Imagen que contiene mapa
            Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 21 – GENER 2021

xTuxMi

 

EN CLAU FEMENINA

 

EU GENDER ACTION PLAN III 2021-2025

Imagen que contiene Diagrama
             Descripción generada automáticamente

UN AMBICIÓS PLA PER A FOMENTAR LA IGUALTAT DE GÈNERE EN L'ACCIÓ EXTERIOR DE LA UE 2021-2025

El Pla d'Acció en matèria de Gènere 2021-2025 (GAP III) de la Comissió Europea estableix el full de ruta polític de la UE cap a un món amb igualtat de gènere, l'objectiu del qual és abordar les causes estructurals de la desigualtat de gènere i la discriminació adoptant un plantejament transformador i intersectorial que integra la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions.

Persegueix contribuir a apoderar a les dones, les xiquetes i les persones joves perquè facen ple ús dels seus drets i augmenten la seua participació en la vida política, econòmica, social i cultural així com fomentar el seu lideratge mitjançant programes de governança i reformes de l'administració pública.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

LGBTIQ EQUALITY STRATEGY 2020-2025

Interfaz de usuario gráfica
             Descripción generada automáticamente

UNIÓ DE LA IGUALTAT: LA COMISSIÓ PRESENTA LA SEUA PRIMERA ESTRATÈGIA PER A LA IGUALTAT DE LES PERSONES LGBTIQ A LA UE

La Comissió Europea ha presentat la primera estratègia per a la igualtat de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, no binàries, intersexuals i queer (LGBTIQ) de la UE, la qual aborda les desigualtats i els reptes que afronta aquest col·lectiu amb l'objectiu de garantir que les seues preocupacions es reflectisquen correctament en l'elaboració de les polítiques de la UE i gaudisquen d'igualtat d'oportunitats per a participar plenament en la societat.

Defineix una sèrie d'accions específiques i mesures legals agrupades entorn de quatre pilars: combatre la discriminació, garantir la seguretat, construir societats inclusives i liderar la crida a favor de la igualtat LGBTIQ a tot el món.

|| Descobreix l'estratègia ací ||

 

IGUALTAT DE GÈNERE I INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

BENEFICIS DE LA IGUALTAT DE GÈNERE MITJANÇANT LA PROVISIÓ D'INFRAESTRUCTURA: UNA ENQUESTA EN TOTA LA UE

En 2015-2016, l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) va dur a terme una enquesta en els 28 Estats membres de la UE sobre els beneficis d'una infraestructura que tinguera en compte les qüestions de gènere, amb la finalitat de reunir informació sobre la importància dels serveis d'infraestructura existents per a les activitats quotidianes i el nivell de benestar que proporciona la infraestructura pública.

Aquest estudi té per objecte satisfer la llacuna de la investigació i oferir una eina a les persones investigadores i les encarregades de la formulació de polítiques per a comprendre millor les necessitats de les persones i planificar una assignació més eficient i equilibrada dels recursos públics.

|| Descarrega la publicació a través del següent enllaç ||

 

INFOMED

 

INTERREG MED

CONSULTA ELS NOUS APARTATS WEB I DESCOBREIX EINES ÚTILS I LES HISTÒRIES DARRERE DELS PROJECTES D'INTERREG MED

A través dels nous apartats de la pàgina web d'Interreg MED, el programa de cooperació territorial europea de la zona del Mediterrani per a promoure el creixement sostenible, podràs consultar eines útils i descobrir el que els projectes Interreg MED poden fer en àrees com el creixement urbà, el turisme sostenible, la protecció de la biodiversitat o la renovació de l'energia, entre altres.

En l'apartat web de la biblioteca del programa podràs accedir als principals outputs obtinguts pels projectes, com ara metodologies, estudis, directrius, eines en línia, estratègies o materials de formació, mentre que en l'apartat d'històries podràs conéixer les activitats, assoliments, resultats i dificultats dels projectes.

|| Accedeix a la pàgina web ací ||

 

CONVOCATÒRIES

 

CONVOCATÒRIA MECANISMES DE TRANSFERÈNCIA UIA: Fi termini 1 febrer 2021

Imagen que contiene Diagrama
             Descripción generada automáticamente

EL MÈTODE URBACT PER A COMPRENDRE, ADAPTAR I PREPARAR LA REUTILITZACIÓ D'UNA SOLUCIÓ INNOVADORA UIA

URBACT és un programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el desenvolupament urbà sostenible i integrat i engloba a 550 ciutats, 29 països i 7000 agents locals actius. D'altra banda, Accions Innovadores Urbanes (UIA) és la iniciativa de la Unió Europea que proporciona a les zones urbanes de tota Europa recursos per a provar solucions noves i no provades per a fer front als desafiaments urbans.

Basant-se en l'èxit de la Xarxa de Transferència URBACT, han desenvolupat un mecanisme pilot de transferència per als projectes d'UIA finalitzats, que finançarà quatre xarxes l'objectiu de les quals serà adaptar les innovacions de l'UIA i elaborar un pla d'inversió per a finançar la seua aplicació.

|| Descobreix la convocatòria en el següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA FONS D'ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ 2020: Fi termini 16 febrer 2021

Texto
             Descripción generada automáticamente

CONVOCATÒRIA AMIF 2020: ACCIONS TRANSNACIONALS EN MATÈRIA D'ASIL, MIGRACIÓ I INTEGRACIÓ

El Fons d'Asil, Migració i Integració (AMIF) de la Comissió Europea té com a objectiu donar suport a les mesures que contribuïsquen a la gestió eficaç dels fluxos migratoris i a l'aplicació, reforç i desenvolupament d'un enfocament comú de la UE en matèria d'asil, protecció subsidiària i temporal.

La convocatòria es divideix en sis topics: Desenvolupament i implementació d'estratègies d'integració local a través d'aliances entre interessats; Reducció d'obstacles i promoció de l'accés a serveis bàsics; Promoció de la participació dels migrants en el disseny i aplicació de polítiques d'integració; Promoció de vies complementàries per a les persones que necessiten protecció; Assistència, suport i integració de víctimes del tràfic d'éssers humans i Transició dels xiquets migrants a l'edat adulta.

|| Troba tota la info ací ||

 

PREMI EIC HORIZON ALERTA PRIMERENCA D'EPIDÈMIES: Fi termini 16 febrer 2021

Diagrama
             Descripción generada automáticamente

5 MILIONS D'EUROS PER A UN SISTEMA D'ALERTA PRIMERENCA PER A PREVINDRE ELS BROTS DE MALALTIES I REDUIR EL SEU IMPACTE

Els premis Horizon del Consell Europeu d'Innovació (EIC) tenen per objecte estimular el coneixement, la innovació i la competitivitat per a trobar solucions a desafiaments importants que enfronta la societat, oferint un premi en efectiu a qui puga afrontar-los amb major eficàcia.

En aquest cas, el repte consisteix a desenvolupar i demostrar un prototip de sistema d'alerta primerenca escalable, fiable i rendible, utilitzant dades d'observació de la Terra per a pronosticar i vigilar les malalties transmeses per vectors, així com contribuir a la prevenció dels brots mitigant el seu impacte a escala local, regional i mundial i donar suport als esforços d'eliminació existents.

|| Info i bases del premi a través del següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA FONS DE SEGURETAT INTERNA 2020: Fi termini 25 febrer 2021

CONVOCATÒRIA ISF 2020: DELINQÜÈNCIA CIBERNÈTICA, ABÚS SEXUAL INFANTIL I INVESTIGACIONS DIGITALS

El Fons de Seguretat Interna (ISF) de la Comissió Europea contribueix a garantir un alt nivell de seguretat a la UE i se centra en la lluita contra la delinqüència, gestionar eficaçment els riscos i les crisis de seguretat i protegir a les persones i infraestructures contra els atacs terroristes.

Les propostes hauran de desenvolupar la capacitat i coneixements de les autoritats policials i judicials i donar suport a la cooperació transfronterera; contribuir a l'aplicació de la legislació de la UE, relativa a les directives sobre la lluita contra els abusos sexuals i l'explotació sexual dels xiquets i als atacs dels sistemes d'informació, la lluita contra el frau i la falsificació o fomentar la cooperació transfronterera entre les autoritats policials i judicials i les entitats privades.

|| Coneix la convocatòria ací ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

INFORME SOBRE LA CIUTADANIA DE LA UE 2020

Imagen que contiene Interfaz de usuario
             gráfica
             Descripción generada automáticamente

APODERAMENT DE LA CIUTADANIA EN NOM D'UNA UE MÉS FORTA I RESILIENT EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA DE COVID-19

La Comissió Europea ha publicat l'Informe sobre la Ciutadania de la UE de 2020, una publicació triennal que informa sobre l'aplicació de les disposicions relatives a la ciutadania, proposa noves prioritats i fa balanç dels progressos realitzats en la matèria respecte a l'informe anterior.

Aquest informe complementa el Pla d'Acció Europeu per a la Democràcia que estableix el marc d'accions per a apoderar a la ciutadania i construir democràcies més resilients i inclou una sèrie d'accions concretes destinades a millorar la participació democràtica, l'apoderament i la inclusió; facilitar la lliure circulació i simplificar la vida quotidiana; promoure la ciutadania de la UE i protegir-la tant a Europa com a l'estranger, especialment en temps de crisi.

|| Accedeix a l'informe des del següent enllaç ||

 

POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE EN LES ZONES NO URBANES

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
             Descripción generada automáticamente

DESAFIAMENTS SOCIALS, ESTRUCTURALS I GEOGRÀFICS PERÒ VALUOSOS I INHERENTS ACTIUS CULTURALS, SOCIALS I AMBIENTALS

El Parlament Europeu ha publicat un estudi en el qual s'examina el paper de la Política de Cohesió de la UE en les zones no urbanes (rurals), s'analitzen els desafiaments d'aquestes esferes i s'examina l'abast i l'orientació temàtica del finançament de la Política de Cohesió rural.

El document presenta la relació entre la Política de Cohesió i la Política Agrícola Comuna de la UE, ofereix una visió general del paper de la Política de Cohesió per a l'assistència sanitària, reflexiona sobre les conseqüències de les propostes de la Política de Cohesió per a després de 2020 en les zones rurals i aporta conclusions i recomanacions finals per a una visió de política a llarg termini.

|| Descarrega la publicació ací ||

 

PUBLICACIÓ INTERACTIVA EUROSTAT: REGIONS D'EUROPA

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web
             Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX LA NOVA EINA D'EUROSTAT PER A VISUALITZAR I COMPARAR ESTADÍSTIQUES ENTRE LES REGIONS D'EUROPA

Des d'Eurostat s'ha presentat Regions d'Europa: les estadístiques visualitzades, una publicació digital interactiva que presenta dades estadístiques de 240 regions de la UE, del Regne Unit i dels països de l'AELC, i ofereix una gamma de visualitzacions interactives acompanyades de textos breus que permeten comprendre millor la situació de les regions europees i comparar-les entre si per a posar en relleu les disparitats entre regions.

Les dades estadístiques aborden multitud d'indicadors sobre 11 temes, organitzats en tres seccions principals: persones i societat (població, salut, educació, mercat laboral i societat digital) activitats econòmiques (economia, recerca i desenvolupament i turisme) i medi ambient i recursos naturals (transport, medi ambient i agricultura).

|| Prova la plataforma en aquest enllaç ||

 

EUROSTATISTICS 12/2020

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de desembre de 2020 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega ací ||

 

CERCADOR DE SOCIS

 

MEDITERRANEAN BLUE ECONOMY STAKEHOLDER PLATFORM

TROBA PROJECTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE PARTS INTERESSADES EN L'ECONOMIA BLAVA DEL MEDITERRANI

La Plataforma de parts interessades en l'Economia Blava del Mediterrani (MedBESP), finançada per la Unió Europea i gestionada per la Unió per al Mediterrani, és una plataforma web centraNlitzada d'informació marina i marítima creada per a millorar les sinergies entre les diferents iniciatives i projectes i facilitar la cooperació a la regió del Mediterrani.

El portal web permet consolidar i intercanviar informació general, tècnica i sectorial relacionada amb l'Economia Blava al Mediterrani, recopila els projectes, programes, iniciatives i recursos de coneixements marítims i marins més rellevants, facilita el contacte entre les xarxes d'educació existents, permet l'intercanvi d'informació, incloses les eines pedagògiques, i serveix d'interfície per als programes de mobilitat.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

WEBINARI UIA ASSOLIMENTS I PERSPECTIVES: 3, 10 i 17 febrer 2021

Diagrama
             Descripción generada automáticamente

ELS ASSOLIMENTS DE L'UIA, LA VINCULACIÓ AMB LA POLÍTICA DE COHESIÓ I LA CONTRIBUCIÓ Al DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE

Accions Innovadores Urbanes (UIA) és el Laboratori Urbà d'Europa, una iniciativa que proporciona a les autoritats urbanes recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a assajar solucions noves i no provades per a fer front als desafiaments urbans d'interés per a la UE.

Juntament amb la Xarxa de Desenvolupament Urbà (UDN), formada per més de 500 ciutats i zones urbanes de tota la UE encarregades d'aplicar mesures basades en estratègies de desenvolupament urbà sostenible finançades així mateix pel FEDER, ha organitzat una sèrie de 3 seminaris web amb l'objectiu de compartir els assoliments actuals de l'UIA (Sessió 1: 3 de febrer), explorar els vincles amb la Política de Cohesió més àmplia (Sessió 2: 10 de febrer) i traçar perspectives de futur per a la renovació de l'UIA com a part de la Iniciativa Urbana Europea per al període de programació 2021-2027 (Sessió 3: 17 de febrer).

|| Més info i registre en el següent enllaç ||

 

MARC FINANCER PLURIENNAL 2021-2027

Diagrama
             Descripción generada automáticamente

EL PARLAMENT EUROPEU I EL CONSELL DE LA UE HAN APROVAT EL NOU MARC FINANCER PLURIENNAL PER AL PERÍODE 2021-2027

El Reglament pel qual s'estableix el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 preveu un pressupost a llarg termini d'1,074 bilions d'euros que abastarà set àmbits de despesa i proporcionarà el marc per al finançament de quasi quaranta programes de despesa de la UE en els pròxims set anys.

Juntament amb l'instrument de recuperació Next Generation EU, de 750.000 milions d'euros, el pressupost permetrà a la UE aportar un finançament sense precedents per a sustentar la recuperació econòmica de la pandèmia de COVID-19 i donar suport a la ciutadania, les empreses i les regions més afectades. La política de cohesió i la política agrícola comuna continuaran rebent un finançament significatiu i s'actualitzaran per a garantir que contribueixen de la millor manera possible a reconstruir una Europa més verda, més digital, més resilient i més ben adaptada als reptes actuals i futurs.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

REGLAMENT DISPOSICIONS COMUNES FONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

Texto
             Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ ACULL L'ACORD POLÍTIC DEL REGLAMENT SOBRE DISPOSICIONS COMUNES PER ALS FONS DE GESTIÓ COMPARTIDA

Amb l'objectiu de continuar promovent la convergència i fent costat a les regions menys desenvolupades de la UE, el nou Reglament estableix un marc jurídic conjunt per a huit fons de gestió compartida, entre els quals es troben fons del període anterior (Fons de Cohesió, FEDER, FSE+ i FEMP), així com de nova incorporació (Fons de Transició Justa, Fons d'Asil, Migració i Integració, Instrument de Gestió de les Fronteres i Visats i Fons de Seguretat Interior), alhora que ja no cobreix el FEADER.

Com a principals novetats destaquen els percentatges de cofinançament de la UE, fixats en 85% per a les regions menys desenvolupades, el 60% per a les regions en transició i el 40% per a les més desenvolupades, així com l'objectiu de canalitzar les inversions públiques en l'àmbit nacional, regional i local cap a una Europa més intel·ligent, més ecològica i més social i aconseguir una cooperació estreta entre els nivells europeu, nacional, regional i local.

|| Coneix tots els detalls en el següent enllaç ||

 

CONCLUSIONS DEL CONSELL EUROPEU

Imagen que contiene interior, colorido,
             tabla, edificio
             Descripción generada automáticamente

CONEIX LES CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ DE DESEMBRE DEL CONSELL EUROPEU

En la reunió dels dies 10 i 11 de desembre de 2020, el Consell Europeu va adoptar unes Conclusions sobre diversos temes, com el marc financer pluriennal i Next Generation EU, així com de la COVID-19, el canvi climàtic, la seguretat i les relacions exteriors.

Es va prioritzar sobre la protecció del pressupost de la Unió i l'Instrument de Recuperació, la seua bona gestió financera i els interessos financers de la UE; el desenvolupament de vacunes eficaces contra la COVID-19 com un bé públic mundial i la celebració d'acords d'adquisició anticipada; l'objectiu d'una UE climàticament neutra d'ací a 2050 impulsant el creixement econòmic sostenible i la innovació en tecnologies ecològiques, i la unió contra la radicalització, el terrorisme i l'extremisme violent.

|| Accedeix a la notícia des d'ací ||

 

PRIORITATS POLÍTIQUES I LEGISLATIVES 2020-2024