ha aprovat una ajuda de 87.400 milions d'euros a 16 Estats membres en forma de préstecs de la UE, que contribuirà a finançar l'augment de la despesa pública en què han incorregut com a conseqüència dels règims nacionals de reducció del temps de treball i mesures similars, incloses les relacionades amb la salut.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Texto, Logotipo
              Descripción generada automáticamente

CONSULTA COM LI VA AL TEU PAÍS PEL QUE FA A LA PAU, LA JUSTÍCIA I LES INSTITUCIONS FORTES

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides proporcionen un nou marc polític mundial destinat a posar fi a totes les formes de pobresa, lluitar contra les desigualtats i fer front al canvi climàtic, entre altres prioritats.

Et convidem a conéixer l'ODS Núm. 16 Pau, justícia i institucions fortes. Consulta les estadístiques per a comprendre i avaluar la situació actual del teu país així com comparar-la amb altres països europeus en el subconjunt d'indicadors que conformen aquest objectiu: existència de crim, violència o vandalisme, confiança en el Parlament Europeu, percepció de la corrupció i percepció de la independència del sistema judicial.

|| Accedeix a la pàgina interactiva ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El seu butlletí mensual ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
              Aplicación
              Descripción generada automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 28 Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE

Texto
              Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Representació Permanent d'Espanya davant la UE, des de la Unitat de Suport per a la presència d'espanyols en les Institucions de la UE (UDA), proporciona informació sobre oportunitats d'ocupació i de pràctiques professionals en l'administració de la UE, ofereix formació per a la preparació dels processos selectius i gestiona els programes dirigits als empleats públics espanyols interessats a tindre una experiència professional a Europa.

En aquest context, la UDA elabora i publica un butlletí mensual que ofereix informació detallada sobre múltiples ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions de la Unió Europea.

|| Consulta el butlletí ací ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
              forrado, colorido
              Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FEDER COMUNITAT VALENCIANA

Imagen que contiene pasto, exterior,
             vista, montaña
             Descripción generada automáticamente