Imagen que contiene mapa
              Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 22 – FEBRER 2021

xTixMí

 

EN CLAU FEMENINA

 

DESIGUALTATS DE GÈNERE EN LES CURES I CONSEQÜÈNCIES EN EL MERCAT LABORAL

Imagen que contiene persona, comida,
               tabla, hombre
               Descripción generada automáticamente

UN REPARTIMENT MÉS EQUITATIU DE LES CURES REDUIRIA LA DESIGUALTAT DE GÈNERE EN EL TREBALL

Aquest informe, elaborat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE), forma part de l'anàlisi del seguiment en els avanços de la UE cap als seus compromisos d'igualtat de gènere en el marc de la Plataforma d'Acció de Pequín, el principal full de ruta per a la igualtat de gènere en totes les esferes de la vida pública i privada adoptada per l'ONU en 1995.

Molts dels desafiaments identificats continuen sent rellevants, per això aquesta anàlisi pretén contribuir a debats polítics sobre la bretxa salarial de gènere i la bretxa assistencial o la càrrega desproporcionada de les dones en la cura no remunerada. Se centra en l'àrea "Les dones i l'economia" i explora les formes en què les desigualtats salarials de gènere estan vinculades a les desigualtats de gènere en la cura de persones a Europa.

|| Més info i descàrrega en el següent enllaç ||

 

EDUCACIÓ I OCUPACIÓ DE LA DONA EN LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I L'ECONOMIA DIGITAL

L'EDUCACIÓ I L'OCUPACIÓ DE LA DONA EN ELS CAMPS STEM I EN EL SECTOR DIGITAL I LA SEUA INFLUÈNCIA EN LA IGUALTAT DE GÈNERE

Aquest estudi, encarregat pel Departament de Polítiques per als Drets dels Ciutadans i Assumptes Constitucionals del Parlament Europeu, aborda les desigualtats de gènere en els camps STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) i el sector digital (informàtica, tecnologies digitals, tecnologies de la informació i les comunicacions, intel·ligència artificial o ciberseguretat).

Ofereix una revisió bibliogràfica sobre la situació actual de l'educació i l'ocupació de les dones en aquests camps, examinant per a això les trajectòries corresponents, des del nivell d'educació primària fins al d'ocupació, en un intent d'identificar els obstacles que impedeixen la paritat de gènere, al mateix temps que aporta solucions per a futures investigacions, iniciatives i polítiques que milloren la participació de les dones en aquests àmbits.

|| Descarrega l'informe ací ||

 

EQUILIBRI DE GÈNERE EN L'ARBITRATGE COMERCIAL I D'INVERSIONS

Imagen que contiene Patrón de fondo
               Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ EUROPEA GARANTEIX L'EXCEL·LÈNCIA I L'EQUILIBRI DE GÈNERE EN L'ARBITRATGE COMERCIAL I D'INVERSIONS

La Comissió Europea ha subscrit el Compromís d'Igualtat de Representació en l'Arbitratge, l'objectiu del qual és augmentar la representació de les dones en la resolució de conflictes internacionals, com a part del pla d'equilibri de gènere en tots els àmbits del treball i la vida.

La primera aplicació concreta dels principis d'aquest compromís és la campanya de contractació llançada el mes de febrer, destinada a atraure àrbitres per a la resolució de litigis entre Estats i litigis relacionats amb el comerç i el desenvolupament sostenible, a fi de garantir l'excel·lència i abordar la falta d'equilibri de gènere en el conjunt d'àrbitres existents a la UE, i es complementarà amb una convocatòria pròxima sobre la resolució de diferències en matèria d'inversions.

|| Descobreix més a través del següent enllaç ||

 

INFOMED

 

POTENCIAR LA INTEGRACIÓ MEDITERRÀNIA

Mapa
               Descripción generada automáticamente

RECOMANACIONS POLÍTIQUES PER A MILLORAR LA INTEGRACIÓ MEDITERRÀNIA MÉS ENLLÀ DELS ACORDS COMERCIALS

L'informe del Centre per a la Integració Mediterrània (CMI) examina les diferents dimensions de la integració mediterrània en el context actual i suggereix potenciar el creixement a través d'àmplies reformes comercials, fomentant al mateix temps la mobilitat de les persones treballadores mitjançant plans de migració regularitzats i promovent la Inversió Estrangera Directa i les associacions publico-privades entre països.

Així mateix, amb l'objectiu d'aconseguir la inclusió social i la cohesió territorial, aborda la necessitat reduir les disparitats d'ingressos, mitjançant la provisió de béns públics regionals que beneficien a tota la regió, així com iniciatives més específiques destinades a protegir els grups d'ingressos vulnerables i les ubicacions geogràfiques menys afavorides.

|| Accedeix a la publicació des d'ací ||

 

CONVOCATÒRIES

 

CONVOCATÒRIA CONFERÈNCIA GREEN DEAL FOR THE GLOBE: Fi termini 31 març 2021

Texto
               Descripción generada automáticamente con
               confianza media

PARTICIPA AMB LA TEUA PROPOSTA EN LA CONFERÈNCIA SOBRE LA UNIÓ EUROPEA COM A ACTOR CLIMÀTIC GLOBAL

El Col·legi d'Europa de Natolin ha obert la convocatòria per a contribuir a la conferència Un Pacte Verd per al Món: l'acció exterior de la Unió Europea i la Transició Justa internacional, els dies 16 i 17 de juny de 2021 a Varsòvia. La conferència reflexionarà sobre el paper de la UE en la resolució dels problemes climàtics i energètics mundials i la consecució d'una Transició Justa, i oferirà recomanacions per al futur de la diplomàcia climàtica, el desenvolupament internacional i la política econòmica de la UE.

Per a la convocatòria es podrà presentar un resum amb una extensió de 250-300 paraules, així com posteriorment un treball complet o esborrany avançat d'entre 7000 i 9000 paraules abans del 31 de maig del present any, que serà considerat per a la seua inclusió en la publicació acadèmica posterior.

|| Descobreix la convocatòria en el següent enllaç ||

 

CONCURS CANÇONS #EUSOLIDARITYCORPS: Fi termini 10 abril 2021

Interfaz de usuario gráfica, Texto
               Descripción generada automáticamente

EXPRESSA EL QUE HAS APRÉS I COM HA SIGUT LA TEUA EXPERIÈNCIA DURANT LA TEUA ACTIVITAT EN EL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Aquesta catorzena edició del concurs del Cos Europeu de Solidaritat està dirigida a persones joves d'entre 18 i 31 anys inscrites en el portal del Cos Europeu de Solidaritat que hagen realitzat una activitat de voluntariat i vulguen compartir el seu moment màgic en aquest programa a través de cançons que representen els ideals, els valors i el vertader esperit del Cos Europeu de Solidaritat.

Se seleccionaran fins a deu finalistes que rebran un kit promocional del Cos Europeu de Solidaritat i un bo per un valor de 100 euros. A més, la cançó que resulte guanyadora rebrà un bitllet de tren Interrail per a viatjar a un màxim de set destins a la UE durant un període màxim d'un mes o un bo pel mateix valor.

|| Info i bases del concurs ací ||

 

CONVOCATÒRIA ERA-NET URBAN TRANSFORMATION CAPACITIES: Fi termini 15 abril 2021

CAPACITATS DE TRANSFORMACIÓ URBANA CAP A LA SOSTENIBILITAT, LA RESILIÈNCIA I L'HABITABILITAT

En la convocatòria ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC), la Comissió Europea i 16 agències nacionals de finançament pertanyents a 14 països membres de la Iniciativa de Programació Conjunta Europa Urbana, han destinat un pressupost total de 18,4 milions d'euros per a donar suport a projectes transnacionals d'investigació i innovació que permeten el desenvolupament de capacitats per a la transformació urbana.

Aquestes capacitats estan relacionades amb tres temes principals, que aborden una àmplia varietat de reptes urbans: economies urbanes circulars, desenvolupament basat en la comunitat i ecosistemes d'innovació urbana, i infraestructura i entorn urbans forts i resilients.

|| Troba tota la info en el següent enllaç ||

 

5a CONVOCATÒRIA INTERREG MED PROJECTES MODULARS: Fi termini 15 abril 2021

Texto, Pizarra
               Descripción generada automáticamente

4,6 MILIONS D'EUROS PER A LA TRANSFERÈNCIA O INCORPORACIÓ DE RESULTATS DE PROJECTES INTERREG MED FINALITZATS

El programa Interreg MED ha llançat la seua cinquena convocatòria de projectes modulars, orientada a la capitalització de projectes modulars completats i restringida a iniciatives de transferència d'eines i metodologies ja desenvolupades i de transferència i incorporació de resultats a les polítiques de projectes Interreg MED 2014-2020 finalitzats, d'acord amb els requisits del pròxim període de programació i amb la nova estratègia de creixement de la UE: el Pacte Verd Europeu.

Se centra en la capitalització, un principi fonamental de cooperació, compost pels conceptes de transferència i integració, que representen la identitat del programa i són coherents amb la promoció del desenvolupament, de la bona governança i secundats per la Política de Cohesió de la UE.

|| Coneix la convocatòria ací ||

 

CONVOCATÒRIA PROGRAMA JUSTÍCIA: Fi termini 22 abril 2021

Nombre de la empresa
               Descripción generada automáticamente con
               confianza media

CONEIX LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LES INICIATIVES EN L'ÀMBIT DE LA POLÍTICA DE DROGUES DE LA COMISSIÓ EUROPEA

La Comissió Europea, a través del programa de Justícia, ha llançat aquesta convocatòria amb l'objectiu de contribuir a l'aplicació efectiva de la legislació de la UE i donar suport al desenvolupament de nous enfocaments i iniciatives en l'àmbit de la política de drogues pel que fa als aspectes de cooperació judicial i prevenció de la delinqüència.

Els projectes hauran de versar sobre activitats en l'àmbit de l'epidemiologia del consum de noves substàncies psicoactives, el de la funció de defensa i mètodes d'intercanvi de bones pràctiques de les organitzacions de la societat civil o el de la investigació sobre l'addicció amb vista a abordar els reptes actuals i les noves amenaces, entre altres.

|| Més info ací ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

ENERGIA, TRANSPORT I MEDI AMBIENT EDICIÓ 2020

Diagrama
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX A TRAVÉS DE GRÀFICS, MAPES I INFOGRAFIES TOTES LES ESTADÍSTIQUES DE L'ANY 2020 EN AQUESTES MATÈRIES

Aquesta publicació comprén un ampli conjunt de dades recollides per Eurostat i presenta els principals indicadors de la UE en matèria d'energia, transport i medi ambient que serveixen de suport al disseny, l'aplicació i el seguiment de les polítiques i estratègies comunitàries, en relació amb els objectius i plantejaments del Pacte Verd Europeu.

Ofereix dades de la Unió Europea i els seus Estats membres, mentre que alguns indicadors inclouen també dades dels països de l'AELC i dels països candidats i potencials candidats a la UE.

|| Accedeix a l'informe des del següent enllaç ||

 

INFORME ESTAT DE LA NATURALESA A LA UNIÓ EUROPEA

Un pájaro parado en el pasto junto a
               un cuerpo de agua
               Descripción generada automáticamente

ESTAT I TENDÈNCIES DELS TIPUS D'HÀBITATS I LES ESPÈCIES REGULATS PER LES DIRECTIVES EUROPEES 2013-2018

El present informe de la Comissió Europea ofereix un panorama complet de la situació de les espècies i els hàbitats més vulnerables d'Europa protegits per les Directives europees durant el període 2013-2018, a través de l'anàlisi de les dades sobre l'estat i les tendències de conservació de 460 espècies d'ocells silvestres presents a la UE, 233 tipus d'hàbitats i unes 1.400 espècies de plantes i animals silvestres d'interés europeu.

Aquests coneixements guien l'acció de la UE en matèria de biodiversitat en els pròxims anys i proporcionen una base de referència essencial per a supervisar els avanços realitzats cap a la consecució dels objectius de la nova Estratègia de la UE sobre Biodiversitat d'ací a 2030.

|| Descarrega la publicació ací ||

 

EUROSTATISTICS 01/2021

Interfaz de usuario gráfica
               Descripción generada automáticamente

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de gener de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

HORIZON 2020

Logotipo
               Descripción generada automáticamente

TROBA MILERS DE PROJECTES A TRAVÉS DEL CERCADOR D'HORIZON 2020

Horizon 2020 és el programa marc de la Unió Europea per al finançament de la investigació i la innovació, l'objectiu del qual és contribuir a aconseguir un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador i garantir que Europa produïsca ciència i tecnologia de categoria mundial, elimine les barreres a la innovació i facilite la col·laboració entre els sectors públic i privat per a aportar solucions als grans reptes de la societat.

A través d'aquest cercador podràs accedir i descobrir, de manera intuïtiva i filtrant per diferents categories, tots els projectes pertanyents a aquest programa, a més de trobar una gran quantitat de mapes, gràfics i estadístiques, així com l'oportunitat d'exportar tota la informació en diferents formats.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

HORIZON EUROPE 2021-2027

Diagrama
               Descripción generada automáticamente

CONEIX L'ACORD POLÍTIC SOBRE HORIZON EUROPA, EL PRÒXIM PROGRAMA D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DE LA UE

La Comissió Europea ha adoptat l'acord polític sobre Horizon Europa, el nou i major programa transnacional de suport a la investigació i la innovació de la UE per al període 2021-2027, que tindrà un pressupost de 95.500 milions d'euros i proporcionarà suport per a impulsar els canvis sistèmics necessaris per a garantir una Europa més verda, sana i resilient.

El seu impacte es veurà reforçat per la col·laboració amb altres programes i polítiques de la UE, com InvestEU, Erasmus+, la Política de Cohesió de la UE, Europa Digital, els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, el Mecanisme «Connectar Europa» o el de Recuperació i Resiliència, per a promoure una difusió més ràpida dels resultats de la investigació i la innovació i la seua adopció en l'àmbit nacional i regional.

|| Llig la notícia completa en el següent enllaç ||

 

FSE+ 2021-2027

Imagen que contiene Texto
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX L'ACORD SOBRE EL FONS SOCIAL EUROPEU PLUS, L'INSTRUMENT DE LA UE PER A UNA EUROPA MÉS SOCIAL I INCLUSIVA

La Comissió Europea ha adoptat l'acord polític sobre el Fons Social Europeu Plus (FSE+), el principal instrument financer d'Europa per a aplicar el pilar europeu de drets socials, donar suport a l'ocupació i crear una societat justa i socialment inclusiva, que proporcionarà als Estats membres recursos necessaris per a la recuperació de les nostres societats i economies després de la crisi de la COVID-19.

El pressupost total del FSE+ ascendeix a 88.000 milions d'euros i invertirà en les persones, creant i protegint oportunitats d'ocupació, promovent la inclusió social, lluitant contra la pobresa i desenvolupant les capacitats necessàries per a la transició digital i ecològica.

|| Accedeix a la notícia des d'ací ||

 

CREATIVE EUROPE 2021-2027

Un conjunto de letras blancas en
               fondo azul
               Descripción generada automáticamente con
               confianza media

NOU ACORD SOBRE EUROPA CREATIVA, EL PROGRAMA PER A LA COMPETITIVITAT DELS SECTORS CULTURAL I CREATIU EUROPEUS

La Comissió Europea ha acollit amb satisfacció l'acord polític sobre el nou programa Europa Creativa, el principal instrument de suport als sectors cultural i creatiu, i l'únic dissenyat per la UE per a aquest fi, que tindrà un pressupost específic de més de 2.400 milions d'euros.

El nou programa continuarà promovent la diversitat cultural i lingüística, el patrimoni i la competitivitat, i permetrà a les organitzacions i als professionals de la cultura i la creació co-crear i cooperar més enllà de les fronteres i arribar a un públic més ampli, fent costat als artistes emergnents i abordant les qüestions socials i els reptes actuals, inclosos els provocats per la pandèmia de la COVID-19.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

FONS D'INNOVACIÓ 2020-2030

Diagrama
               Descripción generada automáticamente con
               confianza media

SOLUCIONS INDUSTRIALS PER A DESCARBONITZAR EUROPA I DONAR SUPORT A LA SEUA TRANSICIÓ CAP A LA NEUTRALITAT CLIMÀTICA

El Fons d'Innovació és el major programa de finançament de la Comissió Europea per a la demostració de tecnologies innovadores de baixa emissió de carboni, a fi de portar al mercat solucions industrials per a descarbonitzar Europa i donar suport a la seua transició cap a la neutralitat climàtica.

Entre 2020-2030, proporcionarà 10.000 milions d'euros per a la demostració comercial d'aquestes tecnologies a través de convocatòries de projectes a gran i xicoteta escala destinades a ajudar les empreses a invertir en energia i indústria netes per a impulsar el creixement econòmic, crear llocs de treball locals i reforçar el lideratge tecnològic europeu a escala mundial.

|| Coneix tots els detalls ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica
               Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El seu butlletí mensual ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS EN EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva d'Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Imagen que contiene Escala de tiempo
               Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des d'Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descarrega la guia ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
               Aplicación
               Descripción generada automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 28 Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE

Texto
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Representació Permanent d'Espanya davant la UE, des de la Unitat de Suport per a la presència d'espanyols en les Institucions de la UE (UDA), proporciona informació sobre oportunitats d'ocupació i de pràctiques professionals en l'administració de la UE, ofereix formació per a la preparació dels processos selectius i gestiona els programes dirigits als empleats públics espanyols interessats a tindre una experiència professional a Europa.

En aquest context, la UDA elabora i publica un butlletí mensual que ofereix informació detallada sobre múltiples ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions de la Unió Europea.

|| Consulta el butlletí ací ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
               forrado, colorido
               Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FSE COMUNITAT VALENCIANA

Texto
              Descripción generada automáticamente

 

 

Forma
              Descripción generada automáticamente

AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ EN FASE POSTDOCTORAL PER PART D'UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ

Aquesta actuació ha sigut impulsada per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i està cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

A través d'aquesta actuació s'ha realitzat la concessió de subvencions destinades a la contractació de personal investigador en formació per a desenvolupament d'un projecte d'investigació en col·laboració amb una universitat o centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana. Amb això es persegueix completar la formació de personal investigador i fomentar la mobilitat i internacionalització de les persones investigadores d'entre 28 i 30 anys.

La duració de cada contracte pot ser de 18 a 24 mesos i comptarà amb una subvenció anual de 46.235 € per a salari i quota empresarial de la Seguretat Social. El salari mínim és de 35.000 €/anuals.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

La nostra intenció és millorar cada butlletí informatiu amb els suggeriments que podeu enviar-nos a apotecdgfondos@gva.es

Aquest butlletí informatiu és una eina de treball i desenvolupament professional a la disposició de totes aquelles persones

interessades en la difusió de temes i iniciatives impulsades per la Unió Europea

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent enllaç

Si no desitges continuar rebent-lo, per favor envia un correu amb l'assumpte BAIXA a l'adreça apotecdgfondos@gva.es