BUTLLETÍ Nº 54 – OCTUBRE 2023

xTixMí

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

CONVENI D'ISTANBUL

 

EL CONVENI D'ISTANBUL PER A PROTEGIR LES DONES CONTRA TOTES LES FORMES DE VIOLÈNCIA ENTRA EN VIGOR A LA UE

L'1 d'octubre va entrar en vigor a la UE el Conveni d'Istanbul. El Conveni d'Istanbul és un marc jurídic global per a protegir les dones contra totes les formes de violència. El seu objectiu és previndre, perseguir i eliminar la violència contra les dones i la violència domèstica, així com aplicar polítiques integrals i coordinades.

La UE en el seu conjunt accepta estar vinculada pel Conveni i els Estats membres hauran d'aplicar mesures. Per part seua, la vicepresidenta de Valors i Transparència, Věra Jourová, ha declarat: «La violència contra les dones és una xacra de les nostres societats democràtiques. Una de cada tres dones ha patit violència física o sexual des dels 15 anys. Massa d'elles no ho expliquen. Massa delinqüents queden impunes. Hem d'actuar, i el Conveni d'Istanbul és la nostra resposta jurídica per a reforçar els drets de les dones. Continuarem animant als Estats membres a adoptar les mesures necessàries per a previndre la violència contra les dones i garantir una protecció i un suport eficaços a totes les víctimes».

Helena Dalli, comissària d'Igualtat, ha afirmat: «L'entrada en vigor del Conveni d'Istanbul és un pas important per a la UE. Es reconeix que la violència contra les dones constitueix una violació dels seus drets fonamentals. Perquè tots puguem viure en una Unió Europea justa i equitativa, les dones i les xiquetes han de poder viure lliures de la inseguretat, de la por i de la violència quotidians. L'entrada en vigor històrica de hui és un bon pas en esta direcció».

|| Més informació ací ||

 

 

 

CONCLUSIONS DE L'ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2023

 

ÍNDEX D'IGUALTAT DE GÈNERE 2023: LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA UE MAI HA SIGUT TAN ELEVADA

L'Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ha presentat les conclusions de l'índex d'igualtat de gènere. Enguany, l'índex mostra el millor avanç general en matèria d'igualtat de gènere a la UE des de la seua creació fa deu anys. D'un màxim de 100 punts, la puntuació mitjana de la UE és de 70,2, enfront de 68,6 en 2022. La disparitat entre els Estats membres és important, ja que en alguns s'observen importants millores, mentre que uns altres s'estancen o fins i tot redueixen la seua puntuació. La proporció de dones en els consells d'administració de les empreses ha aconseguit el 33%, la qual cosa correspon a la proporció de dones en els parlaments nacionals.

Segons l'anàlisi, Espanya se situa en quarta posició en igualtat de gènere, per damunt de la mitjana de la UE, darrere de Suècia, Països Baixos i Dinamarca. En l'informe també s'aprecia que els sectors en els quals la igualtat a Espanya té una major representació són els de la salut i el sector energètic, però se situa per darrere de la mitjana en els apartats polític, social i investigació.

|| Accés i descàrrega de l'informe ací ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

INFORME DE LA UE SOBRE L'ECONOMIA BLAVA 2023

 

ANÀLISI DE DADES DELS SECTORS DE L'ECONOMIA I BIOTECNOLOGIA BLAVA I DE L'ENERGIA OCEÀNICA

La sisena edició de l'Informe sobre l'Economia Blava de la UE analitza l'abast i la magnitud de l'Economia Blava a la Unió Europea amb l'objectiu de proporcionar suport als responsables polítics i a les parts interessades en la cerca d'un desenvolupament sostenible dels oceans, els recursos costaners i, sobretot, en el desenvolupament i l'aplicació de polítiques i iniciatives en el marc del Pacte Verd Europeu d'acord amb el nou enfocament per a una Economia Blava sostenible.

Este Informe se centra en una anàlisi resumida de dades, tendències i impulsors dels sectors establits de l'Economia Blava, així com de la Biotecnologia Blava i l'Energia Oceànica. A més, entre altres assumptes, inclou una breu anàlisi de les repercussions de la invasió russa d'Ucraïna en alguns dels sectors de l'Economia Blava, així com una anàlisi de la transició energètica, el canvi climàtic i els impactes costaners en l'Economia Blava.

|| Accés a l'informe ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

“TROBA EL MEDITERRANI A LA TEUA CIUTAT”. Fins al 10 de novembre de 2023

 

CONCURS FOTOGRÀFIC “TROBA EL MEDITERRANI A LA TEUA CIUTAT” DIRIGIT A JOVES D'ENTRE 18 I 30 ANYS

"Troba el Mediterrani a la teua ciutat" és un concurs fotogràfic organitzat pel Programa Interreg NEXT MED dirigit a joves d'entre 18 i 30 anys per a commemorar la tercera edició del Dia del Mediterrani que se celebra cada any el 28 de novembre.

Com participar: Envie fins a tres fotografies originals que mostren la connexió entre la ciutat seleccionada i el Mediterrani. Seguisca les pautes proporcionades en les Regles de Participació adjuntes.

Data límit de presentació: Envie les seues fotografies, el formulari de participació, el formulari d'autorització i el document d'identitat utilitzant exclusivament el formulari específic abans del 10 de novembre de 2023.

|| Informació sobre la convocatòria i formularis ací ||

 

 

 

UNA ESFERA PÚBLICA EUROPEA– Fins a 29 gener 2024

 

UNA ESFERA PÚBLICA EUROPEA: CONVOCATÒRIA DIRIGIDA A ORGANITZACIONS DE JOVES DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LÍNIA

La Comissió Europea llança la convocatòria “Una esfera pública europea: una nova oferta de mitjans de comunicació en línia per a Joves europeus” dirigida a les organitzacions de joves de mitjans informatius i a organitzacions de joves sense ànim de lucre, per a donar suport a la posada en marxa de projectes transfronterers mitjançant la producció de continguts quotidians, inspiradors d'idees i fiables sobre assumptes d'actualitat de tota Europa.

L'objecte de la convocatòria, amb un pressupost total de 9 milions EUR, és acostar la UE a la joventut i connectar-los a través de les fronteres amb l'objectiu d'augmentar la disponibilitat d'informació en línia, en diferents llengües, entorn de temes europeus que afecten la joventut de tota la UE, presentada en formats atractius i a través de múltiples punts de vista. Els projectes han de tractar de generar debats interessants i organitzar actes juvenils. Els acords de subvenció inclouran una carta d'independència per a garantir que les organitzacions beneficiàries de subvencions siguen lliures d'editorials i operen sense interferències polítiques. El termini de presentació de candidatures finalitza el 29 de gener de 2024.

|| Accés a la informació de la convocatòria ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA MCE TRANSPORT 2023: Fins a 30 gener de 2024

 

CONVOCATÒRIA “TRANSPORT” 2023 PER A PROJECTES D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

La Comissió Europea llança la convocatòria “Transport” 2023 del MCE (Mecanisme Connectar Europa) amb un pressupost de 7.000 milions EUR, per a projectes destinats a noves infraestructures de transport o a la millora de les existents.

Els projectes finançats en el marc d'estes convocatòries contribuiran a augmentar la sostenibilitat de la xarxa transeuropea de transport, la qual cosa situarà a la UE en el camí correcte per a complir l'objectiu del Pacte Verd Europeu de reduir les emissions del transport en un 90% d'ací a 2050. A més, estes convocatòries recolzen la visió de la Comissió Europea d'un futur sistema de transport sostenible, amb solucions intel·ligents i resilients implementades per a interconnectar Europa.

Les convocatòries abasten les xarxes bàsica i global de la RTE-T en els següents àmbits: Ferrocarrils; vies navegables interiors; ports marítims i fluvials; seguretat viària; terminals de ferrocarril i carretera; plataformes logístiques multimodals; centres multimodals de passatgers; aplicacions intel·ligents i interoperables per al transport; i, mobilitat segura i protegida.

|| Informació sobre la convocatòria ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA COFUND MSCA 2023 D'INVESTIGACIÓ. Fins al 8 febrer 2024

 

CONVOCATÒRIA ACCIONS MARIE SKLODOWSKA-CURIE D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ

El cofinançament de programes regionals, nacionals i internacionals (COFUND) dona suport a programes de doctorat i programes de beques postdoctorals nous o existents amb l'objectiu de difondre les millors pràctiques de la MSCA (Accions Marie Sklodowska-Curie), inclosa la formació en investigació internacional, intersectorial i interdisciplinària, així com la mobilitat internacional i intersectorial de les persones investigadores en totes les etapes de la seua carrera.

Les accions MSCA financen la investigació i la innovació d'excel·lència i doten al personal investigador de nous coneixements i capacitats, a través de la mobilitat transfronterera i l'exposició a diferents sectors i disciplines. Les MSCA contribueixen a desenvolupar la capacitat d'investigació i innovació d'Europa invertint en les carreres a llarg termini d'investigadors excel·lents.

|| Informació sobre la convocatòria ací || || Més informació sobre MSCA en l’enllaç ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA DRG4FOOD. Fins a 11 desembre 2023

 

CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR UN REGISTRE ALIMENTARI EUROPEU JUSTO I RESPONSABLE

DRG4FOOD és un projecte de la UE, amb un pressupost 950.000 EUR, per a crear solucions en els sectors de la nutrició i els sistemes alimentaris mitjançant la implementació d'Objectius de Responsabilitat Digital (ODR), amb enfocaments millorats digitalment per a aconseguir una major transparència alimentària.

La seguretat, la sostenibilitat, la reducció del desaprofitament d'aliments i l'equitat al llarg de la cadena alimentària constitueixen el nucli de l'estratègia alimentària europea. Els enfocaments millorats digitalment per a aconseguir una major transparència en la cadena alimentària són crucials. L'objectiu principal del projecte DRG4Food, finançat amb fons europeus, és desenvolupar i demostrar un conjunt de solucions que inclouen un full de ruta i un programa estructurat de finançament obert responsable basada en dades que inspire confiança en tota la cadena alimentària, afegint els objectius i principis de la Responsabilitat Digital. El termini de finalització de presentació de projectes finalitza l'11 de desembre de 2023.

|| Accés a la convocatòria ací || || Informació DRG4Food en l’enllaç ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

EUROBARÒMETRE ESPECIAL SOBRE POLÍTICA DE COHESIÓ 2023

 

SUPORT DE LA CIUTADANIA A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA I A LA INVERSIÓ EN ENERGIES RENOVABLES

L'Eurobaròmetre sobre el coneixement i la percepció de la política regional de la UE per part de la ciutadania es realitza cada dos anys. Els resultats de l'última enquesta de l'Eurobaròmetre sobre política de cohesió, mostren que el coneixement global dels projectes finançats per la UE és del 39%, la qual cosa representa un augment de 5 punts percentuals en comparació amb fa 12 anys. De les persones enquestades que coneixen projectes finançats per la UE, el 79% creu que tenen un impacte positiu a les regions. El 46% de les enquestes ha sentit parlar del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i/o del Fons de Cohesió, i el 45% ha sentit parlar del Fons Social Europeu, mentre que el 29% ha sentit parlar de REACT-EU o NextGenerationEU. El 63% de les persones enquestades afirma que la UE hauria d'invertir en totes les seues regions, mentre que el 33% afirma que la UE només hauria d'invertir a les regions més pobres.

|| Eurobaròmetre en l’enllaç || || Informació en Inforegio  ||

 

 

ANUARI REGIONAL D'EUROSTAT - EDICIÓ DE 2023