Imagen que contiene mapa
             Descripción generada automáticamente

BUTLLETÍ Nº 30 – OCTUBRE 2021

xTuxMi

 

EN CLAU FEMENINA

 

HORIZON EUROPE: PLANS D'IGUALTAT DE GÈNERE

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
              Aplicación
              Descripción generada automáticamente

LA GUIA PER A CONÉIXER I IMPLEMENTAR EL PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE EN LES PROPOSTES PER A HORIZON EUROPE

La Comissió Europea ha publicat una guia destinada a ajudar les organitzacions a complir el criteri d'elegibilitat del Pla d'Igualtat de Gènere (PEC) del Programa Marc d'Investigació i Innovació Horizon Europe 2021-2027.

Presenta els elements del criteri d'elegibilitat establit per la Comissió Europea, explica el que signifiquen aquests requisits en la pràctica a l'hora de desenvolupar i implementar un PEC o de revisar l'equivalència de plans o polítiques existents, i ofereix exemples pràctics concrets, basats en bones pràctiques i diversos recursos existents que donen suport a la igualtat entre homes i dones en la investigació i la innovació en l'àmbit nacional i institucional.

|| Més info i descàrrega en el següent enllaç ||

 

BRETXES SALARIALS DE GÈNERE A LA UE

Imagen que contiene Sitio web
              Descripción generada automáticamente

DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE HOMES I DONES A LA UNIÓ EUROPEA: UNA ANÀLISI ESTADÍSTICA – EDICIÓ 2021

Eurostat ha publicat l'edició 2021 de l'informe que analitza les diferències salarials entre homes i dones a la Unió Europea des d'una perspectiva estadística. En la primera part de l'estudi es presenta la font de dades, la metodologia i el programari estadístic utilitzat per a descompondre la diferència salarial entre homes i dones, així com els resultats.

En la segona part de l'anàlisi, s'amplia l'abast a tota la població d'homes i dones en edat de treballar, es mesuren les diferències en els seus ingressos mitjans esperats i s'analitzen les contribucions respectives de les diferències de gènere en les taxes d'ocupació, en el nombre d'hores treballades i en els ingressos horaris.

|| Accedeix a l'informe des d'ací ||

 

INFOMED

 

CONVOCATÒRIA ECONOMIA BLAVA SOSTENIBLE: Fi termini 12 gener 2022

PROMOURE L'ECONOMIA BLAVA SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LA COOPERACIÓ REGIONAL EN EL MEDITERRANI OCCIDENTAL

En el marc del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), s'ha llançat una nova convocatòria de projectes insígnia sobre economia blava sostenible i cooperació marítima regional a l'Atlàntic, la Mar Negra i el Mediterrani Occidental.

En línia amb els objectius del Pacte Verd Europeu, aquesta convocatòria promou la sostenibilitat de l'ecosistema del turisme costaner i marítim en el Mediterrani Occidental i enforteix la competitivitat, el creixement econòmic i l'ocupació. Les propostes hauran d'impulsar la innovació i la digitalització en el sector turístic, millorar l'entorn empresarial per a les Pimes turístiques i mobilitzar les inversions públiques i privades, entre altres.

|| Descobreix la convocatòria a través del següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIES

 

PREMI EUROPEU STARTUPS MOBILITAT: Fi termini 30 novembre 2021

Imagen que contiene transporte,
              aeronave
              Descripción generada automáticamente

4a EDICIÓ DEL PREMI DEL PROGRAMA D'INVERSIÓ I ACCELERACIÓ PER A STARTUPS DE MOBILITAT SOSTENIBLE DE LA UE

Aquest premi és una iniciativa europea de caràcter públic i privat establida en col·laboració amb les principals institucions de la UE (el Parlament Europeu, la Comissió Europea o el Banc Europeu d'Inversions, entre altres) i, juntament amb les principals corporacions de mobilitat i gegants tecnològics, té com a objectiu secundar i accelerar de manera intel·ligent les startups de mobilitat sostenible en tota Europa.

El premi ofereix múltiples oportunitats d'inversió com una finestreta única per als fons de la UE i inversors privats, i les millors startups es beneficien d'una tutoria personalitzada del BCG, connexions amb organitzacions i visibilitat enfront de les persones responsables de prendre decisions de la UE.

|| Més info sobre el premi ací ||

 

CONVOCATÒRIA MESURES D'INFORMACIÓ POLÍTICA DE COHESIÓ UE: Fi termini 11 gener 2022

Imagen que contiene Gráfico de burbujas
              Descripción generada automáticamente

AJUDES DE FINS A 300.000 EUROS PER A FINANÇAR MESURES D'INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE

Amb un pressupost total de 7.000.000 euros, la Comissió Europea ha llançat la present convocatòria per a donar suport a l'elaboració i difusió d'informació i continguts relacionats amb la política de cohesió de la UE, inclosos el Fons de Transició Justa i el Pla de Recuperació per a Europa.

Les propostes hauran d'il·lustrar i avaluar el paper de la política de cohesió en la realització de les prioritats polítiques de la Comissió Europea i en la manera d'abordar els futurs desafiaments per a la UE i els seus Estats membres, així com promoure i afavorir una millor comprensió del paper que exerceix la política de cohesió en el suport a totes les regions de la UE i donar a conéixer projectes finançats per la UE i el seu impacte en la ciutadania.

|| Accedeix a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA CEF TRANSPORT 2021: Fi termini 19 gener 2022

Imagen que contiene exterior, persona,
              edificio, hombre
              Descripción generada automáticamente

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A PROJECTES SOBRE INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT EUROPEES

En el marc del Mecanisme Connectar Europa (CEF), la Comissió Europea ha llançat la convocatòria de propostes CEF Transport 2021 per a projectes destinats a crear, modernitzar i millorar les infraestructures de transport europees.

Amb un pressupost total de 7.000 milions d'euros, i en línia amb la prioritat del Pacte Verd Europeu de reduir les emissions del transport en un 90% per a 2050, té per objectiu augmentar la sostenibilitat de la xarxa de transport europea, a través de la mobilitat intel·ligent i resistent. Abordarà projectes d'infraestructura en la Xarxa Transeuropea de Transport i un nou Mecanisme d'Infraestructura de Combustibles Alternatius.

|| Descobreix la convocatòria ací ||

 

 

CONVOCATÒRIA HABITATGES SOCIALS: Fi termini 25 gener 2022

CONVOCATÒRIA OBERTA HORIZON EUROPE: DEMOSTRADOR DEL DISTRICTE D'HABITATGES SOCIALS I ASSEQUIBLES

El programa Horizon Europe ha publicat una nova convocatòria oberta: Demostrador del districte d'habitatges socials i assequibles, dirigida a fomentar la simbiosi urbà-industrial a través de la construcció i renovació de les instal·lacions d'habitatges socials.

Amb la finalitat de crear habitatges socials més eficients energèticament, accessibles i habitables, es dissenyaran i implementaran tecnologies i metodologies integrades que pretenen renovar els barris, satisfer les necessitats dels residents (optimització dels costos i millorar l'assequibilitat) i potenciar les eines TIC en aquestes àrees.

|| Coneix tots els detalls en aquest enllaç ||

 

 

CONVOCATÒRIA EU4HEALTH: Fi termini 25 gener 2022

Interfaz de usuario
                        gráfica
                        Descripción generada
                        automáticamente

DESCOBREIX TOTES LES OPORTUNITATS DE FINANÇAMENT DE PROJECTES SOBRE SALUT EN EL MARC DEL PROGRAMA EU4HEALTH

La Comissió Europea ha obert la segona convocatòria de salut d'EU4Health, el programa europeu destinat a reforçar la resiliència dels sistemes de salut i promoure la innovació en el sector sanitari.

Amb un pressupost de 7 milions d'euros, aquesta convocatòria s'organitza en 13 temes, com l'impuls de la prevenció del càncer, teràpies aplicades en el camp de la reproducció assistida, reutilització de fàrmacs assistits per ordinador per a teràpia contra el càncer, reducció de càncers hepàtics i gàstrics causats per infeccions o ecosistemes d'infraestructura de la UE per a l'ús secundari de dades sanitàries amb finalitats d'investigació, decisió política i regulació, entre altres.

|| Accedeix a la convocatòria des d'ací ||

 

 

 

FILM4ENERGY CHALLENGE: Fi termini 15 febrer 2022

Interfaz de usuario
                        gráfica, Aplicación
                        Descripción generada
                        automáticamente

COMPETICIÓ DE VÍDEOS SOBRE EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A ESCOLES DE LA UNIÓ EUROPEA

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea va llançar el passat 1 d'octubre la competició Film4Energy Challenge. Les escoles de la Unió Europea poden presentar-se a aquest certamen i formar part d'aquesta iniciativa sobre conscienciació de l'estalvi energètic.

Tots els estudiants d'entre 12 i 15 anys estan convidats a enviar un vídeo on expliquen pràctiques de reducció del consum d'energia a la seua escola o localitat, o on presenten els beneficis de l'ús d'energies renovables, entre altres. L'escola guanyadora serà premiada amb un dia de l'energia organitzat en les seues instal·lacions.

|| Info i bases del concurs en aquest enllaç ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

EUROBARÒMETRE 497: PERCEPCIÓ CIUTADANA SOBRE POLÍTICA REGIONAL DE LA UE

Imagen que contiene texto, tarjeta de
              presentación, paraguas
              Descripción generada automáticamente

LA CIUTADANIA RECONEIX EL SUPORT DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ A LA RECUPERACIÓ I LA LLUITA CONTRA LA PANDÈMIA

La Comissió Europea ha publicat l'Eurobaròmetre 497, com a resultat de l'enquesta realitzada a un total de 25.706 persones de tota la Unió Europea entre els mesos d'agost i setembre de 2021 sobre el coneixement i la percepció ciutadana de la política regional de la UE.

El 69% de les persones enquestades són conscients que la política de cohesió dona suport a la recuperació posterior a la COVID-19. A més, la percepció general sobre els projectes finançats per la UE està augmentant (41%), la qual cosa representa un augment de 7 punts en comparació amb fa 10 anys. D'entre els qui coneixen aquests projectes, el 80% pensa que tenen un impacte positiu a les regions.

|| Consulta l'Eurobaròmetre en aquest enllaç ||

 

BARÒMETRE REGIONAL I LOCAL DE LA UE 2021

Interfaz de usuario gráfica, Sitio web
              Descripción generada automáticamente

EL BARÒMETRE DE LES REGIONS I CIUTATS PER A INFORMAR LES DECISIONS POLÍTIQUES I MILLORAR LA VIDA DE LA CIUTADANIA

Les ciutats i regions han estat en primera línia en la lluita contra la pandèmia i en l'aplicació de mesures de suport a les empreses i als particulars, i ara han de fer front al repte de reconstruir i aconseguir objectius de sostenibilitat i resiliència a llarg termini.

El Comité Europeu de les Regions ha publicat la segona edició del Baròmetre regional i local de la UE, l'objectiu de la qual és oferir una visió actualitzada de la situació de les regions i ciutats més d'un any i mig després de l'inici de la COVID-19 a través de xifres, mapes, exemples i anàlisis, i ajudar a orientar les opcions polítiques per a la recuperació econòmica.

|| Descarrega la publicació ací ||

 

REGIONS A EUROPA: ESTADÍSTIQUES VISUALITZADES 2021

Imagen que contiene Calendario
              Descripción generada automáticamente

DESCOBREIX L'EDICIÓ 2021 PER A VISUALITZAR I COMPARAR ESTADÍSTIQUES ENTRE LES REGIONS D'EUROPA

Eurostat ha publicat l'edició 2021 de Regions a Europa: les estadístiques visualitzades, una publicació digital interactiva que presenta dades estadístiques de 240 regions de la UE i 16 regions dels països de l'AELC per a comprendre la situació social, econòmica i mediambiental de les regions europees i comparar-les entre si per a posar en relleu les disparitats entre regions.

S'aborden indicadors sobre 11 temes, organitzats en tres seccions: persones i societat (població, salut, educació, mercat laboral i societat digital) activitats econòmiques (economia, R+D i turisme) i medi ambient i recursos naturals (transport, medi ambient i agricultura).

|| Accedeix a la publicació interactiva a través del següent enllaç ||


INFORME FINANCER BANC EUROPEU D'INVERSIONS 2020

Imagen que contiene animal, coral,
              naranja, teléfono
              Descripción generada automáticamente

EN 2020, ELS PRÉSTECS SIGNATS PEL BANC EUROPEU D'INVERSIONS VAN ASCENDIR A 66.100 MILIONS D'EUROS

El Banc Europeu d'Inversions ha publicat el seu informe financer 2020, que inclou els estats financers de 2020 i l'informe d'auditoria del BEI i del Grup BEI, que mostren el suport enfront de la crisi econòmica provocada per la COVID-19 i l'impuls d'una recuperació sostenible i ecològica.

En el marc de les mesures i productes establits per a lluitar contra l'impacte social i econòmic de la pandèmia, el Banc ha finançat inversions en el sector sanitari, com les d'empreses europees dedicades a la investigació de vacunes i al desenvolupament de solucions terapèutiques i diagnòstiques per a combatre la malaltia, al mateix temps que segueix compromés amb una ambiciosa agenda climàtica i mediambiental.

|| Coneix totes les dades ací ||


EUROSTATISTICS 09/2021

Interfaz de usuario gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de setembre de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

ENI CBC MED

Logotipo, nombre de la empresa
          Descripción generada automáticamente

TROBA PROJECTES DE COOPERACIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA ENI CBC MED

El Programa de la Conca de la Mar Mediterrània de ENI CBC per a 2014-2020, la major iniciativa de cooperació transfronterera executada per la UE, reuneix els territoris costaners de 14 països amb l'objectiu de fomentar un desenvolupament just i equitatiu a banda i banda del Mediterrani. A través de convocatòries de propostes, ENI CBC Med finança projectes de cooperació per a una zona mediterrània més competitiva, innovadora, inclusiva i sostenible.

Compta amb un cercador que permet filtrar per objectiu temàtic, prioritat, país o tipus d'organització els projectes que es troben en desenvolupament en aquest moment així com compartir i promoure la teua idea i trobar nous socis.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

PROGRAMA DE TREBALL COMISSIÓ EUROPEA 2022

CONEIX ELS COMPROMISOS POLÍTICS I LES ACTUACIONS LEGISLATIVES QUE LA COMISSIÓ EMPRENDRÀ L'ANY VINENT

La Comissió Europea ha adoptat el seu programa de treball per a 2022, en el qual s'estableixen els pròxims passos en pro d'una Europa posterior a la COVID-19 que siga més ecològica, justa, digital i resilient.

Aquest programa de treball consta de 42 noves iniciatives legislatives en l'àmbit de les sis grans ambicions de les orientacions polítiques de la presidenta Von der Leyen: el Pacte Verd Europeu, una Europa adaptada a l'era digital, una economia al servei de les persones, una Europa més forta en el món, la promoció de la nostra manera de vida europeu i un nou impuls a la democràcia europea. A més, presta especial atenció a la joventut mitjançant la proposta de l'Any Europeu de la Joventut 2022.

|| Consulta el programa en aquest enllaç ||

 

LES MISSIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

LA COMISSIÓ EUROPEA FARÀ FRONT ALS PRÒXIMS GRANS REPTES A TRAVÉS DE LES MISSIONS DE LA UE

En el marc del Programa Horizon Europe, el passat 29 de setembre la Comissió Europea va llançar les Missions de la UE. Un conjunt d'eines que s'enfrontaran als cinc principals reptes en matèria de clima, medi ambient i salut. Les cinc missions són: adaptació al canvi climàtic, càncer, restauració de l'oceà i aigües, creació de ciutats intel·ligents i climàticament neutres i salut del sòl i aliments.

A través del suport a la investigació i innovació, combinades amb noves formes de governança, aquestes missions duran a terme diverses accions, iniciatives legislatives i mesures d'actuació per a millorar la vida dels europeus i desenvolupar noves solucions d'ací a l'any 2030.

|| Més info ací ||

 

REACT-UE

REACT-UE: LA COMISSIÓ APROVA 690 MILIONS D'EUROS DE FONS ADDICIONALS PER A LA RECUPERACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Comissió ha concedit 2.000 milions d'euros a Itàlia, Espanya, Luxemburg i Romania després de la modificació del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-UE).

En el cas de la Comunitat Valenciana i per al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020, rebrà recursos addicionals per valor de 690 milions d'euros per a proporcionar, entre altres coses, capital circulant a les xicotetes i mitjanes empreses més afectades, i per a reforçar la sanitat, els serveis socials i les inversions en infraestructures bàsiques per a la ciutadania, especialment en els sectors sanitari i educatiu.

|| Més info ací ||

 

REPARTIMENT FONS DE COHESIÓ 2021-2027

Bandera de color rojo
              Descripción generada automáticamente

ESPANYA REP UN TOTAL DE 36.245 MILIONS D'EUROS PER A LA POLÍTICA DE COHESIÓ 2021-2027

Dins del nou Marc Financer Pluriennal per al període 2021-2027, la Unió Europa ha assignat a Espanya un total de 36.245 milions d'euros per a la política de cohesió.

Després de l'aprovació dels Reglaments dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus 2021-2027, s'han repartit 34.693 milions d'euros destinats al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) -67,7%- i el Fons Social Europeu Plus (FSE+) -32,3%-, prioritzant l'ocupació i creixement. La proposta inicial és que la Comunitat Valenciana reba un total de 2.473 milions.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

PÀGINA WEB PERÍODE DE PROGRAMACIÓ 2021-2027

Interfaz de usuario gráfica, Texto
              Descripción generada automáticamente

LA COMISSIÓ EUROPEA POSA EN MARXA LA NOVA PÀGINA WEB INTERACTIVA SOBRE EL PERÍODE DE PROGRAMACIÓ 2021-2027

Descobreix la nova pàgina web interactiva sobre el Període de Programació 2021-2027 creada per la Comissió Europea. En ella s'exposen de manera senzilla i gràfica les assignacions pressupostàries de la UE en Política de cohesió 2021-2027 per a cada Estat membre, el repartiment d'objectius, la llista de regions per categoria i l'assignació del Fons de Transició Justa (FJT).

En el cas d'Espanya, rebrà un total de 34.693 milions d'euros a preus actuals per al FEDER (68%) i el FSE (32%), dels quals el 12% anirà dirigit a les regions desenvolupades, el 32% a les regions en transició, i el 51% a les regions menys desenvolupades. Respecte al FJT, se li assignaran 869 milions d'euros.

|| Accedeix a la web des d'aquest enllaç ||

 

EUROPA CREATIVA 2021-2027

Imagen que contiene persona, niño,
              morado, interior
              Descripción generada automáticamente

UN TOTAL DE 2000 MILIONS D'EUROS DESTINATS ALS SECTORS CULTURAL I CREATIU EUROPEUS

Europa Creativa és el Programa específic de la Unió Europea dedicat a impulsar i enfortir els sectors cultural i creatiu. Per a aquest pròxim període 2021-2027, s'han assignat més de 2.000 milions d'euros per a la resiliència i recuperació de tots dos sectors. No únicament apostant per la competitivitat dels programes, sinó també donant suport als esforços per un sector cultural i creatiu més digital, ecològic i inclusiu. Amb tot això, el pressupost assignat en aquest nou període ha incrementat en un 63%.

Descobreix totes les oportunitats d'Europa Creativa a través de l'accés al finançament i la creació i promoció d'obres europees en l'àmbit mundial.

|| Més info ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

 

Interfaz de usuario gráfica
              Descripción generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El butlletí mensual de Eurodesk España ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

 

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

 

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS A EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva de Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

 

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

Imagen que contiene Escala de tiempo
              Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des de Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descàrrega la guia ací ||

 

 

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL