BUTLLETÍ Nº 35 – MARÇ 2022

xTixMí

 

EN CLAU FEMENINA

 

WOMEN TECHEU

CINQUANTA EMPRESES EUROPEES DIRIGIDES PER DONES SELECCIONADES PER AL PROGRAMA WOMEN TECHEU

El programa Women TechEU impulsa a empreses emergents de tecnologia profunda dirigides per dones a Europa, oferint subvencions (75 000 euros cadascuna) per a donar suport a les primeres etapes del procés de creixement de les empreses, tutories i assessorament i oportunitats de creació de xarxes de contactes a escala de la Unió.

La Comissió ja ha seleccionat a un primer grup de cinquanta empreses dirigides per dones de quinze països diferents. Aquestes empreses han desenvolupat innovacions capdavanteres i disruptives en gran diversitat d'àmbits: tractament del càncer, limitació de l'impacte negatiu de les emissions de metà o la reducció del desaprofitament d'aliments, entre altres.

|| Descobreix totes les conclusions ací ||

 

PROPOSTA DE DIRECTIVA PER A LA PROTECCIÓ DE LA DONA

 

 

DIRECTIVA EUROPEA PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES I LA VIOLÈNCIA DOMÈSTICA

La Comissió ha proposat una Directiva europea per a lluitar contra la violència domèstica i la violència contra les dones. Les normes presentades tipifiquen com a delicte la violació sobre la base de la falta de consentiment, la mutilació genital femenina i la ciberviolencia, incloent la difusió no consentida d'imatges íntimes, el ciberacecho o el ciberassetjament, entre altres.

Així mateix, la nova Directiva reforça la possibilitat d'accés a la justícia de les víctimes, i anima als Estats membres a aplicar un mecanisme de finestreta única. Es proposa que les víctimes puguen reclamar una indemnització en el transcurs de les actuacions penals, i que existisca protecció i suport a través de línies telefòniques d'ajuda gratuïtes i centres d'atenció urgent. Finalment, hi haurà un suport específic per als grups amb necessitats específiques o en situació de risc.

|| Accedeix a la descàrrega des d'aquest enllaç ||

 

NOU MAPA EUROPEU SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE

PANORAMA DE LA IGUALTAT DE LA DONA A LES REGIONS DE LA UE

La Comissió Europea publica els dos primers índexs que tracen el panorama de la igualtat de la dona en la major part de les regions de la Unió Europea. L'Índex de Rendiment Femení mostra el grau d'èxit de les dones en comparació amb els millors resultats regionals, mentre que l'Índex de Desavantatge Femení mesura el desavantatge de les dones en comparació amb els homes en cadascuna de les 235 regions analitzades.

Les dones de les regions nòrdiques i de la majoria de les regions austríaques són les que obtenen els majors assoliments, mentre que els resultats més baixos es donen en els Estats membres del sud-est. Les dones de les regions nòrdiques, juntament amb les d'Espanya i França són també les menys desfavorides en comparació amb els homes.

|| Tota la info açí ||

 

INFOMED

 

GOBERNANÇA MEDITERRÀNEA

PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE GOVERNANÇA DEL MEDITERRANI 2021-2027

En el marc del nou programa Interreg Euro-Med 2021-2027, l'objectiu del qual és contribuir a la transició cap a una societat climàticament neutra i resistent, s'ha llançat una nova convocatòria de projectes de governança. Els projectes aprovats tindran una vida de 80 mesos i seran finançats amb 4/5 M € cadascun.

La governança mediterrània constitueix la columna vertebral per a reforçar i amplificar els resultats dels projectes temàtics en cooperació i coordinació amb tots els altres programes, iniciatives i estratègies del mediterrani. La Direcció General de Fons Europeus ha elaborat la Fitxa Programa Interreg Euro-Med 2021-2027 i la Fitxa 1r convocatòria Projectes de Governança.

|| Més info en la Pàgina Web Oficial ||

 

CONVOCATÒRIES

 

PROGRAMA EXPERTS NACIONALS EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL: Fi termini 18 abril 2022

NOVA CONVOCATÒRIA OBERTA PER A FORMAR PART DEL PROGRAMA EXPERTS NACIONALS EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

La Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea anuncia la convocatòria del programa d'Experts nacionals en desenvolupament professional (ENDP) per al pròxim octubre 2022.

Si eres empleat d'una Administració Pública nacional, autonòmica o local o d'una organització intergovernamental, pots sol·licitar ser expert nacional. La duració de l'estada és d'entre 3 i 5 mesos, o 6 mesos en el cas que siga en el Gabinet d'un Comissari.

 

|| Més info açi ||

 

SOLUCIONS INNOVADORES DE COL·LABORACIÓ : Fi termini 30 abril 2022

 

 

CONVOCATÒRIA OBERTA DG REGI PER A AUTORITATS PÚBLIQUES I ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL

La Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea llança una nova convocatòria dirigida a les autoritats públiques i organitzacions de la societat civil per a la implementació innovadora d'associació en la política de cohesió. L'objectiu és aconseguir l'enfortiment de la participació ciutadana a través de la col·laboració entre les administracions públiques i organitzacions de la societat civil.

La Comissió Europea ofereix suport tècnic per part d'experts de l'OCDE a les autoritats de gestió, organismes intermedis o beneficiaris i a les organitzacions de la societat civil per a aplicar de manera innovadora els principis d'associació en la política de cohesió de la UE. Fins a 10 propostes, signades conjuntament per una autoritat pública i una organització de la societat civil, rebran assistència de l'OCDE.

|| Accedisca a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

PREMI CIUTADÀ EUROPEU : Fi termini 18 abril 2022

OBERTA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES PER AL PREMI CIUTADÀ EUROPEU 2022

El Parlament Europeu organitza el Premi Ciutadà Europeu. Aquest concurs reconeix iniciatives que contribuïsquen a la cooperació europea i la promoció de valors comuns.  

Les persones, grups, associacions o organitzacions poden presentar projectes que fomenten els valors i drets fonamentals de la Unió Europea, una major integració entre els ciutadans de la Unió Europea o la cooperació transfronterera que reforce l'esperit europeu.

|| Descobreix la convocatòria açí ||

 

PREMIS ECOLÒGICS DE LA UE 2022: Fi termini 8 juny 2022

PRIMER PREMI ANUAL D'EXCEL·LÈNCIA EN LA CADENA DE VALOR ECOLÒGICA DE LA UNIÓ EUROPEA

La producció ecològica exerceix un paper fonamental en la consecució dels objectius del Pacte Verd Europeu. En aquest context, la Comissió ha adoptat el Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica, que aposta pel creixement de la demanda de productes ecològics per part dels consumidors.

En el marc d'aquest Pla, s'ha convocat el primer premi anual d'excel·lència en la cadena de valor ecològica. El seu objectiu és premiar als millors actors ecològics, que contribuïsquen a la reducció de l'impacte de l'agricultura sobre el medi ambient i el clima, i a la consecució de les estratègies de la UE sobre la biodiversitat i "de la granja a la taula". El sistema de premis ecològics de la UE comprén 7 categories i 8 premis.

|| Més info en aquest enllaç ||

 

PREMIS EUROPEUS D'INVESTIGACIÓ EN EL TRANSPORT: Fi termini 21 maig 2022

DOS NOUS CONCURSOS EUROPEUS PER Als PREMIS D'INVESTIGACIÓ SOBRE EL TRANSPORT

En el marc del projecte TRA VISIONS, s'han organitzat dos concursos per als premis d'investigació sobre el transport. D'una banda, es llança el concurs de joves investigadors TRA VISIONS 2022, dirigit a estimular l'interés en el camp del transport sostenible als estudiants universitaris i d'instituts tècnics que cursen estudis de grau, màster o doctorat. Els joves investigadors tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball en l'esdeveniment internacional Transport Research Arena 2022, a Lisboa. D'altra banda, es convoca també el concurs d'investigadors sènior TRA VISIONS 2022, que atorgarà el premi de l'excel·lència a investigadors que hagen aportat idees innovadores de transport en el context dels resultats obtinguts en projectes finançats per la UE.

Tots dos concursos abasten totes les maneres de transport d'acord amb els objectius de la política de la Comissió Europea en matèria de transport intel·ligent, ecològic i integrat.

 

|| Accedeix a la convocatòria des d´açí ||

 

EUROPE´S RAIL: Fi termini 23 juny 2022

CONVOCATÒRIA OBERTA PER A PROJECTES SOBRE DIGITALITZACIÓ I AUTOMATITZACIÓ EN EL SECTOR FERROVIARI

Europe's Rail, l'associació europea d'investigació i innovació ferroviària, ha llançat una nova convocatòria de propostes dirigida a projectes que impulsen la digitalització i l'automatització en el sector ferroviari, així com la millora del rendiment mediambiental d'acord amb els objectius de l'Estratègia de Mobilitat Sostenible i Intel·ligent de la UE. Es preveu que es financen projectes per valor de 390 milions d'euros.

L'objectiu d'aquesta nova font de finançament és establir les bases perquè el transport ferroviari accelere la seua contribució al "Pacte verd europeu", a l'estratègia de mobilitat sostenible i intel·ligent i al paquet "Fit for 55", en un context de recuperació dels efectes de la pandèmia del COVID-19.

|| Descobreix les oportunitats a través d'aquest enllaç ||

 

INFORMES Y ESTADÍSTIQUES

 

INFORME 2022 SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE A LA UNIÓ EUROPEA