BUTLLETÍ Nº 35 – ABRIL 2022

xTixMí

 

EN CLAU FEMENINA

 

PREMI PER A DONES INNOVADORES

RECONEIXEMENT EUROPEU A les DONES EMPRENEDORES EN L'ÀREA DE LA INNOVACIÓ

El Premi de la UE a les Dones Innovadores ret homenatge a les emprenedores que estan darrere de les grans innovacions. Amb això, la UE pretén conscienciar sobre la necessitat que hi haja més dones innovadores i crear models de conducta per a les dones i xiquetes de tot el món.

El Premi s'atorga a les dones que hagen creat un impacte en l'ecosistema d'innovació de la UE, transformant idees en productes i serveis avançats. Hi ha dues categories de premis. En la primera categoria, Dones Innovadores, es concedeixen tres premis de 100.000 euros a les tres candidatures més ben classificades. En la segona categoria, Innovadors Emergents, es concedeixen tres premis de 50.000 euros a les tres candidatures més ben classificades de dones emprenedores menors de 35 anys. Sol·licitud oberta fins al 18 d'agost de 2022.

|| Descobreix el concurs ací ||

 

PORTAL DE SEGUIMENT IGUALTAT DE GÈNERE

CREACIÓ D'UNA PLATAFORMA EN LÍNIA PER A MONITORAR LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA UNIÓ EUROPEA

El Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea ha llançat un portal de seguiment en línia a fi de monitorar la igualtat de gènere a la Unió Europea i recolzar la implementació de l'Estratègia d'Igualtat de Gènere 2020-2025.

Aquesta eina té com a fi última secundar i implementar el desenvolupament d'iniciatives polítiques que aborden la desigualtat de gènere a Europa. Així mateix, facilita la consulta de dades a les i els responsables polítics i a la ciutadania en general. Amb tot això, la posada en marxa d'aquest portal millora l'escrutini públic sobre els avanços realitzats en la implementació de l'Estratègia d'Igualtat de Gènere 2020-2025, i dona suport al progrés dels seus objectius clau: lliure de violència i estereotips, prosperitat d'una economia amb igualtat de gènere i lideratge per igual en tota la societat.

|| Accedeix des d'aquest enllaç ||

 

RESULTATS 2021 MONITOR REGIONAL D'IGUALTAT DE GÈNERE

REGIONS EUROPEES ON LES DONES PROSPEREN I ON ES VEUEN  FRENADES

El monitor regional d'igualtat de gènere de la Unió Europea presenta les regions europees on les dones obtenen els millors resultats i aquelles que s'enfronten al major desavantatge. Per a dur a terme aquesta anàlisi, es basa en dos indicadors: l'Índex d'Assoliments Femenins i l'Índex de Desavantatges Femenins.

Els resultats de l'edició 2021 mostren que el nivell més alt de rendiment femení s'observa a les regions nòrdiques i en la majoria de les regions austríaques. En l'extrem oposat, les regions del sud-est dels Estats membres obtenen resultats molt més baixos. Les dones dels països nòrdics, França i Espanya són les que tenen el menor desavantatge, mentre que les de Grècia i Romania són les que tenen el major desavantatge. Les quatre regions amb menor desavantatge són Alvèrnia, a França, seguida de les regions espanyoles de La Rioja i Galícia i la regió capital de Finlàndia (Hèlsinki-Uusimaa).

||  Tota la info ací ||

 

INFOMED

 

WEBGIS

LLANÇAMENT D'UNA NOVA PLATAFORMA GEOGRÀFICA DE ÀREES RURALS I INSULARS EN EL MEDITERRANI

La nova plataforma geogràfica WebGIS, desenvolupada per la Comunitat d'Energies Renovables de Interreg MED, recull i mapea dades estadístiques relacionades amb la transició energètica i els recursos energètics renovables d'àrees rurals i insulars al Mediterrani.

L'objectiu principal és actuar com a full de ruta per a municipis i zones rurals, proporcionant informació útil als actors implicats en la transició energètica i difonent els resultats de la comunitat de projectes d'energies renovables de Interreg MED.

|| Més info en la Pàgina Web Oficial ||

 

CONVOCATÒRIES

 

BEQUES DE L'ANY EUROPEU DE LA JOVENTUT : Fi termini 11 maig 2022

RECONEIXEMENT DEL COMPROMÍS DELS JOVES EN LA DEMOCRÀCIA EUROPEA

El Parlament Europeu llança les Beques de l'Any Europeu de la Joventut. L'objectiu principal de la convocatòria és fomentar i facilitar el compromís actiu dels joves ciutadans europeus en la construcció d'una Europa democràtica, tenint en compte la seua participació en les Eleccions Europees 2024.

El Parlament Europeu busca cofinançar projectes que articulen un programa de treball al voltant de dos tipus d'accions:

-              Creació de xarxes paneuropees de defensors de la participació democràtica, mitjançant la selecció de joves per a la seua formació.

-              Disseny i implementació de capacitats a través de la formació.

|| Més info ací ||

 

PREMI EUROPEU Al REPTE DE LA INNOVACIÓ SOCIAL: Fi termini 17 maig 2022

PRESENTACIÓ D'IDEES SOBRE EL FUTUR DE L'HABITATGE I LA INNOVACIÓ PER ALS BARRIS

En el marc de la Iniciativa Bauhaus de la Unió Europea, el Concurs Europeu d'Innovació Social se centra en el futur de l'habitatge i la innovació per als barris assequibles i sostenibles. El concurs buscarà projectes que impulsen la innovació en els districtes d'habitatges i, en conseqüència, tinguen un impacte en la prosperitat i la sostenibilitat locals.

La innovació social pot ser un motor per a fer dels barris d'habitatges no sols espais per a viure, sinó també més habitables, sostenibles, inclusius i pròxims a les necessitats dels residents. En aquest context, es guardonaran les propostes que presenten idees innovadores que generen beneficis econòmics i socials (impactes positius en l'ocupació, socials, mediambientals, científics, grups vulnerables, etc.).

|| Accedisca a la convocatòria des del següent enllaç ||

 

1º CONVOCATÒRIA INTERREG EUROPE 21-27 : Fi termini 31 maig 2022

OBERTA LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES “UNA MILLOR GOVERNANÇA DE LA COOPERACIÓ” AMB 130 MILIONS D'EUROS

El programa està estructurat entorn d'una única prioritat transversal: una millor governança de la cooperació. Els beneficiaris poden cooperar en qualsevol tema de rellevància compartida en funció de les seues necessitats regionals, sempre que entren en l'àmbit de la política de cohesió.

Es tracta d'una convocatòria de propostes per a projectes de cooperació interregional. Aquests projectes reuneixen organitzacions de diferents països d'Europa que treballen junts en un tema de desenvolupament regional comú. Els tres primers anys dels projectes (fase central) es dediquen a l'intercanvi i la transferència d'experiències entre els socis participants per a millorar els instruments polítics que aborda el projecte. En el quart i últim any (fase de seguiment), les regions se centren en el seguiment dels resultats i l'impacte de la cooperació. Fins al 40% del pressupost global del FEDER (aproximadament 130 milions d'euros) del programa Interreg Europe està disponible per a la primera convocatòria de propostes.

|| Descobreix la convocatòria ací ||

 

TRES CONVOCATÒRIES NOVA BAUHAUS EUROPEA: Fi termini 29 maig 2022

SUPORT A LES CIUTATS I POBLES EUROPEUS PER A INICIATIVES       LOCALS

La Comissió ha anunciat tres noves convocatòries per a fer costat específicament als ciutadans, els pobles i les ciutats, buscant una profunda integració del projecte de la Nova Bauhaus Europea en les comunitats.

Presentades per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT) les dues primeres convocatòries se centren en activitats destinades a promoure la participació ciutadana i la creació conjunta d'espais públics amb els ciutadans. La tercera convocatòria, Suport a les iniciatives locals de la Nova Bauhaus Europea, proporciona assistència tècnica d'un grup d'experts als municipis petits i mitjans que manquen de la capacitat o dels complexos coneixements especialitzats que necessiten per a fer realitat els seus projectes.

|| Pots trobar més info ací i ací ||

 

AMULET: Fi termini 30 juny 2022