BOLETÍN Nº 55– NOVEMBRE 2023

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

BRETXA SALARIAL DE GÈNERE A LA UE

 

EN EL DIA DE LA IGUALTAT SALARIAL LA BRETXA SALARIAL DE GÈNERE A LA UE ES MANTÉ EN EL 13%

Les dones de la Unió Europea continuen guanyant menys que els homes, amb una bretxa salarial mitjana de gènere a la UE del 13%. Això significa que per cada 1 € que guanye un home, una dona guanyarà només 0,87 €. El Dia de la Igualtat Salarial marca la data que simbolitza quants dies addicionals han de treballar les dones fins a cap d'any per a guanyar el que els homes van guanyar en el mateix any. Enguany, el Dia de la Igualtat Salarial se celebra el 15 de novembre.

El Dia de la Igualtat Salarial serveix per a recordar que s'ha de continuar amb els esforços per a tancar la bretxa salarial de gènere. La igualtat de retribució pel mateix treball o per un treball d'igual valor és un dels principis fundacionals que la UE va establir en el Tractat de Roma de 1957.

|| Més informació ací ||

 

 

 

IGUALTAT DE GÈNERE EN LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 

ESTUDI SOBRE EL BIAIX EN ELS SISTEMES D'INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A PROMOURE LA IGUALTAT

Les tecnologies algorítmiques poden perpetuar i amplificar les desigualtats socials perquè sovint es construeixen i sostenen a partir de dades i models històrics que reprodueixen estereotips i suposicions falses sobre el gènere, la raça, l'orientació sexual, la capacitat, la classe, l'edat, la religió o les creences, la geografia i altres factors socioculturals i demogràfics.

Els comités d'igualtat de gènere i lluita contra la discriminació del Consell d'Europa han encarregat un estudi per a investigar els riscos específics per a la igualtat i la no discriminació de les tecnologies algorítmiques, les respostes jurídiques i polítiques que es podrien oferir per a combatre estos riscos; i el potencial d'estes tecnologies per a promoure la igualtat, inclosa la igualtat de gènere.

L'estudi destaca que el biaix està relacionat no sols amb les dades, sinó també amb els fonaments humans i socials més amplis d'estos artefactes tecnològics. En ell s'assenyalen les deficiències dels instruments jurídics i pràctics existents per a evitar que sorgisca discriminació en el desenvolupament de sistemes algorítmics, i s'exposen maneres d'aprofitar estes tecnologies per a promoure la igualtat.

|| Més informació ací || || Accés a l'informe complet ací ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

GUIA MED PER A EXPLORADORS SOSTENIBLES

 

PROJECTES, ESTUDIS I ESTRATÈGIES EN LA COL·LABORACIÓ DE PAÏSOS MEDITERRANIS EUROPEUS

El Programa Interreg MED presenta la "Guia MED per a exploradors sostenibles". El document destaca els assoliments excel·lents de les seues comunitats temàtiques i projectes en el període de programació 2014-2020, mostrant els esforços de col·laboració de 13 països mediterranis europeus.

Esta guia se centra en els resultats tangibles dels projectes, incloses les metodologies, els estudis i les estratègies, que tenen el potencial d'impulsar un canvi positiu. És important tindre en compte que és només una fracció dels resultats reeixits per estos projectes.

|| Explora la guia ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DELS VALORS DE LA UNIÓ EUROPEA. Fins a 7 març 2024

 

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER A ORGANITZACIONS DE LA SOCIETAT CIVIL ACTIVES EN LA PROTECCIÓ I PROMOCIÓ DELS VALORS DE LA UNIÓ EUROPEA: CONVOCATÒRIA PER A INTERMEDIARIS

L'objectiu general d'esta convocatòria de propostes és protegir, promoure i sensibilitzar sobre els drets fonamentals i els valors de la UE fent costat a les organitzacions de la societat civil (OSC) locals, regionals i/o nacionals, a través de la selecció d'un nombre limitat d'intermediaris en els estats membres de la UE capaces de desenvolupar les competències d'un gran nombre de OSC actives en els àmbits coberts pel programa Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors (CERV).

Les prioritats d'esta convocatòria són: Reforçar la capacitat i la resistència de les OSC per a protegir i promoure els valors de la Unió, inclosa la democràcia i el respecte de l'Estat de Dret; Fer costat a les OSC en els seus esforços per protegir, promoure i conscienciar sobre els drets fonamentals i els valors democràtics; Donar suport al diàleg, la transparència i la bona governança, també en els casos en què l'espai per a la societat civil s'estiga reduint. La data de presentació de propostes finalitza el 7 de març de 2024.

|| Accés a la convocatòria ací || || Informació sobre el CERV ací ||

 

 

 

LABORATORI D'INNOVACIÓ CREATIVA. Fins a 25 abril 2024

 

LABORATORI D'INNOVACIÓ. COOPERACIÓ ENTRE EL SECTOR AUDIOVISUAL I ALTRES SECTORS CULTURALS I CREATIUS

L'objectiu del Laboratori d'Innovació Creativa és fomentar la cooperació entre el sector audiovisual i altres sectors culturals i creatius (SCC) per a acompanyar la seua transició mediambiental, millorar la seua competitivitat, circulació, visibilitat, disponibilitat, diversitat i audiència dels continguts europeus més enllà de les fronteres. El suport també té com a objectiu permetre que el sector audiovisual europeu i altres sectors audiovisuals i creatius s'adapten millor a les oportunitats que ofereix el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial i els Mons Virtuals.

Es donaran suport a activitats del "laboratori d'innovació creativa" dirigides a: fomentar noves formes de creació entre sectors culturals i creatius; fomentar enfocaments i eines intersectorials innovadors que, en la mesura que siga possible, abasten dimensions multilingües i socials per a facilitar la distribució i la promoció de la cultura i la creativitat, inclòs el patrimoni cultural, així com l'accés a estes. La convocatòria estarà oberta fins al 25 d'abril de 2024.

|| Accés a la convocatòria ací ||

 

 

 

CONCURS DE VÍDEOS ImagineEU. Fins a 13 desembre 2023

 

CONCURS ImagineEU PER A ESTUDIANTS D'ÚLTIMS ANYS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DE LA UE

El concurs ImagineEU, basat en el concepte d'Iniciativa Ciutadana Europea com a eina de democràcia participativa de la UE, està dirigit a estudiants dels dos últims anys de l'educació secundària de tots els països de la UE. Sota la supervisió d'un professor, poden participar equips de fins a set estudiants i enviar el seu vídeo abans del 13 de desembre de 2023.

Els vídeos que complisquen els criteris es pujaran a la pàgina web del concurs i s'obrirà un període de votació pública abans del 20 de desembre de 2023. Els tres equips vencedors guanyaran un viatge d'estudis a Brussel·les del 21 al 23 de març de 2024. Durant el viatge cada equip tindrà l'oportunitat de reunir-se amb representants de les institucions europees per a obtindre informació sobre l'elaboració de les polítiques i lleis de la UE, i com es pot participar en la Iniciativa ciutadana Europea.

|| Informació sobre el concurs ací || || Bases del concurs ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA D'EUROPA CREATIVA PER A ASSOCIACIONS DE PERIODISTES. Fins a 14 febrer 2024

 

CONVOCATÒRIES PER A MITJANS DE COMUNICACIÓ EUROPEUS PER A PROMOURE LA LLIBERTAT I EL PLURALISME EN LA SOCIETAT

Els mitjans de comunicació europeus tenen un paper crucial i s'enfronten a múltiples reptes. En una època en la qual l'avanç digital ha fet que els lectors es desplacen a formats en línia, la sostenibilitat econòmica és cada vegada més complicada.

Esta convocatòria, oberta fins al 14 de febrer de 2024, persegueix enfortir els mitjans de comunicació europeus a través de col·laboracions transfrontereres i recolzar als mitjans independents que promoguen la llibertat i pluralisme en la societat, a través dels temes següents:

Tema 1. Associacions periodístiques-Col·laboracions: Té com a objectiu ajudar el sector dels mitjans de comunicació europeus a ser més sostenibles i resilients, donant suport a les col·laboracions transfrontereres dels mitjans. Pressupost: 6M €.

Tema 2. Associacions periodístiques-Pluralisme: Pretén secundar i protegir els mitjans de comunicació locals i regionals, els mitjans comunitaris, el periodisme d'investigació i les organitzacions que ofereixen notícies d'interés públic. Pressupost: 5M €.

 

 

 

PREMIS A LES BONES PRÀCTIQUES EN TREBALLS SALUDABLES. Fins a 15 octubre 2024

 

EU-OSHA. PREMIS DIRIGITS AL RECONEIXEMENT DE LA INNOVACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Organitzats per l'EU-OSHA (agència d'informació de la Unió Europea per a la seguretat i la salut en el treball), els Premis a les Bones Pràctiques en Treballs Saludables van dirigits al reconeixement d'aquelles organitzacions que demostren enfocaments innovadors i excel·lents en matèria de seguretat i salut en el lloc de treball. Estos premis, a més, ofereixen l'oportunitat de promoure i compartir les bones pràctiques realitzades en tota Europa.

|| Accés a la informació ací ||

 

 

 

 

PREMIS EUROPEUS D'ENERGIA SOSTENIBLE. Fins a 1 febrer 2024

 

PREMIS A L'IMPULS DE LA DESCARBONITZACIÓ PER AL FUTUR ENERGÈTIC D'EUROPA

Els Premis Europeus d'Energia Sostenible estan dirigits a projectes destacats per impulsar la descarbonització i promoció de noves formes d'energia per al futur energètic d'Europa. Estos premis es presenten sota tres categories: Innovació; Acció Energètica Local; Dona en Energia.

La convocatòria va dirigida a qualsevol persona de la UE que puga presentar un projecte recent, des d'una iniciativa local fins a un programa sectorial, o que estiga ajudant a la ciutadania, la indústria i el sector públic a treballar per a aconseguir els objectius del Pacte Verd de la UE i que contribuïsca a solucions de zero emissions netes.

|| Informació sobre la convocatòria ací ||

 

 

 

 

 

PROJECTES DE COOPERACIÓ EUROPEA 2024. Fins a 23 gener 2024