BUTLLETÍ Nº 45 – GENER 2023

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

LLEI D'IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ

 

LA UE ADOPTA UNA NOVA LLEI PER A FOMENTAR LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS CONSELLS D'ADMINISTRACIÓ

El Parlament Europeu ha adoptat formalment la nova llei per a fomentar la igualtat de gènere als consells d’administració de les empreses. En ella s’estableix que, amb la vista posada en 2026, s’haurà de comptar amb un 40% de les dones entre el personal directiu amb funcions no executives, així com un 33% entre tot el personal directiu.

Una vegada publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea, la norma entrarà en vigor passats 20 dies i els estats membres disposaran de dos anys per a projectar les seues disposicions en dret nacional.

|| Amplia la informació ací.||

|| Estrategia Europea d’Igualtat de Gènere 2020-2025 ací ||

 

 

 

ENQUESTA EUROPEA SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2022

 

PRIMERS RESULTATS DE L'ENQUESTA EUROPEA SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE –  EDICIÓ 2022

Eurostat ofereix un avanç de resultats de l'Enquesta Europea sobre violència de gènere i altres formes de violència interpersonal (EU-GBV) de 2022. Allí s'ofereixen els primers resultats del seu últim estudi en qüestions tan importants com ara la relació de la víctima com la persona agressora o la distribució per grups d'edat. A més, es donen algunes pinzellades de dades comparades amb l'anterior estudi de 2021.

|| Consulta l’informe d’Eurostat ací ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

INTERREG NEXT MED

 

LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA EL PROGRAMA INTERREG VI B NEXT “CONCA DE LA MAR MEDITERRÀNIA”

La Comissió Europea ha aprovat el programa de cooperació transnacional Interreg VI-B NEXT "Conca de la Mar Mediterrània" (NEXT MED). La zona de cooperació engloba 15 països: 13 d'ells ja van participar en les edicions anteriors del programa - Xipre, Egipte, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Jordània, Malta, Palestina, Portugal i Tunísia - i dues són nous membres, Algèria i Turquia.

L'objectiu d'Interreg NEXT MED és contribuir a un desenvolupament intel·ligent, sostenible i just en tota la conca mediterrània donant suport a una cooperació equilibrada, duradora i de gran abast i una governança multinivell.

L'import global de la contribució de la Unió Europea al Programa ascendeix a 253 milions d'euros. La contribució màxima de la UE per projecte serà del 90% del seu cost total, mentre que el partenariat del projecte haurà de garantir almenys un 10% de cofinançament.

Primera convocatòria: Mediats 2023

|| Consulta el programa || || Més informació ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

CONVOCATÒRIA INICIATIVA URBANA EUROPEA: Fins 16 febrer 2023

 

CONVOCATORIA PER A PERSONES EXPERTES EN ASSESSORAMENT PER A LA INICIATIVA URBANA EUROPEA

La Iniciativa Urbana Europea busca experts per a proporcionar assessorament en dos de les seues àrees. El treball a fer inclou: a) Creació de l’assessorament previ; b) Coordinació dels seus processos amb altres socis; c) Realització de l’nforme intermedi i final de l’assessorament previ.

|| Accés a la convocatòria ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA FSE INNOVACIÓ SOCIAL + ALMA: Fins 15 març 2023

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA FSE INNOVACIÓ SOCIAL+ ALMA (AIM-LEARN-MASTER-ACHIEVE)

En el marc del FSE+, ALMA és una iniciativa d'inclusió activa per a empoderar als joves més vulnerables d'entre 18 i 29 anys, ajudant-los a trobar una ocupació i integrar-se en la societat.

ALMA ofereix a aquests joves assessorament al seu país d'origen, seguit d'una experiència d'aprenentatge supervisada i relacionada amb el treball en un altre Estat membre de la UE.

La convocatòria està dirigida a organitzacions amb personalitat jurídica (organismes públics i privats) establides en un dels Estats membres de la UE.

|| Més informació ||

 

 

 

PREMI PER LA COHESIÓ SOCIAL: Fins 17 març 2023

 

QUARTA EDICIÓ DEL PREMI PER LA COHESIÓ SOCIAL DEL BANC DE DESENVOLUPAMENT DEL CONSELL D'EUROPA

El Premi per la Cohesió Social del Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa reconeix l'important rol que té la societat civil i altres actors de l'economia social juguen a enaltir la solidaritat i inclusió en els nostres estats membres.

 En aquesta quarta edició es reconeixerà a tres projectes excepcionals que es dirigisquen a qüestions socials de gran urgència i marquen la diferència. Es troba oberta fins al 17 de març i poden postular-se xicotetes organitzacions i individus e més de 18 anys dels 42 països de la institució.

|| Àmplia la informació ací || || Visita la web i coneix més del Premio ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA EUROPEAN HERITAGE DAYS STORIES: Fins 28 febrer 2023

 

NOVA CONVOCATÒRIA DE FINANÇAMENT PER A les JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI 2023

European Heritage Stories és una iniciativa de subvencions per a projectes innovadors desenvolupats per comunitats locals d'Europa, compartint les seues històries especials sobre el patrimoni cultural europeu.

Totes les històries que complisquen els criteris d'admissibilitat es promocionaran a escala europea i rebran una subvenció de fins a 10.000 euros.

|| Historias premiadas de años anteriores || || Formulario presentación solicitud ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA HORIZON EUROPA:Fins 21 septembre 2023

 

HORIZON EUROPA: NÚVOL COL·LABORATIU EUROPEU PER Al PATRIMONI CULTURAL

Dins del Programa Horizon Europe, s’obri una convocatòria per al disseny i el manteniment d’un Núvol Col·laboratiu Europeu per al Patrimoni Cultural (ECCCH, per les seues sigles en anglés), així com mostrar les seus capacitats bàsiques.

Dins del procés de transició digital en el qual està immers el sector, l’objectiu és extendre i accelerar el desenvolupament d’una plataforma per a aconseguir una col·laboració multidisciplinari i multisectorial, centrant-se en els requeriments de les persones usuàries i apuntalar un ecosistema obert i digital que proporcione les ferramentes i els serveis per a permetre la recerca i la innovació en aquest camp.

|| Accés a la convocatòria || || Accés al Programa Horizon Europa ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

CARTA DE DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA

 

INFORME ANUAL 2022 DE LA CARTA DE DRETS FONAMENTALS DE LA UNIÓ EUROPEA

Aquest informe anual analitza tot allò que els estats membres i la Unió Europea estan fent per a donar suport a organitzacions de la societat civil i defensors dels drets fonamentals. L’informe mostra que, tot i que el treball d’aquests col·lectius és essencial per a l’aplicació de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, es necessita realitzar un esforç més gran per a millorar l’ambient en el qual es desenvolupen les seues activitats. En l’informe s’analitzen qüestions de gran importància com ara el seu rol en la societat, com es troben protegides i finançades, així com la manera en la qual se les inclou en els processos polítics de presa de decisions.

|| Consulta la notícia ací || || Descarrega l’informe de 2022 ací ||

 

 

LA VIDA DE DONES I HOMES EN EUROPA 2022