BUTLLETÍ Nº 39 – JULIOL 2022

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

CONSULTA OBERTA DE L´EIGE

 

AVALUACIÓ EXTERNA DE L'EIGE: EXPRESSA LES TEUES OPINIONS I PROPOSA NOVES IDEES A l'INSTITUT EUROPEU D'IGUALTAT DE GÈNERE (EIGE)

Ja s'ha obert la consulta en línia per a donar suport a la segona avaluació externa independent de l'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE). També es convida a la ciutadania al fet que, a través del formulari, expressen les seues opinions sobre el treball de l'EIGE (2015-2020) i proposen noves idees sobre les futures activitats de l'Institut.

Aquesta consulta té com a objectiu involucrar a una àmplia gamma de parts interessades i a la ciutadania en general en l'avaluació del treball d'EIGE amb la finalitat de garantir que el procés siga inclusiu, participatiu, transparent, eficaç i coherent. El document de referència desplega els detalls de l'EIGE i els objectius de la segona avaluació. La consulta estarà oberta fins al pròxim 1 de setembre de 2022.

|| Accedisca a l'enquesta ací ||

 

 

 

UNIÓ EUROPEA – NACIONS UNIDES

 

TREBALLANT JUNTS PER LA IGUALTAT DE GÈNERE. L'ASSOCIACIÓ ENTRE LA UE I ONU DONES

Fa deu anys, la Unió Europea i ONU Dones van establir una associació per a promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones a nivell mundial, regional i nacional. En aquest any 2022, se celebra el desé aniversari de l'Associació Estratègica UE-ONU Dones, i en el seu honor, s'ha publicat l'informe “Working together for gender equality”.

L'informe conté informació sobre el treball conjunt de la UE i l'ONU, les prioritats compartides, la política de diàleg, la promoció conjunta eficaç i la programació per al canvi, entre altres.

|| Clica ací per a descarregar el document ||

 

 

 

CAMPIONAT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

 

PRIMERA EDICIÓ DEL “CAMPIONAT DE LA IGUALTAT DE GÈNERE”, DOTAT AMB 100.000 EUROS PER CATEGORIA

Iniciativa de la Comissió Europea per a reconéixer l'aplicació de la igualtat de gènere en les organitzacions acadèmiques i d'investigació, amb l'objectiu de fomentar que aquelles que sol·liciten participar en Horitzó Europa, compten amb un Pla d'Igualtat de Gènere (PIG). Oberta fins al 13 d'octubre de 2022.

Existeixen tres categories: Campionat de la igualtat de gènere sostenible, dirigit a organitzacions que puguen demostrar un historial significatiu d'activitat i un alt nivell d'assoliments mitjançant l'aplicació de la seua PIG; Campionat de la igualtat de gènere nouvingudes, dirigit a organitzacions que han començat recentment a aplicar un PIG i poden demostrar el progrés en la seua aplicació; i Campionat de la igualtat de gènere inclusiva, organitzacions que han desenvolupat un PIG que aborda les interseccions amb altres categories socials.  

|| Més info ací ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

NOU INFORME EURO-MED

 

UNA ECONOMIA BLAVA CIRCULAR PER AL MEDITERRANI: PRÀCTIQUES ACTUALS I OPORTUNITATS

En el marc del Programa Interreg Med, s'ha publicat l'informe “Una economia blava circular per al Mediterrani: Pràctiques actuals i oportunitats”. En aquest estudi es descriu l'estat de la qüestió en el desenvolupament de l'economia circular en alguns sectors blaus al Mediterrani, proporcionant també algunes claus per a fomentar el procés de transferència en els territoris de la conca marítima.

Aquest informe s'ha elaborat en el marc de dues iniciatives finançades per la UE, la Interreg MED Blue Growth Community i el programa SwitchMed.

|| Accedisca al document ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PREMI D'ECONOMIA CIRCULAR: Fi termini 31 agost 2022

 

CONCURS DIRIGIT A STARTUPS I PIMES AMB UN SERVEI, TECNOLOGIA O PRODUCTE INNOVADOR ENTORN DE L'ECONOMIA CIRCULAR

La Comunitat d'Economia Circular del IET (Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia) ha llançat una nova competició que té com a objectiu identificar i premiar a les empreses emergents i a les PIMES que presenten noves solucions significatives entorn de l'economia circular. Les àrees temàtiques del concurs són quatre: Nous models de negoci circulars en dues àrees específiques, Metodologies d'avaluació de l'economia circular, Valorització dels residus, inclosa la logística i Passaports Digitals de Productes.

Les guardonades gaudiran d'un premi financer substancial per a impulsar el seu producte, servei o tecnologia i formar part de la xarxa d'economia circular de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT).

|| Més info ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS: Fi termini 19 setembre 2022

 

LA COMISSIÓ EUROPEA LLANÇA NOVA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES AMB UNA SUBVENCIÓ DE FINS A 1.990.000 EUROS

Amb l'objectiu de donar suport als mitjans de comunicació locals i regionals que ofereixen notícies a les comunitats desateses, la Comissió convida als sol·licitants a proposar un pla de finançament dels mitjans de comunicació amb vista a fomentar la capacitat de transformació i innovació dels mitjans de comunicació en almenys cinc Estats membres de la Unió Europea.

Els mitjans de comunicació locals, regionals i comunitaris fomenten la cohesió social i la democràcia, oferint històries rellevants per a les comunitats locals i garantint la responsabilitat política. Aquesta nova convocatòria de propostes està dissenyada per a donar suport a la innovació i la resistència a llarg termini dels ecosistemes mediàtics i augmentar el coneixement del fenomen dels "deserts mediàtics".

|| Més informació ací ||

 

 

 

LLUITA CONTRA EL DESAPROFITAMENT D'ALIMENTS A LA UE: Fi termini 20 setembre 2022

 

NOVA CONVOCATÒRIA PER A COMPLIR AMB LES LÍNIES D'ACTUACIÓ FONAMENTALS DE L'ESTRATÈGIA DE LA UE “DE LA GRANJA A LA TAULA

La Comissió Europea, en col·laboració amb l'Agència Executiva en els àmbits de la Salut Digital (HaDEA), ha llançat una convocatòria de propostes amb una dotació de 2.250.000 euros de subvenció per a lluitar contra el desaprofitament d'aliments. L'objectiu és aconseguir que els sistemes alimentaris siguen justos, saludables i respectuosos amb el medi ambient.

La convocatòria donarà suport a les parts interessades del sector de l'hostaleria i els serveis alimentaris per a millorar el mesurament del desaprofitament d'aliments i ajudar a aplicar la prevenció de la deixalla d'aliments en les seues operacions i organitzacions. El sector inclou restaurants, hotels i serveis de servei d'àpats (sanitat, educació, menjadors, transport, etc.), tant en l'àmbit públic com en el privat.

||  Accés a la convocatòria ací ||

 

 

 

EU4HEALTH: Fi termini 18 agosto 2022

 

PREPARACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA DAVANT FUTURES AMENACES SANITÀRIES

Amb la finalitat de donar suport a l'Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA), la HaDEA ha llançat una nova convocatòria d'ajudes en el marc del programa EU4HEALTH (programa sanitari de la UE que finança a les autoritats nacionals, organitzacions sanitàries i altres organismes mitjançant subvencions i contractes públics).

La subvenció (que compta amb un pressupost total de 25.000.000 euros) té per objecte establir una xarxa pilot de laboratoris i instituts d'investigació amb els coneixements i capacitats necessaris per a donar suport a HERA en la identificació de patògens emergents i garantir la disponibilitat de contramesures mèdiques per a millorar la preparació i la resposta sanitària.

|| Més informació ací ||

 

 

#BEINCLUSIVE 2022: Fi termini 29 septembre 2022

PREMIS ESPORTIUS DE LA UE ERASMUS+: INCLUSIÓ A TRAVÉS DE L'ESPORT

Els premis esportius de la UE Erasmus+ #BeInclusive 2022 tenen com a objectiu premiar i donar visibilitat a projectes que hagen secundat amb èxit la inclusió a través de l'esport, amb propostes d'accions dirigides a grups marginats o desfavorits; a persones amb discapacitat o problemes econòmics, de salut o amb diferències socials i educatives; a immigrants, refugiats, minories ètniques; i també, a la promoció de la igualtat.

Els premis es divideixen en tres categories, amb una dotació cadascuna de 15.000 euros: Promoció de la igualtat de gènere en l'esport "Be Equal", premiarà projectes que promoguen l'apoderament i la participació de les dones i les xiquetes en esport; Esport per a la Pau dirigit a propostes que utilitzen l'esport com a vehicle per a promoure la pau i els valors europeus; i, Trencar barreres en l'esport, que premiarà aquells projectes esportius que promoguen la inclusió, el diàleg i la tolerància.

|| Més informació ací ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

BARÒMETRE EUROPEU DEL GREEN DEAL 2021

 

ELS PRIMERS RESULTATS S'HAN PRESENTAT DURANT LA CONFERÈNCIA BIANUAL THINK2030 A PARÍS ELS DIES 29 I 30 DE JUNY

Cada any, l'Institut per a la Política Mediambiental Europea (IEEP) demana als experts en sostenibilitat la seua opinió sobre les possibles vies per a complir els objectius del Pacte Verd Europeu. El nou Baròmetre analitza els progressos realitzats i identifica les llacunes i oportunitats, servint de "baròmetre de confiança" sobre l'aplicació del Green Deal.

Entre els principals resultats destaca que el 33% dels enquestats sospesa que la falta de compromís per part dels Estats membres és el major obstacle per a l'aplicació del Green Deal, el 38% considera que la promoció de les cadenes de subministrament circulars i amb baixes emissions de carboni en els principals sectors emissors és l'oportunitat més positiva que ofereix el Green Deal i el 37% dels enquestats considera que el major progrés s'ha produït en l'augment de l'ambició climàtica de la UE per a 2030 i 2050.

|| Informe ací ||

 

 

 

SOCIAL EXPERIMENTATION

 

GUIA PRÀCTICA PROMOTORS DE PROJECTES DEL FONS SOCIAL EUROPEU PLUS (FSE+)

Aquesta guia metodològica pràctica té com a objectiu donar suport als professionals, principalment als futurs promotors de projectes del Programa Europeu d'Ocupació i Innovació Social (EaSI) que preparen una proposta d'experimentació social en el període de programació 2021-2027, així com a aquelles parts que responen a les convocatòries nacionals i regionals del FSE+ sobre innovació social en règim de gestió compartida.

Així mateix, pot servir per a sensibilitzar als responsables polítics i a les organitzacions de finançament, en particular a les Autoritats de Gestió del FSE+, sobre el valor de l'experimentació social a través de la utilització dels resultats obtinguts d'aquestes experimentacions ja provades amb èxit, o dissenyar i llançar noves convocatòries específiques per a provar solucions innovadores per a la millora en el disseny de les polítiques, els programes i les convocatòries, així com els mecanismes de finançament per a donar suport a les innovacions i les experimentacions socials.

|| Accedeix a l'informe a través del següent enllaç ||

 

 

 

INFORME ANUAL D'ACTIVITATS REGI PER A 2021

 

JA S'HA PUBLICAT L'INFORME ANUAL D'ACTIVITATS (IAA) 2021 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA REGIONAL I URBANA DE LA COMISSIÓ

L'informe respon a les següents qüestions: com s'ha adaptat la política de cohesió per a donar suport als Estats membres i a les regions en la lluita contra el COVID-19, la crisi econòmica i el canvi climàtic; i com els fons de la UE han reduït les disparitats i contribuït a la cohesió econòmica, social i territorial.

El IAA també ofereix una imatge completa del funcionament dels sistemes de gestió i control dels programes de la política de cohesió. Per a 2021, es van formular reserves en relació amb 54 programes, en els quals és necessari adoptar mesures correctores per a garantir la correcta execució del pressupost de la UE. Malgrat això, l'anàlisi suggereix una tendència constant a la disminució de les deficiències i els errors relacionats amb la despesa de la política de cohesió.

|| Accedeix ací ||

 


 

CERCADOR DE PROJECTES

 

 

 

COSME