Imagen que contiene mapa
              Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 28 – AGOST 2021

xTuxMi

 

EN CLAU FEMENINA

 

WOMEN TECHEU: Fi termini 10 novembre 2021

Interfaz de usuario gráfica,
               Aplicación
               Descripción generada automáticamente

LA UE LLANÇA EL PROJECTE PILOT WOMEN TECHEU PER A PORTAR A LES DONES A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA AVANÇADA

En el marc del programa Ecosistemes Europeus d'Innovació d'Horizon Europa, reforçat pel Consell Europeu d'Innovació (EIC), la Comissió Europea ha llançat el projecte pilot Women TechEU, un nou pla que fa costat a les empreses emergents d'alta tecnologia liderades per dones proporcionant suport en la fase inicial de formació, amb l'objectiu d'augmentar el nombre de dones que posen en marxa les seues empreses pròpies.

Women TechEU aborda la bretxa de gènere en la innovació fent costat a 50 empreses de tecnologia avançada de nova creació dirigides per dones en les fases més primerenques i arriscades, oferint subvencions individuals de 75.000 euros així com assessorament i orientació a través del Programa de Lideratge de les Dones de l'EIC.

|| Més info i convocatòria en el següent enllaç ||

 

EN PERILL ELS AVANÇOS EN IGUALTAT DE GÈNERE

Imagen que contiene Interfaz de
               usuario gráfica
               Descripción generada automáticamente

LA INVESTIGACIÓ MOSTRA QUE LA CRISI COVID-19 ESTÀ A PUNT D'ACABAR AMB ELS AVANÇOS EN MATÈRIA D'IGUALTAT DE GÈNERE

Aquest informe, presentat per l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere i Euroforum, examina les pautes de convergència en matèria d'igualtat de gènere segons l'Índex d'Igualtat de Gènere en els Estats membres durant el període 2010-2018, i desprén que, malgrat els avanços d'aquesta dècada, les repercussions socials i econòmiques de la crisi COVID-19 amenacen de fer retrocedir els assoliments en matèria d'igualtat de gènere i donar lloc a un augment de les disparitats entre els Estats membres.

Les mesures per a contindre la pandèmia han tingut un efecte desproporcionat en l'ocupació de les dones i en el temps necessari per a les responsabilitats de cura, i és crucial garantir que les mesures de recuperació tinguen en compte el gènere i s'aconseguisca una major igualtat tant en el treball remunerat com en el no remunerat.

|| Consulta l'informe ací ||

 

INFOMED

 

INFORME ANUAL 2020 UPM

DE LA FRAGILITAT A LA RESILIÈNCIA: UNA UPM ENFORTIDA ENFRONT DE LA PANDÈMIA COVID-19

La Unió pel Mediterrani (UPM) és una organització intergovernamental euromediterrània que reuneix a tots els països de la Unió Europea i a quinze països del Mediterrani meridional i oriental per a millorar la cooperació regional i el diàleg mitjançant projectes i iniciatives que aborden la inclusió, el desenvolupament sostenible, l'estabilitat i la integració.

L'any 2020 ha marcat una fita per a la cooperació i el diàleg euromediterranis amb el 25 aniversari de l'Associació Euromediterrània o Procés de Barcelona, que es va posar en marxa en 1995. Per això, aquest informe fa balanç dels assoliments en els últims 25 anys i reflexiona sobre el futur del diàleg euromediterrani, en un context en el qual el món està canviant ràpidament enfront de desafiaments sense precedents i ens impulsa a replantejar-nos els sistemes dels quals depenem.

|| Descarrega la publicació a través del següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIES

 

PREMI TREN ÚNIC: Fi termini 21 setembre 2021

SOLUCIÓ INNOVADORA PER AL SEGUIMENT DE TOTS ELS TRENS COMERCIALS DE MERCADERIES DE TOTA LA XARXA EUROPEA

La Comissió Europea ha llançat aquest premi en el marc del programa Horizon 2020, amb l'objectiu principal desenvolupar una solució innovadora que permeta rastrejar tots els trens de mercaderies comercials de totes les empreses ferroviàries i cobrisca tota la xarxa europea.

L'eina o interfície dissenyada haurà de proporcionar informació accessible en temps real sobre la ubicació, eixida, destinació, composició i puntualitat del tren, així com demostrar la seua validesa tècnica i la seua universalitat i obrir una via de mesures i avantatges per a superar la situació actual i obrir-se a nous desenvolupaments del DNI únic del tren.

|| Descobreix el premi ací ||

 

CONVOCATÒRIA TECNOLOGIES D'ENERGIA: Fi termini 22 setembre 2021

MÉS DE 40 MILIONS D'EUROS PER A LA INVERSIÓ EN LA TRANSICIÓ CAP A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE I SOSTENIBLE

En el marc del nou programa Horizon Europa, la Comissió Europea ha obert la convocatòria sobre tecnologies innovadores sostenibles per a la recollida, conversió i emmagatzematge de l'energia, amb la finalitat d'aconseguir els objectius del Green Deal sobre sistemes energètics descarbonitzats i la transició cap a una energia segura i assequible.

Les propostes han de versar sobre el desenvolupament de tecnologies i sistemes combinats de recollida i emmagatzematge d'energia eficients, sostenibles, d'alta densitat energètica i baix cost, sobre conceptes i tècniques innovadores per a la cogeneració i l'emmagatzematge d'energia solar, geotèrmica o residual, o sobre materials i dispositius avançats per a l'emmagatzematge electroquímic.

|| Accedeix a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

PRÀCTIQUES CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA: Fi termini 28 setembre 2021

NOU PERÍODE DE PRÀCTIQUES REMUNERADES DE LLARGA DURACIÓ EN LA SECRETARIA GENERAL DEL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA

El Consell de la Unió Europea ha publicat la segona convocatòria anual del seu programa de pràctiques en la Secretaria General, en la qual s'ofereixen al voltant de 100 places de pràctiques remunerades de cinc mesos de duració en la seua seu a Brussel·les i amb una retribució d'uns 1200 euros al mes.

Les activitats a desenvolupar consistiran en el treball diari d'un funcionari europeu de categoria Administrador en les primeres etapes de la seua carrera professional, com assistir a reunions dels òrgans preparatoris del Consell i del COREPER (Comité de Representants Permanents dels Estats membres de la UE), investigar sobre projectes concrets, traduir documents, preparar reunions i redactar actes, entre altres.

|| Troba tota la info ací ||

 

PRÀCTIQUES ORGANISMES EUROPEUS: Fi termini 30 setembre 2021

Un grupo de personas
                    posando delante de un edificio
                    Descripción generada
                    automáticamente

EL CDR I EL CESE CONVOQUEN UN NOU PERÍODE DE PRÀCTIQUES REMUNERADES DE LLARGA DURACIÓ

Dues vegades a l'any, el Comité Europeu de les Regions i el Comité Econòmic i Social Europeu ofereixen períodes de pràctiques de cinc mesos de duració a persones titulades universitàries, que ofereixen l'oportunitat de conéixer el paper i les activitats dels Comités, assistir a una àmplia gamma de conferències, fòrums i seminaris i adquirir experiència professional en un entorn de treball multilingüe, multinacional i multicultural.

Els períodes de formació contínua es realitzen en les seus dels Comités a Brussel·les, comencen el 16 de febrer i el 16 de setembre de cada any, amb dedicació a temps complet (40 hores a la setmana) i una remuneració d'aproximadament 1200 euros al mes.

|| Consulta les pràctiques del CDR i del CESE ||

 

CONVOCATÒRIA 2021 COS EUROPEU DE SOLIDARITAT: Fi termini 5 octubre 2021

Imagen que contiene texto, firmar,
               hombre, señal
               Descripción generada automáticamente

MÉS DE 138 MILIONS D'EUROS PER A LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT 2021-2027

La Comissió Europea ha posat en marxa la primera convocatòria de propostes en el marc del nou Cos Europeu de Solidaritat 2021-2027, un programa que recolza a les persones joves perquè contribuïsquen a fer front a reptes socials i humanitaris participant com a voluntàries o creant els seus propis projectes solidaris en diversos camps, des de l'ajuda a les persones en situació de necessitat fins al suport a actuacions mediambientals i de salut, siga a la UE o fora d'ella.

La prioritat d'enguany serà la salut i mobilitzarà a les persones voluntàries perquè treballen en projectes que es dediquen als reptes sanitaris, especialment l'impacte de la pandèmia de COVID-19 i la recuperació dels països.

|| Coneix la convocatòria ací ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A LA UNIÓ EUROPEA EDICIÓ 2021

Imagen que contiene reloj, medidor
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX EL NOU INFORME DE SEGUIMENT SOBRE ELS AVANÇOS CAP ALS ODS EN EL CONTEXT DE LA UE

Aquesta publicació és el cinqué dels informes periòdics d'Eurostat sobre el seguiment dels avanços cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el setembre de 2015 en el context de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

L'informe analitza els aspectes rellevants des del punt de vista de la UE del conjunt dels 102 indicadors agrupats entorn dels 17 ODS i ofereix una presentació estadística de les tendències relatives als ODS a la UE sobre la base d'un conjunt de normes quantitatives específiques. Aquesta edició de 2021 mostra, a més, alguns dels primers impactes de la crisi de COVID-19 visibles en les estadístiques oficials d'Eurostat.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

INFORME ANUAL D'ACTIVITATS 2020 POLÍTICA REGIONAL I URBANA

Imagen que contiene Patrón de fondo
               Descripción generada automáticamente

LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE CONTRA LA COVID-19 I EL RISC D'UNA RECUPERACIÓ ASIMÈTRICA

L'Informe Anual d'Activitats 2020 de la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea mostra com 2020 va ser un dels anys més difícils de la història de la Unió Europea: una pandèmia implacable i una greu crisi econòmica, en els quals el suport de la política de cohesió de la UE a l'assistència sanitària i a l'activitat econòmica era vital.

Entre altres qüestions, analitza com va respondre la política de cohesió a aquest repte i què aporta concretament a la ciutadania, quines accions concretes s'han pres contra la COVID-19, la crisi econòmica i el canvi climàtic i de quina manera els fons de la UE van reduir les disparitats i van contribuir a la cohesió econòmica, social i territorial.

|| Consulta l'informe ací ||

 

MANUAL DE SIMPLIFICACIÓ POLÍTICA DE COHESIÓ

Gráfico, Gráfico de burbujas
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX HUITANTA MESURES DE SIMPLIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ 2021-2027

Aquest manual elaborat per la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea inclou 80 mesures de simplificació de la política de cohesió, oferint un nou marc amb una menor càrrega burocràtica, amb mitjans més senzills de reclamar pagaments utilitzant opcions de costos simplificades, per a les empreses i les persones emprenedores que es beneficien d'ajudes de la UE.

Per a facilitar les sinergies, un codi normatiu únic abasta ara els set fons de la UE executats en associació amb els Estats membres, l'anomenada gestió compartida.

|| Descarrega la publicació a través del següent enllaç ||


EUROSTATISTICS 07/2021

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de juliol de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

INTERREG EUROPE

Imagen que contiene dibujo, reloj
               Descripción generada automáticamente

TROBA PROJECTES I SOCIS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓ INTERREG EUROPE

Interreg Europe és un programa de cooperació interregional finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per a 2014-2020, que ajuda els governs regionals i locals a desenvolupar i aplicar millors polítiques entorn de quatre eixos: investigació i innovació, competitivitat de les PIME, economia baixa en carboni i medi ambient i eficiència dels recursos.

A través del seu cercador podràs conéixer els 258 projectes de cooperació interregional aprovats en 2014-2020, accedir als llocs web, descobrir les polítiques en les quals treballa cada soci, obtindre més informació sobre l'associació, seguir l'evolució de l'intercanvi d'experiències i mantindre's al dia amb les notícies i esdeveniments dels projectes, així com descarregar la llista completa dels projectes o exportar una llista completa dels beneficiaris en fulls de càlcul.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

JORNADA INFORMATIVA CV LIFE 2021: 17 setembre 2021

Imagen que contiene Diagrama
               Descripción generada automáticamente

INSCRIU-TE A LA JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2021 DEL NOU PROGRAMA LIFE 2021-2027

El programa LIFE és l'instrument financer de la UE dedicat al medi ambient i l'acció pel clima, amb l'objectiu de catalitzar els canvis en el desenvolupament i l'aplicació de polítiques, aportant solucions per als reptes mediambientals i climàtics, i promocionant tecnologies innovadores.

El pròxim 17 de setembre, REDIT i Cambra València organitzen una jornada informativa en línia en la qual el Punt de Contacte Nacional del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic presentarà la nova convocatòria 2021 del programa LIFE i els participants en convocatòries anteriors, dirigida a empreses, organismes públics i privats que vulguen presentar propostes i participar en projectes susceptibles de rebre suport financer del programa.

|| Info i registre en aquest enllaç ||

 

WEBINARIS CIUTATS VERDES, JUSTES I PRODUCTIVES: 20 i 27 setembre i 4 octubre 2021

Imagen que contiene nombre de la
               empresa
               Descripción generada automáticamente

COM DONEN SUPORT A LES INICIATIVES I ACCIONS URBANES LES CIUTATS VERDES, JUSTES I PRODUCTIVES A LA UE?

Des de l'Agenda Urbana per a la UE, s'ha organitzat una sèrie de tres seminaris en línia sobre les dimensions de la ciutat verda, justa i productiva establides en la Carta de Nova Leipzig, que tindran lloc el 20 de setembre (La Ciutat Productiva), el 27 de setembre (La Ciutat Verda) i el 4 d'octubre (La Ciutat Justa).

Els seminaris pretenen mostrar exemples i iniciatives de ciutats sobre com desenvolupar la resiliència i promoure l'aplicació de les tres dimensions en l'àmbit local i proporcionar un espai per a debatre assoliments, qüestions pendents i oportunitats futures per a ajudar les ciutats a fer front als seus desafiaments de manera estratègica i contribuir al desenvolupament urbà sostenible.

|| Descobreix els seminaris ací ||

 

TRANSFORMAR L'ECONOMIA BLAVA DE LA UE PER A UN FUTUR SOSTENIBLE

Texto
               Descripción generada automáticamente

L'ECONOMIA BLAVA SOSTENIBLE ÉS ESSENCIAL PER A GARANTIR UNA RECUPERACIÓ ECOLÒGICA I INCLUSIVA

Amb la finalitat d'integrar plenament l'economia blava de la UE en els objectius del Pacte Verd Europeu i del Pla de Recuperació per a Europa, la Comissió Europea ha adoptat un nou enfocament en el qual les indústries i sectors com la pesca, l'aqüicultura, el turisme costaner, el transport marítim, les activitats portuàries o la construcció naval hauran de reduir el seu impacte mediambiental i climàtic per a fer front a la crisi climàtica i de biodiversitat.

Més que un pla d'acció exhaustiu, el nou enfocament dona coherència a tots els sectors de l'economia blava, facilita la seua coexistència i busca sinergies en l'espai marítim sense danyar el medi ambient, i subratlla la necessitat d'invertir en investigació, competències i innovació.

|| Llig la notícia completa en aquest enllaç ||

 

CURS INTERACT PROGRAMME COMMUNICATION FOR BEGINNERS

Interfaz de usuario gráfica
               Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX TOTS ELS CONCEPTES, EINES I PLATAFORMES DEDICADES A LA COMUNICACIÓ D'INTERREG

Interact ha llançat un nou curs d'aprenentatge destinat a les persones interessades a aprofundir en tots els aspectes de la comunicació dels programes Interreg, disponible a través de la seua Plataforma d'Aprenentatge en línia i de 5 hores de duració.

El curs té per objectiu aprendre a desenvolupar un entorn de comunicació ideal, enfocant la comunicació en un programa per a optimitzar el seu impacte, en lloc de limitar-se a complir els requisits legals; comprenent els aspectes jurídics, les normatives i els reglaments de la comunicació i el seu funcionament en la pràctica; i fent ús de les diverses plataformes, esdeveniments i campanyes anuals a escala de la UE.

|| Accedeix al curs des d'ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica
               Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El butlletí mensual de Eurodesk España ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS A EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva de Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Imagen que contiene Escala de tiempo
               Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des de Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descàrrega la guia ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
               Aplicación
               Descripción generada automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ, PRÀCTIQUES I VACANTS EN INSTITUCIONS DE LA UE

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Unitat de Suport per al foment de la presència d'espanyols en les Institucions de la UE del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha posat en marxa l'aplicació web Professionals UE, en la qual, previ registre, es pot consultar un motor de cerca d'ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions UE amb termini d'inscripció obert.

A més, després del registre es podrà rebre a través de correu electrònic i amb periodicitat setmanal, un resum de totes les vacants recentment incorporades al sistema i un Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en Institucions de la UE, així com alertes personalitzades d'ofertes d'ocupació i pràctiques que s'adapten a les seues preferències.

|| Consulta el butlletí i el resum ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
               forrado, colorido
               Descripción generada automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FSE COMUNITAT VALENCIANA

Texto
           Descripción generada automáticamenteForma
           Descripción generada automáticamente

 

Fundació Nova Feina

INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A MAJORS DE 45 ANYS

Aquesta actuació ha sigut impulsada per la Fundació Nova Feina des del seu centre en Alacant dins dels itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social centrant-se en les persones majors de 45 anys que per diversos factors estan fora del mercat laboral.

L'actuació en 2019 ha comptat amb un pressupost de 43.653,45 € cofinançat al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

La labor de la Fundació Nova Feina s'ha centrat en les persones majors de 45 anys que per diversos factors estan fora del mercat laboral i que ja no saben què pot estar fallant en la seua estratègia o que senten que manquen dels recursos que podrien incrementar les seues possibilitats.

El maig de 2021, la Generalitat Valenciana va publicar la convocatòria de les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social per un import de 9.000.000 €.

|| Més info de Nova Feina i la convocatòria ||

 

La nostra intenció és millorar cada butlletí informatiu amb els suggeriments que podeu enviar-nos a apotecdgfondos@gva.es

Aquest butlletí informatiu és una eina de treball i desenvolupament professional a la disposició de totes aquelles persones

interessades en la difusió de temes i iniciatives impulsades per la Unió Europea

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent enllaç

Si no desitges continuar rebent-lo, per favor envia un correu amb l'assumpte BAIXA a l'adreça apotecdgfondos@gva.es