BUTLLETÍ Nº 32 – DESEMBRE 2021

xTixMí

 

EN CLAU FEMENINA

 

INFORME “SHE FIGURES 2021” DE LA COMISSIÓ EUROPEA

EL PAPER DE LA DONA EN LA INVESTIGACIÓ I LA INNOVACIÓ: CONCLUSIONS SOBRE LA BRETXA DE GÈNERE EN AQUEST CAMP

El nombre d'alumnes i titulades dels nivells de grau, màster i doctorat ha augmentat de manera constant en els últims anys. No obstant això, les dones continuen estant infrarepresentades en les carreres relacionades amb la investigació i la innovació.

Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'informe «She Figures 2021» de la Comissió Europea, que des de 2003 supervisa el nivell de progrés cap a la igualtat de gènere en la investigació i la innovació a la Unió Europea i fora d'ella.

|| Descobreix l'informe complet en el següent enllaç ||

 

PREMI DE LA UE 2021 PER A LES DONES INNOVADORES

CINC DONES EMPRESÀRIES HAN SIGUT GUARDONADES AMB ELS PREMIS DE LA UE 2021 DONES INNOVADORES

El premi s'entrega a les dones empresàries amb més talent de tota la Unió Europea i de països associats a Horitzó Europa que hagen fundat una empresa reeixida i hagen introduït la innovació en el mercat. El premi es finança amb càrrec a Horitzó Europa i el gestiona l'Agència Executiva per al Consell Europeu d'Innovació i les PIMEs (EISMEA).

Les guanyadores, triades per un jurat d'experts independents són: Merel Boers, Mathilde Jakobsen, Daphne Haim Langford. A més, el premi «Innovadora emergent 2021», concedit a innovadores menors de 30 anys, s'ha entregat a Ailbhe i Isabel Keane.

|| Tota la informació ací ||

 

COMITÉ EUROPEU DE LES REGIONS I LA DIMENSIÓ DE GÈNERE

ELS PROGRAMES DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ EN LA LLUITA PER LA IGUALTAT DE GÈNERE A EUROPA

La política de cohesió ha d'abordar la igualtat de gènere i la participació de les dones en el mercat laboral, dues qüestions crucials per a aspirar a una major cohesió econòmica i social a Europa.

Durant el debat mantingut en el ple sobre el Dictamen relatiu a la dimensió de gènere dels Fons Estructurals i de Cohesió 2021-2027, els membres del Comité Europeu de les Regions van destacar la importància de la igualtat de gènere per a promoure la cohesió econòmica, social i territorial a Europa. La igualtat de gènere ha de ser un criteri horitzontal per a elaborar els programes de la política de cohesió, un objectiu que han de perseguir els programes, i un poderós factor necessari per a aconseguir un desenvolupament sostenible i equilibrat de la política de cohesió.

|| Clica ací per a conéixer els detalls ||

 

BIG! I LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA

EL PROJECTE BIG! DONA SUPORT A DONES, HOMES, XIQUETS I XIQUETES PERQUÈ PUGUEN VIURE LLIURES DE VIOLÈNCIA

Gràcies al suport del Fons Social Europeu Plus (FSE +), el projecte BIG! proporciona a les víctimes de la violència les eines necessàries per a trobar un nou camí. El projecte satisfà les necessitats immediates de les persones, proporcionant aliments, protecció social i atenció mèdica, assegurant-se que les víctimes de la violència tinguen un espai segur per a començar la seua recuperació.

Projectes com BIG! són l'exemple inspirador de com el finançament del FSE+ pot marcar una diferència real en la vida d'algunes de les persones més vulnerables de la societat.

|| Més informació en aquest enllaç ||

 

INFOMED

 

INTERREG EURO-MED 2021-2027

LLANÇAMENT DEL NOU PROGRAMA INTERREG EURO-MED 2021-2027 A LISBOA

El programa Interreg Euro-MED té com a objectiu donar suport a la transició cap a una societat climàticament neutra i resilient a través de la cooperació entre tots els actors del Mediterrani. Per a aconseguir aquesta fi, el nou programa 2021-2027 cofinançarà projectes transnacionals alineats amb alguna de les quatre missions d'aquest període: reforçar una economia innovadora i sostenible, protegir, restaurar i valorar l'entorn natural i el patrimoni, fomentar les zones verdes, i potenciar el turisme sostenible.

El passat 2 de desembre es va celebrar a Lisboa el llançament del nou Programa Interreg Euro-MED, previst d'aprovació per a principis del 2022.

|| Accedeix a la descàrrega de totes les dades des d'aquest enllaç ||

 

CONVOCATÒRIES

 

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ POLÍTICA DE COHESIÓ: fins a 11 gener 2022

NOVA CONVOCATÒRIA OBERTA SOBRE MESURES D'INFORMACIÓ EN L'ÀMBIT DE LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UE

La Comissió ha llançat la convocatòria de proposades «Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit de la política de cohesió de la UE», per a donar suport a l'elaboració i difusió d'informació i continguts relacionats amb la política de cohesió de la UE, respectant la independència editorial dels actors implicats.

Amb un pressupost de 7 000 000 EUR, i sent l'import màxim de cada subvenció de 300 000 EUR, les propostes hauran de fer referència a la contribució de la política de cohesió al foment de l'ocupació, creixement i inversió regional i nacional, la lluita pel medi ambient, la investigació i la innovació, o l'ajuda a les regions en el marc de la globalització, entre altres.

|| Descobreix la convocatòria a través del següent enllaç ||

 

GRUP D'EXPERTS PROGRAMA CIUTATS INTERCULTURALS: fins a 11 gener 2022

CONVOCATÒRIA PER A FORMAR PART DE LA XARXA DE CONSULTORS I EXPERTS DEL PROGRAMA CIUTATS INTERCULTURALS (CCI)

El Consell d'Europa, organització internacional que defensa, protegeix i promociona la democràcia, l'Estat de Dret i els drets humans, llança una nova convocatòria de licitació per a formar part del Grup d'Experts del programa Ciutats Interculturals (CCI). El CCI presta assistència a les autoritats locals de més de 150 ciutats de tot el món a través de serveis de consultoria i coneixements tècnics sobre integració intercultural i inclusiva.

Ara el Consell d'Europa ofereix una nova convocatòria per a ampliar la xarxa de consultors i experts amb coneixements de les normes internacionals i dels diferents sistemes europeus, així com especialistes del sistema nacional en el qual s'executen les activitats.

|| Consulta totes les oportunitats d'aquesta convocatòria ací||

 

EUTEENS4GREEN: fins a 31 gener 2022

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN UNA TRANSICIÓ JUSTA

En el marc de la política de Transició Justa, la DG REGIO de la Comissió Europea ha llançat la iniciativa EUTeens4Green destinada a promoure la participació dels joves en la política de cohesió, comptant amb un pressupost total d'1 000 000 EUR.

La DG REGIO està buscant proposades per a gestionar una convocatòria de projectes dedicada als joves d'entre 15 i 24 anys i residents en territoris que reunisquen les característiques per a poder optar al Fons de Transició Justa. El beneficiari seleccionat s'encarregarà d'organitzar i gestionar aquesta convocatòria dedicada a la joventut, contribuint així als objectius de l'Any Europeu de la Joventut 2022.

|| Tota la informació ací ||

 

CONVOCATORIA MERCADO ÚNICO DE LA UE: hasta 16 febrero 2022

RECUPERACIÓN DE COVID-19 A TRAVÉS DEL CRECIMIENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y EL APOYO A LAS PYMES

En el marc de l'estratègia global de recuperació de COVID-19 per a un ecosistema turístic sostenible, el Programa de Mercat Únic llança una convocatòria de propostes de suport a les PIMEs i creixement sostenible.

Es preveu que a través d'aquesta convocatòria oberta, que va en línia amb les prioritats de l'Estratègia per a les PIMEs i l'estratègia industrial, augmente la resiliència i la competitivitat de les PIMEs turístiques, al mateix temps que impulse la seua sensibilització, desenvolupament i capacitat en l'àmbit de les innovacions sostenibles. A més, es potenciaran nous models de negoci en el turisme basats en la digitalització, les noves tecnologies, la sostenibilitat i la circularitat, i es fomentarà la cooperació en la cadena de valor del turisme.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA CIUTADANS, IGUALTAT, DRETS I VALORS: fins a 24 febrer 2022

NOVA CONVOCATÒRIA OBERTA SOBRE EL COMPROMÍS I LA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA

En el marc del Programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV), s'ha llançat la nova convocatòria sobre compromís i participació dels ciutadans, que té per objecte promoure la participació de la ciutadania i les associacions representatives a la vida democràtica i cívica de la Unió Europea.

Ofereix l'oportunitat de contribuir activament en el procés d'elaboració de polítiques de la UE, l'intercanvi públic d'opinions i el foment dels valors de la UE, i dona suport al Pla d'Acció per a la democràcia europea, l'Informe sobre la ciutadania de la UE 2020 i l'Estratègia per a reforçar l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals a la UE.

|| Accedeix a la convocatòria des d'ací ||

 

CONVOCATÒRIA FONS D'INNOVACIÓ: fins a 3 març 2022

SEGONA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES A GRAN ESCALA SOBRE TECNOLOGIES INNOVADORES BAIXES EN CARBONI

La Comissió Europea està llançant la segona convocatòria de projectes a gran escala en el context del Programa Fons d'Innovació, amb 1 500 milions d'euros del Sistema de Comerç d'Emissions de la UE (ETS). El Programa va dirigit a subvencionar projectes que permeten portar al mercat les tecnologies innovadores baixes en carboni. Van dirigits als sectors de les energies renovables, indústries d'alt consum energètic, captura, ús i emmagatzematge de carboni o d'energia.

Els projectes s'avaluaran segons el seu potencial per a evitar emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, el seu potencial d'innovació, la seua maduresa financera i tècnica, el seu potencial d'ampliació i la seua rendibilitat.

|| Accedeix a la pàgina web des d'aquest enllaç ||

 

CONVOCATÒRIA PROGRAMA DE JUSTÍCIA: fins a 22 març 2022

SUBVENCIONS PER A DONAR SUPORT A PROJECTES DE FORMACIÓ JUDICIAL EN DRET CIVIL, PENAL O DRETS FONAMENTALS

L'objectiu de la convocatòria és contribuir a l'aplicació efectiva i coherent de la legislació de la UE en els àmbits del dret civil, el dret penal i els drets fonamentals, consagrats en la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, i les qüestions relacionades amb l'Estat de Dret, ajudant a atendre les necessitats de formació dels professionals de la justícia en aquests camps.

Les prioritats de 2022 concentraran el finançament en activitats de formació i eines per als proveïdors de formació amb la finalitat de donar suport a les activitats de formació transfrontereres.

|| Més informació a través d'aquest enllaç ||

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

PROGRAMA ERASMUS+ 2022

DESCOBREIX LA NOVA GUIA D'ERASMUS+ I TOTES LES NOVETATS PER A AQUEST PRÒXIM 2022

Després de l'adopció del programa de treball anual de 2022 d'Erasmus+, la Comissió ha posat en marxa les convocatòries de propostes en el marc d'Erasmus+ 2022, amb un pressupost per a aquest pròxim any de quasi 3.900 milions d'euros. El Programa fomentarà el desenvolupament educatiu, professional i personal en els àmbits de la la formació, la joventut i l'esport, dins d'Europa i fora del seu territori.

Les principals activitats de mobilitat i cooperació es veuran reforçades en 2022, introduint més intercanvis amb tercers països, una iniciativa DiscoverEU més inclusiva i el llançament de la Iniciativa «Universitats Europees». D'altra banda, el programa donarà suport a la participació dels joves en la vida democràtica.

|| Accedeix a la guia ací ||

 

INFORME "LES REGIONS ES RECUPEREN"

ACTIVITATS 2020-2021 DE L'ASSEMBLEA DE LES REGIONS D'EUROPA (ARE)

L'Assemblea de les Regions d'Europa (ARE) ha presentat l'informe anual d'activitats per a 2020 – 2021, titulat "Les regions es recuperen". La labor de la ARE és fonamental en la cooperació interregional de la UE, sent la major xarxa independent de regions a Europa.

L'informe d'enguany recull el treball en l'Agenda de Sostenibilitat, la Conferència sobre el Futur d'Europa, el programa de pràctiques Eurodisea, la Conferència sobre l'Agenda 2030 i molt més. Així mateix, introdueix algunes novetats com la primera Acadèmia d'Estiu ARE 2022.

|| Llig l'informe a través d'aquest enllaç ||

 

PROTECCIÓ DELS DRETS FONAMENTALS EN L'ERA DIGITAL

INFORME ANUAL SOBRE L'APLICACIÓ DE LA CARTA DELS DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea ha publicat el seu informe anual sobre l'aplicació de la Carta dels Drets Fonamentals a la UE. L'informe de 2021 se centra en els desafiaments que planteja la protecció dels drets fonamentals en l'era digital.

L'informe tracta cinc àrees polítiques clau: Abordar els desafiaments de la moderació en línia, salvaguardar els drets fonamentals on s'utilitza la intel·ligència artificial, abordar la bretxa digital, protegir les persones que treballen a través de plataformes i supervisar la vigilància digital. A més, la Comissió llançarà una campanya de sensibilització sobre els drets dels ciutadans en virtut de la Carta.

||  Accedeix a l'informe ací ||


EUROSTATISTICS 12/2021

CONEIX LES DADES PER A L'ANÀLISI ECONÒMICA A CURT TERMINI

Des d'Eurostat ja està disponible l'edició de desembre de 2021 sobre les dades per a l'anàlisi econòmica a curt termini, un informe que permet comprovar l'evolució de l'activitat econòmica a la Unió Europea, la zona de l'euro i els Estats membres.

|| Més info i descàrrega en aquest enllaç ||

 

CERCADOR DE PROJECTES

 

CULTUREU

SUPORT Al SECTOR CULTURAL I CREATIU A TRAVÉS D'UNA GUIA EN LÍNIA SOBRE EL FINANÇAMENT DE LA UE 2021-2027

La Comissió ha posat en marxa una nova guia interactiva en la qual es descriuen totes les possibilitats de finançament disponibles a escala de la UE per als sectors cultural i creatiu, la qual pot dirigir a qualsevol entitat cultural europea a l'ajuda financera de la UE disponible més adequada per a ella.

La guia s'ha desenvolupat per a ajudar als socis, de qualsevol grandària i tipus, que treballen en els sectors cultural i creatiu a navegar per l'oferta de finançament de la UE, saber quines possibilitats tenen a la seua disposició i, en última instància, ajudar-los a accedir més fàcilment a aquest finançament.

|| Per a accedir al cercador prem ací ||

 

NOTÍCIES

 

GVA I FEDER 2014-2020

LA GENERALITAT EXECUTA EL 100% DE L'ASSIGNACIÓ ORDINÀRIA DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-2020

La Generalitat Valenciana ha executat ja el 100% dels recursos ordinaris totals assignats al Programa Operatiu Feder de la Comunitat Valenciana per al període financer 2014-2020, dos anys abans que concloga el termini establit per la Unió Europea per a certificar aquestes actuacions el 31 de desembre de 2023.

Per eixos, destaca l'execució en els objectius de protecció del medi ambient; transició cap a una economia baixa en carboni, i millora de la competitivitat de les pimes, amb una certificació per damunt del 100%.

|| Més info ací ||

 

 

FONS REACT-UE 2022

JA DISPONIBLES 11 000 MILIONS D'EUROS DE FONS REACT-UE PER A L'ANY 2022

La Comissió Europea ha publicat l'assignació de recursos REACT-UE per a l'any 2022. Ja estan disponibles al voltant d'11 000 milions EUR (a preus corrents) per a programes emmarcats en la política de cohesió en els 27 Estats membres.

Aquests fons se sumen als quasi 40 000 milions EUR posats a disposició en 2021. Els Estats membres podran continuar aplicant mesures de recuperació augmentant la resiliència dels sistemes sanitaris, les empreses i el suport als grups més vulnerables, contribuint al mateix temps a les prioritats ecològiques i digitals per a una recuperació intel·ligent, sostenible i cohesionada.

|| Llig la notícia completa ací ||

 

PAQUET DE TARDOR DEL SEMESTRE EUROPEU

 

 

 

 

 

CONEIX TOTS ELS DETALLS PER A FER UNA EUROPA MÉS ECOLÒGICA I DIGITAL I EIXIR ENFORTITS DE LA CRISI

La Comissió Europea ha posat en marxa el cicle de coordinació de polítiques econòmiques del Semestre Europeu de 2022. El paquet de tardor sobre política econòmica inclou l'Estudi Prospectiu Anual sobre el Creixement, els dictàmens sobre els Projectes de Plans Pressupostaris (PPP) de la zona de l'euro per a 2022, recomanacions de mesures per a la zona de l'euro i la proposta de la Comissió d'Informe Conjunt sobre l'Ocupació.

El paquet es basa en les previsions econòmiques de tardor de 2021, on es constata que l'economia europea, encara que passa de la recuperació a l'expansió, afronta ara nous contratemps.

|| Més info ací ||

 

GUANYADORS DELS PREMIS REGIOSTARS 2021

CONEIX LES REGIONS GUARDONADES EN CADASCUNA DE LES CINC CATEGORIES DE PREMIS EDICIÓ 2021

La Comissió Europea ha anunciat els guanyadors de l'edició 2021 dels premis REGIOSTARS. En aquesta cerimònia se seleccionen els millors projectes de tota la Unió Europea en l'àmbit de la política de cohesió. Aquests premis s'han convertit en el distintiu europeu d'excel·lència per als projectes finançats per la UE en el marc de la política de cohesió que demostren enfocaments innovadors i integradors en matèria de desenvolupament regional.

Es van entregar premis en cinc categories: Europa INTEL·LIGENT, Europa VERD, Europa JUSTA, Europa URBANA i Millorar la mobilitat ecològica a les regions — Any Europeu del Ferrocarril 2021; i el Premi del públic.

|| Descobreix als guardonats a través d'aquest enllaç ||

 

PROJECTE EUROPEU SCHOOLFOOD4CHANGE

LA COMUNITAT VALENCIANA SERÀ PART DE SCHOOLFOOD4CHANGE, PROJECTE SOBRE ALIMENTACIÓ SALUDABLE EN COL·LEGIS

La Comissió Europea ha confirmat la participació de la Generalitat Valenciana en el projecte SchoolFood4Change (SF4C), d'Horitzó 2020. És un projecte transformador que pretén, mitjançant l'educació en alimentació i sostenibilitat, que els xiquets i xiquetes dels col·legis de la Comunitat Valenciana s'alimenten de manera saludable i respectuosa amb el medi ambient.

El projecte, liderat des de Presidència i Salut Pública, es desenvoluparà al costat d'altres 33 institucions de 12 països de la UE i compta amb un pressupost d'uns 12 milions d'euros, dels quals 300.000 s'han concedit a la Comunitat Valenciana. SF4C tindrà una duració de 4 anys i impactarà a més 600.000 escolars de 3.000 escoles a Europa.

|| Tota la informació sobre el projecte ací ||

 

OPORTUNITATS D'OCUPACIÓ

 

BUTLLETÍ EURODESK – FORMACIÓ I JOVENTUT

Interfaz de usuario gráfica Descripción
             generada automáticamente

CONEIX EL BUTLLETÍ EURODESK AMB PROGRAMES I INICIATIVES PER A LA MOBILITAT EUROPEA DE LES PERSONES JOVES

Eurodesk és una xarxa europea plural i oberta que ofereix un servei integral d'informació i orientació a les persones joves, difon oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge i promociona continguts informatius d'interés juvenil.

El butlletí mensual de Eurodesk España ofereix informació per a la mobilitat europea i destaca les oportunitats de formació i la possibilitat de realitzar pràctiques en alguns organismes de la Unió Europea.

|| Descobreix el butlletí ací ||

 

EURODESK OPPORTUNITY FINDER

TROBA OPORTUNITATS D'APRENENTATGE, VOLUNTARIAT, PRÀCTIQUES, CONVOCATÒRIES I SUBVENCIONS A EUROPA

Eurodesk Opportunity Finder és la base de dades exclusiva de Eurodesk que reuneix una gran quantitat d'oportunitats disponibles actualment en tota Europa entorn de cinc categories: aprenentatge, voluntariat, pràctiques, convocatòries i subvencions.

A través d'aquest cercador podràs trobar programes i beques per a estudiar i aprendre a l'estranger o per a realitzar un projecte de voluntariat, així com pràctiques remunerades en institucions internacionals i de la UE, convocatòries obertes per a participar en consultes, premis i concursos, o subvencions de programes i fundacions que ofereixen finançament per a donar suport a projectes juvenils.

|| Consulta el cercador a través del següent enllaç ||

 

EUROPA – OPORTUNITATS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Imagen que contiene Escala de tiempo
             Descripción generada automáticamente

ACCEDEIX A MULTITUD DE RECURSOS ÚTILS PER A LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ A EUROPA

Des de Europe Direct Comunitat Valenciana s'ha presentat la nova guia d'Oportunitats de formació i ocupació, dividida en dues seccions amb gran informació útil sobre la formació i l'ocupació a Europa.

La secció de formació recopila instruments i portals útils per a la formació, beques i programes de mobilitat, oportunitats d'investigació, estudis de màsters i aprenentatge d'idiomes, entre altres. La d'ocupació reuneix informació sobre pràctiques, portals europeus de mobilitat professional, programes per a invertir en la joventut, carrera professional en les institucions de la UE i informació pràctica per a la teua mobilitat.

|| Descarrega la guia ací ||

 

EURES: EL PORTAL EUROPEU DE LA MOBILITAT PROFESSIONAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto,
             Aplicación Descripción generada
             automáticamente

ELS DIVENDRES D'11.00 A 13.00 HORES XATEJA AMB UN CONSELLER EURES SOBRE EL MERCAT DE TREBALL A EUROPA

EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels Estats membres de la UE, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, que ajuda els sol·licitants d'ocupació a trobar ocupació i als ocupadors a contractar personal procedent de tota Europa.

Ofereix els seus serveis a través del seu portal i de multitud de consellers que estan en contacte permanent amb sol·licitants d'ocupació i ocupadors de tota Europa, amb els quals pots comunicar-te mitjançant un xat en línia els divendres d'11.00 a 13.00 hores amb la finalitat d'aconseguir una comunicació més directa i immediata.

|| Accedeix al xat des del següent enllaç ||

 

BUTLLETÍ UDA – OCUPACIÓ, PRÀCTIQUES I VACANTS EN INSTITUCIONS DE LA UE

DESCOBREIX LES ÚLTIMES CONVOCATÒRIES D'OCUPACIÓ I PRÀCTIQUES EN LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

La Unitat de Suport per al foment de la presència d'espanyols en les Institucions de la UE del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha posat en marxa l'aplicació web Professionals UE, en la qual, previ registre, es pot consultar un motor de cerca d'ofertes d'ocupació i pràctiques en les Institucions UE amb termini d'inscripció obert.

A més, després del registre es podrà rebre a través de correu electrònic i amb periodicitat setmanal, un resum de totes les vacants recentment incorporades al sistema i un Butlletí d'ofertes d'ocupació i pràctiques en Institucions de la UE, així com alertes personalitzades d'ofertes d'ocupació i pràctiques que s'adapten a les seues preferències.

|| Consulta el butlletí y el resum ||

 

OFERTES D'OCUPACIÓ EN ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

Imagen que contiene exterior, cerca,
             forrado, colorido Descripción generada
             automáticamente

CONSULTA LES VACANTS CONVOCADES PER LES ORGANITZACIONS INTERNACIONALS

La Unitat de Funcionaris Internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació desenvolupa una funció d'informació i assessorament sobre les organitzacions internacionals (OO.II.) i les possibilitats de treball que ofereixen, els seus procediments de selecció de personal i les vacants que convoquen.

A través de la seua pàgina web podràs consultar vacants convocades per OO.II. filtrant per diferents criteris, inscriure't per a rebre avisos de vacants ajustades al teu perfil o accedir al butlletí setmanal amb les últimes vacants convocades, així com trobar les oportunitats de pràctiques per a estudiants que ofereixen les diferents OO.II.

|| Pots accedir des del següent enllaç ||

 

ACTUACIÓ COFINANÇADA DEL MES

OFERTAS DE EMPLEO EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA OPERATIU FSE COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

IVIA – BEQUES DE FORMACIÓ I ESPECIALITZACIÓ EN DIFERENTS ÀREES DEL SECTOR AGROALIMENTARI

Aquesta actuació ha sigut impulsada per l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i està cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Un dels objectius de l'IVIA és impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i ramader de la Comunitat Valenciana.

Aquesta entitat autònoma de la Generalitat gestiona “Beques de formació i especialització en diferents àrees del sector agroalimentari”.

|| Més info en el següent enllaç ||

 

La nostra intenció és millorar cada butlletí informatiu amb els suggeriments que podeu enviar-nos a apotecdgfondos@gva.es

Aquest butlletí informatiu és una eina de treball i desenvolupament professional a la disposició de totes aquelles persones

interessades en la difusió de temes i iniciatives impulsades per la Unió Europea

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent enllaç

Si no desitges continuar rebent-lo, per favor envia un correu amb l'assumpte BAIXA a l'adreça apotecdgfondos@gva.es