Imagen que contiene mapa
            Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 24 – ABRIL 2021

xTuxMi

 

EN CLAU FEMENINA

 

COVID-19 DESFÀ ELS AVANÇOS EN IGUALTAT DE GÈNERE

EUROPA ES RECUPERARÀ, SEMPRE QUE LA IGUALTAT DE GÈNERE ESTIGA AL CAPDAVANT I EN EL CENTRE DE LES MESURES DE RECUPERACIÓ

L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha publicat noves conclusions sobre l'impacte de la crisi de COVID-19 en la igualtat de gènere a Europa, demostrant que ha afectat durament les dones. Per això, els Estats membres hauran de promoure la igualtat de gènere en els seus plans de recuperació econòmica per a accedir al Fons de Recuperació de la UE.

Les conclusions afecten la pèrdua de llocs d'ocupació i la reducció d'hores de treball en professions en les quals predominen les dones, el creixement de la proporció de dones en el treball no remunerat, l'augment dels conflictes entre el treball i la vida privada a causa del teletreball, l'increment de les denúncies de violència domèstica contra la dona i les mesures de suport inadequades per a les víctimes, entre altres.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2020 EN EL TEU IDIOMA

Texto
             Descripción generada automáticamente

DESCARREGA ELS FULLS INFORMATIUS I CONEIX LA SITUACIÓ DE CADA PAÍS EN EL SEU IDIOMA NACIONAL

Per a donar a tots la possibilitat de conéixer la situació del seu país en matèria d'igualtat de gènere, l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere ha traduït les conclusions nacionals de l'Índex d'Igualtat de Gènere 2020.

Amb 72 punts sobre 100, Espanya ocupa el huité lloc a la UE en l'Índex d'Igualtat de Gènere, escalant un lloc i pujant 2,7 punts respecte als resultats del passat any 2019. Les puntuacions més altes corresponen a l'àmbit de la salut (90,1) i els ingressos (77,8) mentre que les desigualtats de gènere són més pronunciades en els àmbits del temps lliure (64) i del nivell d'estudis (67,6). La puntuació d'Espanya és la que més ha millorat en l'àmbit del poder, amb 16,8 punts en 2010 i 7,4 punts en 2017.

|| Accedeix a la descàrrega des d'ací ||

 

INFOMED

 

MEDITERRANEAN POLLUTION, BIODIVERSITY AND HEALTH: Fi termini 15 maig

INSCRIU-TE I DESCOBREIX LES INICIATIVES I EINES ACTUALS PER A ABORDAR L'IMPACTE EN LA CONTAMINACIÓ MARINA

El 4 de juny de 2021 es durà a terme el taller en línia Mediterranean solutions towards zero pollution impacts on Biodiversity and Health, organitzat pels socis del projecte Interreg Med Biodiversity Protection Community, que reunirà els actors clau en la lluita contra la contaminació marina a la regió mediterrània.

En aquest taller, les institucions mediterrànies mostraran els efectes de la contaminació marina en la biodiversitat i la salut, exposaran els marcs normatius i les mesures legislatives vigents i debatran solucions i enfocaments específics per a aconseguir amb èxit la transició cap a un impacte zero de contaminació en les persones i el planeta.

|| Més info i registre a través del següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIES

 

CONVOCATÒRIA ERASMUS+ 2021: Fi termini 11 maig – 3 novembre 2021

Imagen que contiene dibujo, señal,
             competencia de atletismo
             Descripción generada automáticamente

CONEIX LA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL PROGRAMA ERASMUS+ PER A 2021: UN ERASMUS+ INCLUSIU, VERD I DIGITAL

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria de propostes 2021 del Programa Erasmus+, amb un pressupost estimat de 2.453,5 milions d'euros per a les diferents accions del programa, els terminis de presentació de sol·licituds de les quals varien entre l'11 de maig i el 3 de novembre del present any.

Les diferents accions s'organitzen en: Mobilitat educativa de les persones (en els àmbits de l'educació, la formació i la joventut, i activitats de participació juvenil); Cooperació entre organitzacions i institucions (associacions per a la cooperació, per a la innovació, d'excel·lència, i esdeveniments esportius sense ànim de lucre); Suport al desenvolupament de polítiques i a la cooperació (Joventut Europea Unida) i Accions Jean Monnet (en l'àmbit de l'educació superior i de l'educació i la formació).

|| Descobreix la convocatòria ací ||

 

CONVOCATÒRIA ERA-NET QUANTERA 2021: Fi termini 13 maig 2021

Imagen que contiene naturaleza, cielo,
             agua, hombre
             Descripción generada automáticamente

L'AEI FINANÇARÀ A LES ENTITATS ESPANYOLES QUE PARTICIPEN EN ELS PROJECTES APROVATS EN LA CONVOCATÒRIA TRANSNACIONAL

Espanya, a través de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), participa en la convocatòria de projectes d'investigació transnacionals sobre tecnologies quàntiques en el marc de la xarxa europea d'investigació ERANET QuantERA, que ha publicat la convocatòria de propostes 2021 en Ciències i Tecnologies Quàntiques de la Informació i la Comunicació.

La convocatòria es dirigeix a projectes d'investigació transnacionals en les temàtiques de Fenòmens i Recursos Quàntics (QPR) i Ciència Quàntica Aplicada (AQS), que aborden una o més de les següents esferes: comunicació quàntica, simulació quàntica, computat quàntic, ciències de la informació quàntica i detecció i imatges de metrologia quàntica.

|| Coneix més detalls en aquest enllaç ||

 

PREMIS EUSEW 2021: Fi termini 17 maig 2021

ENERGIA NETA, SEGURA I EFICIENT: PROMOURE INICIATIVES D'ESTALVI ENERGÈTIC I AVANÇAR CAP A LES ENERGIES RENOVABLES

Els Premis de la UE a l'Energia Sostenible, que formen part de la iniciativa de la Comissió Europea en el context de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible (EUSEW), tenen per objecte destacar l'èxit de projectes i activitats en matèria d'eficiència energètica i energies renovables.

Es divideixen en quatre categories: Innovació, que reconeix les activitats excel·lents que mostren un camí original i innovador cap a la transició a una energia neta; Compromís, que reconeix aquelles amb un alt potencial d'acceptació social que inspiren el canvi d'hàbits de consum energètic; Dones en energia, a les activitats dirigides per dones que contribueixen a impulsar als objectius energètics i climàtics europeus; i Young Energy Trailbrazer, a les dutes a terme per les persones menors de 35 anys.

|| Accedeix als premis des d'ací ||

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PARTICIPACIÓ PROJECTES H2020: Fi termini 21 maig 2021

Logotipo
             Descripción generada automáticamente

FINS A 60.000 EUROS PER A EMPRESES I ENTITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARTICIPANTS EN EL PROGRAMA HORIZON 2020

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria de subvencions en matèria de suport a la participació en projectes enquadrats en el Programa Europeu Horizon 2020, el Programa Marc Europeu d'Investigació i Innovació per al període 2014-2020.

La convocatòria té l'objectiu de fomentar la participació d'entitats i empreses de la Comunitat Valenciana en els projectes de la UE, a través de la concessió d'ajudes extra de com a màxim 60.000 euros per a les despeses no cofinançades de projectes europeus desenvolupats en el marc d'H2020, en les línies de lideratge industrial, innovació per a pimes i reptes socials.

|| Més info i sol·licitud en el següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EU CITY FACILITY: Fi termini 31 maig 2021

SUPORT A LES AUTORITATS LOCALS EN EL DESENVOLUPAMENT DE CONCEPTES D'INVERSIÓ SOBRE CLIMA I ENERGIA SOSTENIBLE

Amb l'objectiu de donar suport a la transició energètica de les ciutats, el mecanisme European City Facility (EUCF) ha llançat la segona convocatòria de subvencions destinada a desenvolupar conceptes d'inversió relacionats amb l'aplicació de mesures contemplades en els plans d'acció sobre clima i energia dels municipis i autoritats locals d'Europa.

Qualsevol municipi, ens local o entitat pública local que agrupe permanentment diversos municipis o ens locals podrà optar a una de les 69 ajudes de 60.000 euros sempre que pertanga a un Estat membre de la UE, un Estat AELC o el Regne Unit i compte amb un pla climàtic i energètic aprovat per l'òrgan polític de govern.

|| Coneix la convocatòria ací ||

 

CONVOCATÒRIA BASE DE DADES EXPERTS COMISSIÓ EUROPEA 2021-2027

Imagen que contiene Forma
             Descripción generada automáticamente

EXPERT@S PER A LA PREPARACIÓ, APLICACIÓ I AVALUACIÓ DELS PROGRAMES I CONCEPCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE LA UE

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria d'expressions d'interés per a formar part de la Base de Dades d'Experts del Portal de Finançament i Licitacions per al període 2021-2027, que estarà oberta permanentment durant tot aquest període.

La convocatòria es dirigeix a persones que col·laboren amb les institucions de la Unió Europea a títol personal com a experts externs i facen costat a la Comissió Europea en l'avaluació de les sol·licituds de subvenció i licitacions dels programes de la UE, el seguiment de projectes i contractes, i l'emissió de dictàmens i assessorament sobre qüestions concretes.

|| Més info, requisits i condicions en aquest enllaç ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

HORIZON EUROPE: PLA ESTRATÈGIC 2021-2024

DESCOBREIX EL PLA ESTRATÈGIC QUE MARCA LES ORIENTACIONS CLAU DELS PRIMERS QUATRE ANYS D'HORIZON EUROPE

La Comissió Europea ha publicat el Pla Estratègic 2021-2024, que defineix les orientacions estratègiques clau per als quatre primers anys d'Horizon Europe, el Programa Marc Pluriennal d'Investigació i Innovació de la UE, i en l'elaboració del qual han participat els Estats membres i els membres de l'Espai Econòmic Europeu, el Parlament Europeu, les parts interessades i el públic en general, amb la finalitat de garantir la implicació més àmplia possible i optimitzar els efectes globals.

Aquest pla estableix les prioritats en matèria d'investigació i innovació per a donar suport a una recuperació sostenible i accelerar encara més les transicions verda i digital, que conduiran a una Europa ecològica i neutra climàticament, adaptada a l'era digital i en la qual l'economia treballe per a la ciutadania.

|| Pots descarregar el pla ací ||

 

EURONA 2020

REVISIÓ D'EUROSTAT SOBRE ELS COMPTES NACIONALS I ELS INDICADORS MACROECONÒMICS DE 2020

Eurostat ha publicat l'edició 2020 d'Eurona, la revista acadèmica d'accés obert i revisada per persones expertes dedicada als Comptes Nacionals i els Indicadors Macroeconòmics, que té l'objectiu de proporcionar una plataforma perquè les persones investigadores, acadèmiques, productores i usuàries d'estadístiques macroeconòmiques intercanvien els resultats de les seues investigacions, facilitant i promovent així l'avanç dels comptes nacionals i els indicadors macroeconòmics.

Aquest número de 2020 inclou articles sobre l'impacte de COVID-19 en la compilació de comptes nacionals i estadístiques de preus, en els comptes satèl·lit i en les dades sobre pensions en el SEC 2010.

|| Descarrega la publicació en aquest enllaç ||

 

EUROSTATISTICS 03/2021

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de març de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE SOCIS

 

EUROPA CREATIVA

TROBA SOCIS EUROPEUS PER A LES PRÒXIMES CONVOCATÒRIES DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA

Europa Creativa és el programa marc de la Comissió Europea de suport al sector cultural i audiovisual europeu, que té com a objecte promoure la innovació, la creativitat, la diversitat i la competitivitat i reforçar les seues dimensions econòmiques, socials i internacionals així com la seua capacitat per a operar a escala transfronterera, impulsant la circulació i la mobilitat transnacionals.

En aquest context, l'Oficina Europa Creativa - Espanya posa a la disposició de les persones interessades un cercador de socis per a projectes de cooperació europea, que compta amb més d'una vintena de cerques per a les convocatòries de 2021.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

WEBINARS ERC ADVANCED GRANTS 2021: 11 maig, 18 maig i juny 2021

Imagen que contiene Interfaz de usuario
             gráfica
             Descripción generada automáticamente

INSCRIU-TE EN ELS TALLERS EN LÍNIA PER A PREPARAR LA TEUA CANDIDATURA A LA CONVOCATÒRIA ERC ADVANCED GRANTS 2021

El mes de maig, el Consell Europeu d'Investigació (ERC) obrirà la convocatòria Advanced Grants 2021, destinada a investigadors i investigadores en actiu que tinguen un historial d'assoliments significatius d'investigació en els últims 10 anys.

Per això, s'ha organitzat una sèrie de tres tallers en línia impartits pels Punts Nacionals de Contacte d'ERC, amb l'objectiu de presentar les novetats de la convocatòria 2021, procés i criteris d'avaluació (Taller I: 11 maig), transmetre pautes per a elaborar adequadament les seccions dedicades a la proposta científica (Taller II: 18 maig); i compartir claus d'èxit des de l'experiència personal d'investigadors/as seleccionats en la convocatòria 2020 d'Advanced Grants (Taller III: dia de juny per determinar).

|| Més info i inscripció en el següent enllaç ||

 

WEBINAR HORIZON EUROPE CLIMA, ENERGIA I MOBILITAT: 12 maig 2021

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web
             Descripción generada automáticamente

ASSISTEIX A LA JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL SOBRE CLIMA, ENERGIA I MOBILITAT D'HORIZON EUROPE

El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), dependent del Ministeri de Ciència i Innovació, que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les entitats espanyoles, ha organitzat una jornada de presentació del Programa de Treball 2021-2022 del Clúster "Clima, Energia i Mobilitat" d'Horizon Europe, el nou Programa Marc d'I+D de la UE.

L'objectiu de la jornada és presentar les primeres convocatòries de les temàtiques de Clima, Energia i Mobilitat en Horizon Europe així com informar sobre les novetats en les plantilles de les propostes i en les regles de participació, a més d'oferir l'oportunitat de sol·licitar una reunió per a la revisió de la teua proposta.

|| Tota la info, agenda i inscripció ací ||

 

CONFERÈNCIA HORIZON EUROPE A LA COMUNITAT VALENCIANA

Interfaz de usuario gráfica
             Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES PRESENTACIONS DE LA CONFERÈNCIA DE LLANÇAMENT DEL PROGRAMA HORIZON EUROPE EN LA CV

Ja estan disponibles per a la seua descàrrega les presentacions i el vídeo de la Conferència de llançament del Programa Horizon Europa a la Comunitat Valenciana, organitzada el passat mes de març en el marc de l'Estratègia de la Generalitat Valenciana de coordinació nacional i regional en I+D+i, que pretén incrementar i millorar la participació de tots els agents de la Comunitat Valenciana en el Programa Horizon Europe.

En elles podràs descobrir el nou Programa Marc d'Investigació i Innovació de la UE i aprofundir en els seus tres pilars fonamentals: Ciència excel·lent, Desafiaments Globals i Competitivitat Industrial Europea, i Europa Innovadora.

|| Accedeix a les descàrregues des del següent enllaç ||

 

EU4HEALTH

Interfaz de usuario gráfica
             Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ ACULL AMB SATISFACCIÓ L'APROVACIÓ DEL PROGRAMA LA UE PER LA SALUT

La Comissió Europea ha acollit amb satisfacció la votació del Parlament Europeu sobre el programa La UE per la Salut per al període 2021-2027, el programa d'acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut proposat com a resposta a la pandèmia de COVID-19 i al seu gran impacte en el personal mèdic i sanitari, els pacients i els sistemes sanitaris de la UE.

Amb una inversió de 5.100 milions d'euros, té com a objectiu contribuir a la recuperació després de la crisi de COVID-19, reforçant la resiliència dels sistemes sanitaris per a fer front a les amenaces transfrontereres, proporcionant finançament als països de la UE, les organitzacions sanitàries i les ONG, i promovent la salut digital i la innovació en el sector sanitari.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

GUIA ERASMUS+ 2021

DESCARREGA LA GUIA DEL PROGRAMA ERASMUS+ 2021 I DESCOBREIX TOTES LES OPORTUNITATS SECUNDADES PEL PROGRAMA

La Guia del programa de 2021 és essencial per a conéixer en profunditat Erasmus+, el programa de la UE en els àmbits de l'educació, la formació, la joventut i l'esport per al període 2021-2027. És una eina dirigida a les organitzacions que busquen suport financer per als projectes englobats en el programa i a les persones físiques implicades en les activitats organitzades per les organitzacions participants.

Ofereix informació sobre les prioritats i les accions que reben suport del programa, el finançament disponible per a les diferents accions, les instruccions per a participar, i les normes i condicions que han de complir la major part de les accions per a rebre una subvenció del programa.

|| Descarrega la guia en aquest enllaç ||

 

REGISTRE DE TRANSPARÈNCIA DE LA UE

LA BASE DE DADES DELS GRUPS D'INTERÉS QUE INFLUEIXEN EN L'ELABORACIÓ DE POLÍTIQUES I LLEIS EN LES INSTITUCIONS EUROPEES

El Registre de Transparència, gestionat pel Parlament Europeu i la Comissió Europea, ofereix a la ciutadania accés a la informació sobre qui participa en les activitats destinades a influir en els processos legislatius i d'aplicació de les polítiques de la UE i en el procés de presa de decisions, quins interessos es persegueixen i quins recursos s'inverteixen en aquestes activitats.

Consta de quatre components principals: una web pública per a la inscripció de les organitzacions que representen determinats interessos a escala de la UE; un codi de conducta aplicable a les relacions entre els grups d'interés i les institucions de la UE; mecanismes d'alerta i denúncia per a obrir una investigació administrativa sobre informació del registre o infracció del codi; així com directrius per als declarants i un servei d'assistència.

|| Pots accedir al registre des d'ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica
             Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El seu butlletí mensual ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS EN EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva d'Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Imagen que contiene Escala de tiempo
             Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des d'Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descarrega la guia ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
             Aplicación
             Descripción generada automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE

Texto
             Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Representació Permanent d'Espanya davant la UE, des de la Unitat de Suport per a la presència d'espanyols en les Institucions de la UE (UDA), proporciona informació sobre oportunitats d'ocupació i de pràctiques professionals en l'administració de la UE, ofereix formació per a la preparació dels processos selectius i gestiona els programes dirigits als empleats públics espanyols interessats a tindre una experiència professional a Europa.

En aquest context, la UDA elabora i publica un butlletí mensual que ofereix informació detallada sobre múltiples ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions de la Unió Europea.

|| Consulta el butlletí ací ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
             forrado, colorido
             Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FSE COMUNITAT VALENCIANA

Texto
            Descripción generada automáticamente

 

 

Forma
          Descripción generada automáticamente

ACCIONS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: CONTRACTACIÓ DE PERSONAL ORIENTADOR I PROMOTOR D'OCUPACIÓ

Aquesta actuació ha sigut impulsada per LABORA, el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, dedicat a oferir serveis públics gratuïts que faciliten a les persones l'accés, el manteniment i la millora de l'ocupació i proporcionar a les empreses les eines necessàries per a realitzar processos de selecció de personal reeixits, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquesta actuació compta amb un pressupost de 6.800.000 euros i està cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Es dirigeix a la contractació de personal per a l'acompliment de tasques d'assessorament individualitzat, orientació professional, informació laboral i acompanyament en la cerca d'ocupació, amb la finalitat d'oferir itineraris personalitzats d'inserció que inclouen ajuda en la confecció del currículum, preparació d'entrevistes de treball, cerca d'ofertes en línia, etc.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

La nostra intenció és millorar cada butlletí informatiu amb els suggeriments que podeu enviar-nos a apotecdgfondos@gva.es

Aquest butlletí informatiu és una eina de treball i desenvolupament professional a la disposició de totes aquelles persones

interessades en la difusió de temes i iniciatives impulsades per la Unió Europea

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent enllaç

Si no desitges continuar rebent-lo, per favor envia un correu amb l'assumpte BAIXA a l'adreça apotecdgfondos@gva.es