Imagen que contiene mapa
             Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 27 – JULIOL 2021

xTixMí

 

EN CLAU FEMENINA

 

CAP A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS SECTORS CULTURAL I CREATIU

Imagen que contiene Diagrama
              Descripción generada automáticamente

CONEIX L'INFORME SOBRE EL PAPER QUE EXERCEIX LA CULTURA EN LA PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Aquest informe ha sigut elaborat pel grup de treball MAC (Mètode Obert de Coordinació), un grup de persones expertes de 22 Estats membres designats pels seus governs, l'objectiu dels quals és examinar els principals obstacles i reptes específics als quals s'enfronten les dones, identificar iniciatives prometedores per a promoure la igualtat de gènere en l'àmbit cultural i suggerir recomanacions normatives concretes.

L'objectiu del present informe és promoure la creació d'un espai cultural amb igualtat de gènere en el qual homes i dones, independentment de la seua edat, raça o classe i en tota la seua diversitat, tinguen les mateixes oportunitats de desenvolupar les seues carreres professionals com a artistes o professionals de la cultura.

|| Accedeix a l'informe en el següent enllaç ||

 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Imagen que contiene persona, interior,
              techo, hombre
              Descripción generada automáticamente

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE LI COSTA A LA UNIÓ EUROPEA 366 MIL MILIONS D'EUROS A L'ANY

L'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) ha estimat que el cost de la violència de gènere en tota la UE ascendeix a 366 mil milions d'euros a l'any. La violència contra les dones representa el 79% d'aquest cost, que ascendeix a 289 mil milions d'euros.

El nou estudi d'EIGE desglossa els diferents costos de la violència de gènere, amb el major cost provinent de l'impacte físic i emocional (56%), seguit dels serveis de justícia penal (21%) i la pèrdua de producció econòmica (14%). Altres despeses poden incloure els serveis de justícia civil (per exemple, per als divorcis i els procediments de custòdia dels fills), l'ajuda per a l'habitatge i la protecció dels xiquets.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

GUIA DE REDACCIÓ SENSIBLE AL GÈNERE

JA ESTÀ DISPONIBLE LA GUIA DE REDACCIÓ SENSIBLE AL GÈNERE DE L'EIGE

Aquesta guia de redacció per a les publicacions de l'Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (EIGE) es divideix en nou seccions: Tipus de publicacions EIGE, Els fonaments de l'estil, Terminologia EIGE, Ortografia i gramàtica, Puntuació, Números i dates, Referències, Presentació de dades, Noms abreujats.

L'EIGE produeix publicacions que tenen com a objectiu influir en la política. Per a aconseguir això, han de ser fàcils de llegir i d'entendre. La seua audiència és diversa, i algunes persones lectores poden no estar familiaritzades amb conceptes d'igualtat de gènere i formulació de polítiques de la UE.

|| Descobreix la guia en aquest enllaç ||

 

INFOMED

 

ENI CBC MED: PROJECTE INNOVAGROWOMED

Una persona en frente de comida
              Descripción generada automáticamente con
              confianza media

CONEIX EL PROJECTE INNOVAGROWOMED EN EL QUAL PARTICIPA L'ASSOCIACIÓ JOVES CAP A LA SOLIDARITAT I EL DESENVOLUPAMENT

L'associació valenciana Joves cap a la solidaritat i el desenvolupament participa en el projecte InnovAgroWoMed, un projecte del Programa de cooperació transfronterera de la Conca de la Mar Mediterrània ENI CBC Med.

El projecte InnovAgroWoMed té com a objectiu impulsar la participació laboral i l'esperit empresarial de les dones, aprofitant el potencial del sector agroalimentari, una indústria estretament vinculada a la identitat cultural de la regió mediterrània, i mostrant un nivell significatiu de potencial sense explotar en termes d'innovació i creixement.

|| Més info ací ||

 

CONVOCATÒRIES

 

CONVOCATÒRIA PROGRAMA LIFE 2021-2027

OBERTA LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES LIFE 2021 AMB MÉS DE 580 MILIONS D'EUROS

La Comissió Europea ha obert la primera convocatòria de propostes de LIFE en el marc del nou programa LIFE 2021-2027, que comprén quatre subprogrames: Naturalesa i biodiversitat, economia circular i qualitat de vida, mitigació i adaptació al canvi climàtic i transició energètica neta. Actualment hi ha obertes 33 convocatòries cadascuna amb una data de finalització diferent.

Els dies 8 i 9 de setembre hi haurà sessió de Preguntes i Respostes virtual en la qual l'equip LIFE estarà disponible per a respondre les preguntes que tinga sobre el programa LIFE i les seues convocatòries de propostes.

|| Més info i convocatòries en aquest enllaç ||

 

CREA MEDIA 2021 CINNET: Fi termini 10 agost 2021

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
              Aplicación
              Descripción generada automáticamente

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A XARXES DE CINEMES EUROPEUS FINS AL 10 D'AGOST 2021

L'objectiu de la convocatòria és crear i operar una xarxa de cinemes amb la intenció de, entre altres coses, encoratjar als operadors de cinemes a projectar una proporció significativa de pel·lícules europees no nacionals a través d'incentius i projectes de col·laboració.

Els resultats previstos són: Augmentar l'audiència de pel·lícules europees no nacionals en el mercat europeu; Arribar a noves audiències per a les pel·lícules europees, inclosos els joves cinèfils; Reforçar i renovar l'experiència cinematogràfica; Ajustar les pràctiques comercials de les sales de cinema europees en termes de seguretat, sostenibilitat i inclusió; Fomentar el potencial d'innovació de les sales de cinema europees.

|| Més info en aquest  enllaç ||

 

FORMACIÓ I DIFUSIÓ EN MATÈRIA D'UNIÓ EUROPEA: Fi termini 13 agost 2021

Imagen que contiene nombre de la
              empresa
              Descripción generada automáticamente

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ SOBRE LA UE

Amb aquesta convocatòria se subvencionarà la realització d'activitats formatives i de difusió la finalitat de la qual siga la divulgació en la Comunitat Valenciana de coneixements relatius a la Unió Europea, la participació ciutadana a la Unió Europea, i qualsevol altre aspecte relacionat directament amb la Unió Europea o amb l'acció exterior de la Comunitat Valenciana, tant respecte de països de fora de la Unió Europea com d'organismes internacionals.

L'import a concedir a cada entitat beneficiària ascendirà a la totalitat de les despeses subvencionables de l'activitat, quantitat que no podrà superar els 10.000,00 €, per sol·licitud, sense que en cap cas puga ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA PER A ESCOLES DE PERIODISME: Fi termini 24 agost 2021

Imagen que contiene Diagrama
              Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ LLANÇA UNA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER VALOR D'1 MILIÓ D'EUROS PER A L'EDUCACIÓ EN PERIODISME

La Comissió busca beneficiaris potencials que desenvoluparan un pla d'estudis i materials didàctics, establiran una estratègia d'implementació, crearan una xarxa de socis i implementaran un curs sobre la Unió Europea i la política de cohesió per a estudiants de periodisme. Segons la comissària Elisa Ferreira, la iniciativa permetrà als futurs periodistes aprendre sobre la UE i com aquesta dona suport al desenvolupament de les seues regions i ciutats.

Les propostes poden ser enviades per institucions educatives que ensenyen periodisme a nivell de pregrau o postgrau. Els sol·licitants han d'estar situats en un Estat membre de la UE i estar acreditats segons la legislació d'aqueix país.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

CREAMEDIA 2021 FEST: Fi termini 24 agost 2021

OBERTA CONVOCATÒRIA DE FESTIVALS EUROPEUS I XARXES EUROPEES DE FESTIVALS

Amb un pressupost de 9 milions d'euros, els festivals europeus tindran com a objectiu augmentar l'interés del públic pels continguts audiovisuals europeus no nacionals i promoure la circulació i visibilitat dels continguts audiovisuals europeus no nacionals.

Es prestarà especial atenció a les sol·licituds que presenten estratègies adequades per a garantir una indústria més sostenible i respectuosa amb el medi ambient i per a garantir l'equilibri de gènere, la inclusió, la diversitat i la representativitat.

 

|| Accedeix a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

CREAMEDIA 2021 FILMOVE: Fi termini 24 agost 2021

CONVOCATÒRIA PER A LA DISTRIBUCIÓ TRANSNACIONAL DE PEL·LÍCULES EUROPEES NO NACIONALS EN SALAS I PLATAFORMES DIGITALS

Amb un pressupost d'11 milions d'euros, l'acció Films on the Move fomentarà i donarà suport a la distribució més àmplia de pel·lícules europees no nacionals recents encoratjant als agents de vendes i distribuïdors teatrals, en particular, a invertir en la promoció i distribució adequada de pel·lícules europees no nacionals. El suport financer assignat a cada distribuïdor en un país com Espanya està fixat en un màxim de 150.000 euros per pel·lícula.

El pes de cada criteri de selecció és: Rellevància, 45 punts; Qualitat del contingut i de activitats, 30 punts; Difusió, 15 punts; Gestió del projecte, 10 punts.

|| Accedeix a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

QUADRE EUROPEU D'INDICADORS D'INNOVACIÓ

Mapa
              Descripción generada automáticamente

ELS RESULTATS DE LA INNOVACIÓ CONTINUEN MILLORANT EN ELS ESTATS MEMBRES I A LES REGIONS D'EUROPA

La Comissió Europea ha publicat el Quadre Europeu d'Indicadors de la Innovació 2021, una eina que ofereix una anàlisi comparativa dels resultats de la innovació als països de la UE, altres països europeus i veïns regionals, avaluant els punts forts i febles dels sistemes nacionals d'innovació i ajudant els països a determinar les esferes que han d'abordar.

De mitjana, el rendiment de la innovació ha augmentat un 12,5% des de 2014. Existeix una convergència constant a la UE, i els països amb pitjors resultats creixen més ràpidament que els països amb millors resultats, reduint així la bretxa d'innovació entre ells.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

EUROBAROMETRE ESTÀNDAR 94: HIVERN 2020-2021

Interfaz de usuario gráfica,
              Aplicación, Sitio web
              Descripción generada automáticamente

ENCARA QUE LA PANDÈMIA HA TINGUT UN GRAN IMPACTE EN LA VIDA QUOTIDIANA, LES ACTITUDS CAP A LA UE CONTINUEN SENT POSITIVES

Segons l'últim Eurobaròmetre estàndard realitzat al febrer-març de 2021, la imatge de la UE i la confiança en ella han augmentat i han aconseguit els seus nivells més alts en més d'una dècada.

La ciutadania europea considera que la salut i la situació econòmica són les dues principals preocupacions, tant a escala de la UE com nacional. L'enquesta també indica un augment de la preocupació per la situació actual de les economies nacionals: el 69% de la ciutadania pensa que la situació és dolenta i el 61% tem que l'economia del seu país es recupere de l'impacte de la pandèmia en 2023 o més endavant.

|| Consulta l'Eurobaròmetre ací ||

 

INDICADORS DE LA JUSTÍCIA DE LA UE DE 2021

Diagrama
              Descripción generada automáticamente

DISPONIBLE EL RESUM ANUAL DE QUADRE D'INDICADORS DE LA JUSTÍCIA DE LA UE DE 2021

La Comissió Europea ha publicat un resum anual que proporciona dades comparatives sobre l'eficiència, la qualitat i la independència dels sistemes de justícia en tots els Estats membres de la UE. El Quadre d'indicadors de justícia de la UE de 2021 s'ha centrat en la digitalització que van mantindre els tribunals en funcionament durant la pandèmia de COVID-19 i, en general, va fer que els sistemes de justícia anaren més accessibles i eficients.

El Quadre d'indicadors de la justícia de la UE pertany a la caixa d'eines de l'Estat de dret de la UE i la Comissió l'utilitza per a supervisar les reformes judicials en els Estats membres. Com en edicions anteriors, l'edició 2021 presenta dades de dues enquestes de l'Eurobaròmetre sobre com el públic i les empreses perceben la independència judicial en cada Estat membre.

|| Descàrrega la publicació a través del següent enllaç ||


EUROSTATISTICS 06/2021

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de juny de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

BASE DE DADES DE PROJECTES LIFE

Interfaz de usuario gráfica, Texto
              Descripción generada automáticamente

JA ESTÀ DISPONIBLE LA NOVA BASE DE DADES DE PROJECTES LIFE PER A BUSCAR PROJECTES I/O DOCUMENTS

El Programa LIFE és el Programa de la Unió Europea per al Medi Ambient i l'Acció Climàtica per al període 2021-2027 i és un dels principals contribuents al Pacte Verd Europeu.

La cerca bàsica realitza una cerca unificada tant en projectes com en documents utilitzant el text ingressat. Per a una cerca més detallada de projectes, pot utilitzar la cerca avançada de projectes. Per a una cerca més detallada de documents, pot utilitzar la cerca avançada de documents.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

VI TROBADA DEL FÒRUM EUROPEU DE MIGRACIÓ: Fi termini 20 agost 2021

Imagen que contiene Interfaz de usuario
              gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONVOCATÒRIA D'EXPRESSIONS D'INTERÉS: VI TROBADA DEL FÒRUM EUROPEU DE MIGRACIÓ

La Comissió Europea i el Comité Econòmic i Social Europeu llancen la convocatòria de manifestacions d'interés per a participar en la VI reunió del Fòrum Europeu de Migracions, que tindrà lloc virtualment a través de la plataforma web Swapcard del 27 al 28 d'octubre de 2021.

El Fòrum Europeu de Migració és una plataforma per al diàleg entre la societat civil i les institucions europees sobre temes relacionats amb la migració, l'asil i la integració dels immigrants. S'organitzaran tallers, illes de discussió i altres oportunitats per a participar en el debat i l'intercanvi. S'espera que tots els participants contribuïsquen a les discussions i treballen en grups.

|| Consulta la convocatòria en aquest enllaç ||

 

POLÍTICA DE COHESIÓ 2021-2027

Texto
              Descripción generada automáticamente

DISPONIBLES PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL CONJUNT DE MESURES LEGISLATIVES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ PER A 2021-2027

La Comissió Europea ha publicat una sèrie de preguntes i respostes freqüents per a explicar les mesures legislatives de la política de cohesió per al període 2021-2027.

D'aquesta manera es podrà conéixer les novetats i canvis respecte del període anterior 2014-2020, què és el Reglament de Disposicions Comunes, sinergies amb altres fons de la Unió Europea, què són el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons de Cohesió (FC), què és Interreg, què és el Fons Social Europeu Plus (FSE+), què és el Fons de Transició Justa (FTJ).

|| Accedeix al portal des d’ací ||

 

PROGRAMA COST

Texto, Logotipo
              Descripción generada automáticamente

MATERIAL DISPONIBLE JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓ EUROPEA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA COST

El passat 20 d'abril, el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Oficina Europea de FECYT, van celebrar una Jornada Informativa Nacional del Programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia COST.

Aquesta jornada va ser celebrada en format en línia, comptant amb la presència de la delegada nacional en el Comité d'Alts Representants de COST i la Coordinadora Nacional de COST. A més, comptem amb la presència de participants espanyols en Accions COST per a explicar de primera mà, les seues experiències amb el programa des de diferents punts de vista. La jornada va tindre una duració d'una mica més de tres hores i mitja amb l'objectiu fonamental de promoure la participació d'investigadors espanyols en el Programa COST.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

PACTE VERD EUROPEU

Logotipo
              Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ ES FIXA COM A OBJECTIU UNA CONTAMINACIÓ ZERO DE L'AIRE, L'AIGUA I EL SÒL

La Comissió Europea ha adoptat el Pla d'acció de la UE: «Cap a una contaminació zero de l'aire, l'aigua i el sòl», un dels objectius essencials del Pacte Verd Europeu i el tema principal de la Setmana Verda de la UE d'enguany. Aquest document presenta una visió integrada per a 2050: un món on la contaminació s'haja reduït fins a nivells que deixen de ser perjudicials per a la salut humana i els ecosistemes naturals, així com els passos que cal donar per a aconseguir-ho.

El Pla enllaça totes les polítiques de la UE per a combatre i previndre la contaminació, i posa l'accent principalment en les solucions digitals amb aqueixos fins. Està previst revisar la legislació corresponent de la UE per a detectar les llacunes existents i localitzar situacions en les quals calga aplicar millor les normes per a complir les obligacions legals.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

REGLAMENT (UE) 2021/785

Imagen que contiene Interfaz de usuario
              gráfica
              Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA EL REGLAMENT (UE) 2021/785 DE LLUITA CONTRA EL FRAU

La Comissió Europea aprova el Reglament (UE) 2021/785 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril de 2021, pel qual s'estableix el Programa de la Unió de Lluita contra el Frau i pel qual es deroga el Reglament (UE) Núm. 250/2014.

El present Reglament estableix el Programa de la Unió de Lluita contra el Frau durant el període de vigència del marc financer pluriennal 2021-2027. Estableix els objectius del Programa, el pressupost per al període 2021-2027, les formes de finançament de la Unió i les normes per a la concessió d'aquest finançament.

|| Consulta el reglament en aquest enllaç ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El butlletí mensual de Eurodesk España ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS A EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva de Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Imagen que contiene Escala de tiempo
              Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des de Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descàrrega la guia ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
              Aplicación
              Descripción generada automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN INSTITUCIONS DE LA UE

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Unitat de Suport per al foment de la presència d'espanyols en les Institucions de la UE del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha posat en marxa l'aplicació web Professionals UE, en la qual, previ registre, es pot consultar un motor de cerca d'ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions UE amb termini d'inscripció obert.

A més, després del registre es podrà rebre a través de correu electrònic i amb periodicitat setmanal, un resum de totes les vacants recentment incorporades al sistema i un Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en Institucions de la UE, així com alertes personalitzades d'ofertes d'ocupació i pràctiques que s'adapten a les seues preferències.

|| Consulta el butlletí i el resum ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
              forrado, colorido
              Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FEDER COMUNITAT VALENCIANA

Texto, Logotipo, nombre de la empresa
             Descripción generada automáticamente

 

Forma
             Descripción generada automáticamente

JA ESTÀ DISPONIBLE L'APLICACIÓ PER A CONÉIXER LA CONCENTRACIÓ DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS

Aquesta actuació ha sigut impulsada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) amb una inversió de 14.520 € cofinançat al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L'APP GVAire, per a Android i per a iPhone o iPad, permet consultar en el mapa o per municipis de la Comunitat Valenciana, la concentració de contaminants atmosfèrics més importants en l'aire de les principals àrees urbanes i industrials que recull la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de Contaminació Atmosfèrica, formada per 65 punts fixos de mesurament repartits en les tres províncies de la Comunitat.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

La nostra intenció és millorar cada butlletí informatiu amb els suggeriments que podeu enviar-nos a apotecdgfondos@gva.es

Aquest butlletí informatiu és una eina de treball i desenvolupament professional a la disposició de totes aquelles persones

interessades en la difusió de temes i iniciatives impulsades per la Unió Europea

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent enllaç

Si no desitges continuar rebent-lo, per favor envia un correu amb l'assumpte BAIXA a l'adreça apotecdgfondos@gva.es