BUTLLETÍ Nº 48 – ABRIL 2023

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE

 

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE: EL PARLAMENT EUROPEU APROVA NOVES NORMES DE TRANSPARÈNCIA

El Parlament Europeu ha aprovat una nova normativa en foment de la transparència en tots els àmbits relacionats amb la retribució salarial, com la fi del secret salarial, la desagregació salarial per gènere o l'establiment de sistema sancionador a nivell Estatal. La igualtat de retribució està recollida en l'article 157 del TFUE i, per això, les institucions europees tracten de reduir una bretxa salarial que se situa entorn del 13% a la Unió Europea, encara que presentant variacions significatives entre els Estats membres.

|| Pots ampliar la informació en aquest enllaç ||

 

 

 

WOMEN TECHEU

 

WOMEN TECHEU – SUPORT A LES ‘DEEP-TECH’ STARTUPS DIRIGIDES PER DONES

Women TechEu és una iniciativa de la Unió Europea finançada per l'Ecosistema Europeu d'Innovació d'Horitzó Europa. El seu propòsit és oferir coaching i mentoring a les directives i finançament per a ajudar al fet que desenvolupen el seu negoci. A més, també s'ofereix la possibilitat de participar en activitats organitzades per InvestEu i la Xarxa Europea de l'Empresa.

|| Accedeix al portal ací || || Accedeix al programa de treball Horizó Europa ací ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

PREMI PROJECTES WESTMED 2023

 

CONVOCATÒRIA PREMI PROJECTES WESTMED 2023 – Fins al 2 de juny

El WestMED – Blue Economy Iniciative convoca els seus premis a projectes de 2023. Aquesta competició internacional pretén posar en valor histories d'èxit, les quals puguen constituir solucions innovadores i replicables que encarnen els valors i la visió de la iniciativa WestMEd per al mediterrani occidental.

Les categories en les quals es pot participar són quatre: producció i consum sostenible; desenvolupament de piscifactories sostenibles, acuacultura i comunitats costaneres; biodiversitat, conservació de l'hàbitat marí i resposta a la pol·lució marina; i desenvolupament i circulació de competències i coneixement.

|| Pots accedir a la convocatoria ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

AJUDES PER A ACCIONS DE COMUNICACIÓ I CAPITALITZACIÓ: Fins a 31 maig 2023

 

CONVOCADES LES AJUDES PER A ACCIONS DE COMUNICACIÓ I CAPITALITZACIÓ DE RESULTATS DE PROJECTES EUROPEUS

La Direcció General de Fons Europeus ha publicat en el DOGV del dimecres 3 de maig de 2023, la convocatòria de les subvencions en matèria de suport a la participació en projectes europeus mitjançant accions de comunicació i capitalització de resultats.

Les ajudes estan dirigides a projectes ja finalitzats beneficiaris dels programes LIFE, Interreg MED, Interreg SUDOE, Interreg EUROPE i ENI CBC MED. Les entitats i empreses sol·licitants poden presentar fins a quatre propostes pertanyents a diferents projectes europeus. El percentatge màxim de la subvenció serà el 90% de la proposta subvencionada, amb un límit de 15.000 euros per sol·licitud.

Pressupost: 500.000 €

Termini de sol·licitud: del 4 al 31 de maig de 2023

|| Més informació en el següent enllaç || || Contacte: programasue@gva.es ||

 

 

 

BEQUESS SCHUMAN: Fins a 31 maig 2023

 

OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ A LES BEQUES SCHUMAN EN EL PARLAMENT EUROPEU

El Parlament Europeu ha convocat una nova edició de les beques de pràctiques professionals en el Parlament Europeu per al període octubre 2023 a febrer 2024. Les persones que vulguen postular-se han de fer-ho abans del 31 de maig de 2023.

|| Informació sobre les beques ací || || Inscripció ací ||

 

 

 

YOUTH4REGIONS: Fins a 10 juliol 2023

 

YOUTH4REGIONS: EL PROGRAMA PER A ASPIRANTS A PERIODISTES

Youth4Regions és el programa de la Comissió Europea que ajuda estudiants de periodisme i joves periodistes a descobrir el treball de la UE a la seua regió.

El programa ofereix: Formació sobre periodisme i política de cohesió de la UE; rebre assessorament de periodistes consagrats del país d'origen; treballar amb periodistes de renom durant la Setmana Europea de les Regions i Ciutats; visites a les seus dels mitjans de comunicació dedicats a assumptes de la UE i a les institucions de la UE; participar com a periodista en viatges de premsa de la Comissió Europea als Estats membres. Allotjament, manutenció i despeses de viatge coberts per la Comissió Europea.

El termini de presentació de candidatures estarà obert fins al 10 de juliol de 2023. Requisits: Ciutadà de la UE o d'un país veí; edat compresa entre 18 i 30 anys; demostrar un interés real pel periodisme a través d'estudis i/o experiència laboral; no haver participat en edicions anteriors del Programa Youth4Regions.

Consultes: youth4regions@euregionsweek.eu

|| Formulari i condicions de participació ací ||

 

 

 

COFINANÇAMENT PER A ACCIONS DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL PARLAMENT EUROPEU

 

CONVOCATÒRIA DE COFINANÇAMENT PER A ACCIONS DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA DEL PARLAMENT EUROPEU I LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu ha convocat subvencions a organitzacions sense ànim de lucre per a accions que tinguen com a objectiu la conscienciació sobre el rol del Parlament Europeu, la importància de les pròximes eleccions europees de 2024 i promoure la mobilització de la ciutadania i les organitzacions davant les eleccions.

|| Informació sobre les convocatòries  ací || || Convocatòries obertes  ací ||

 

 

 

AEC EUROCLUSTER: Fins a 30 juny 2023

 

AEC EUROCLUSTER. FINANÇAMENT DE PROJECTES A PIMES D'ENGINYERIA, ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ

El clúster europeu per a l'arquitectura, enginyeria i construcció agrupa diferents actors de la Unió Europea i més enllà per a fomentar la generació de sinergies de col·laboració en qüestions com la digitalització, la resiliència o l'economia social. Fins al 30 de Juny es troba oberta la convocatòria del AEC EUROCLUSTER per al suport a pimes d'arquitectura, enginyeria i construcción.

||  Més informació en el següent enllaç || ||  Portal de sol·licitud en el següent enllaç ||

||  Plataforma Europea dels Clusters ||

 

 

 

ENERGIA SOSTENIBLE: Fins a 30 juny 2023

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA INVERSIÓ EN EL CAMP DE L'ENERGIA SOSTENIBLE

El Servei Europeu de les Ciutats (EUCF, per les seues sigles en anglés) dona suport als municipis i les autoritats locals en el desenvolupament d'accions d'inversió relacionades amb la implementació de mesures sobre clima i energia. Fins al 30 de juny de 2023 es pot sol·licitar finançament per al desenvolupament estudis tècnics, anàlisis de mercat, legals, econòmics, de risc i financers, necessaris per a realitzar el concepte d'inversió, podent ser realitzades per personal propi o externalitzades.

|| Més informació sobre la convocatòria  ací || || Portal  de sol·licitud  ací ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

MANUAL D'ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL I LOCAL