BUTLLETÍ Nº 44 – DESEMBRE 2022

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2022

 

EIGE DESENVOLUPA UNA EINA VIRTUAL PER A l'ANÀLISI DE L'ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE

L'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE, per les seues sigles en anglés) ha desenvolupat una eina virtual que facilita l'anàlisi del seu índex europeu sobre aquesta matèria. Aquesta eina està disponible en anglés i proporciona informació concreta, comparable i temporal de totes les dades allí continguts en qüestions com ara l’accés a responsabilitats de poder, en salut o en mercat de treball.

|| Accés a la informació.||

 

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE: PLANTEJAMENTS JURÍDICS I POLÍTICS

 

EVOLUCIÓ DELS PLANTEJAMENTS JURÍDICS I POLÍTICS DE LA UE EN MATÈRIA D'IGUALTAT DE GÈNERE

La UE i els seus estats membres han avançat considerablement en el desenvolupament i l'aplicació de polítiques d'igualtat de gènere. No obstant això, encara hi ha molts reptes que dificulten la seua realització, com els “moviments antigènere”, que alimenten el suport a lleis i polítiques regressives contràries a les normes i compromisos internacionals i de la UE en matèria de drets humans sobre igualtat de gènere i no discriminació. En aquest context, el present document ofereix una visió sintètica de l'evolució de la política i l'enfocament jurídic de la UE en matèria d'igualtat de gènere, amb vista a fonamentar un debat basat en fets sobre com donar suport a la materialització concreta de la igualtat de gènere en totes les seues dimensions a la UE.

|| Accés a la informació ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

PROGRAMA ENI CBC MED: GREENinMED

 

SOLUCIONS ECOINNOVADORES EN LA GESTIÓ DE L'ENERGIA I L'AIGUA EN LA INDÚSTRIA HOTELERA

GREENinMED és un projecte, inclòs en el programa de la Unió Europea ENI CBCMED, que proposa un enfocament integrat per al desenvolupament de nous productes i serveis dirigits a l'ús eficient de l'aigua i l'energia i a la reducció del consum en un 10% en la indústria hotelera, amb l'objectiu d'ajudar els hotels a continuar sent competitius i millorar al mateix temps la seua capacitat d'ecoinnovació mitjançant productes ecoinnovadores com a aire condicionat amb aigua de mar, dispositius d'estalvi d'aigua i energia per a balnearis, reg de jardins i generació de fred industrial.

La indústria hotelera del Mediterrani és una de les més importants del món i continua registrant un creixement significatiu. Aquest èxit entre el turisme local i internacional ve acompanyat de diversos inconvenients mediambientals, com l'important consum d'aigua i energia.

|| Informació sobre el projecte ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

EUROPEAN SOLIDARITY CORPS: Fins 8 febrer 2023

 

CONVOCATÒRIA 2023 PER A EQUIPS DE VOLUNTARIAT EN ÀREES D'ALTA PRIORITAT

European Solidarity Corps reuneix joves per a construir una societat més inclusiva donant suport a persones vulnerables i responent a reptes socials i humanitaris. Aquest programa ofereix a les persones participants experiències inspiradores en temes tan variats com integració de migrants, reptes mediambientals, prevenció de desastres naturals, educació i activitats juvenils o ajuda humanitària.

La convocatòria de 2023 té com a objectiu la intervenció d'un equip (amb persones de, almenys, dos països diferents) en una de les següents dues àrees: la primera, el socors a persones que fugen de conflictes armats i altres víctimes de desastres naturals o provocats pels humans; la segona, prevenció, promoció i suport en el camp de la salut.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

ERASMUS MUNDUS: Fins 16 febrer 2023

 

PROGRAMA DE MOBILITAT I COOPERACIÓ EN EL CAMP DE L'EDUCACIÓ SUPERIOR

Erasmus Mundus és un programa de mobilitat i cooperació en el camp de l'educació superior que té com a objectius principals millorar la qualitat de l'educació superior europea, la promoció de la Unió Europea com a centre d'excel·lència en l'aprenentatge en el món i de l'enteniment intercultural.

Màsters Conjunts Erasmus Mundus: suport a programes de màster transnacionals d'estudis integrats d'alt nivell en diferents països del món. Aquests persegueixen incrementar la capacitat d'atracció i l'excel·lència de l'educació superior europea en el món.

|| Accés a la convocatòria ||

Mesures de disseny Erasmus Mundus: el seu objectiu és incentivar el desenvolupament de nous i innovadors programes de màster transnacionals d'estudis integrats d'alt nivell. Es pretén millorar la capacitat de les universitats per a modernitzar i internacionalitzar els seus plans d'estudi i pràctiques docents, posar en comú recursos i que els sistemes d'educació superior desenvolupen mecanismes comuns relacionats amb la garantia de la qualitat, l'acreditació i el reconeixement dels títols i els crèdits.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

INICIATIVA URBANA EUROPEA: Fins 16 febrer 2023