BUTLLETÍ Nº 56 – DESEMBRE 2023

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

POSAR FI A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

DICTAMEN DEL COMITÉ EUROPEU DE LES REGIONS (CER). POSAR FI A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: LES CIUTATS I REGIONS LIDEREN EL CAMÍ

El Comité Europeu de les Regions en el seu 158é Ple, celebrat el 29 i 30 de novembre de 2023, va emetre un Dictamen en el qual subratlla la urgència de fer front a la violència de gènere mitjançant l'adopció de mesures en tots els nivells de govern. En particular, el Dictamen destaca el paper dels ens locals i regionals en la lluita contra esta mena de violència mitjançant la posada en marxa de mesures i accions concretes i la millora de la sensibilització i l'educació per a millorar la igualtat de gènere.

|| Descàrrega del Dictamen ací ||

 

 

 

IGUALTAT EN EL SECTOR D'ALTA TECNOLOGIA

 

QUINES REGIONS DE LA UE OCUPEN MÉS DONES EN EL SECTOR DE L'ALTA TECNOLOGIA?

Els sectors d'alta tecnologia es consideren motors clau del creixement econòmic i la productivitat i, sovint, oferixen oportunitats d'ocupació ben remunerades. En 2022, hi havia 9,8 milions de persones ocupades en sectors d'alta tecnologia en tota la UE, la qual cosa correspon al 4,9% de l'ocupació total de la UE. La representació de gènere en este sector suposa que els homes representen una mica més de dos terços (67,2%) del total, mentre que les dones van representar quasi un terç (32,8%) del nombre total de persones ocupades en els sectors d'alta tecnologia de la UE en 2022.

|| Mes informació en l’enllaç ||

 

 

 

INFOMED

 

 

 

INTERREG NEXT MED. CONVOCATÒRIA PER A ABORDAR ELS REPTES MEDITERRANIS

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES AMB MÉS DE 100 MILIONS D'EUROS PER A ABORDAR ELS REPTES MEDITERRANIS CONJUNTS

L'Autoritat de Gestió del Programa Interreg NEXT MED, finançat per la Unió Europea, ha anunciat el llançament de la primera convocatòria de propostes.

Amb un pressupost de 103,6 milions d'euros, esta convocatòria representa una oportunitat única per a finançar projectes de cooperació transnacional destinats a impulsar transformacions positives i fomentar un desenvolupament sostenible i integrador en tota la zona mediterrània.

Amb la finalitat de fer que la regió siga més intel·ligent i competitiva, més ecològica i resistent al canvi climàtic, més social i integradora, la convocatòria se centra en temes fonamentals per a totes dues ribes del Mediterrani: impulsar les capacitats d'investigació i innovació, fomentar el creixement de les PIME, promoure solucions d'energies renovables, reforçar les mesures d'adaptació al canvi climàtic, promoure les oportunitats educatives, garantir l'accés a una assistència sanitària de qualitat i millorar els processos de governança local, entre altres. Data límit: 28 de març de 2024.

|| Dossier de sol·licitud de la convocatòria de propostes ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

CONVOCATÒRIA PER A TECNOLOGIES DE ZERO EMISSIONS. Fins a 9 abril 2024

 

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PER VALOR DE 4 000 MILIONS D'EUROS PER A TECNOLOGIES DE ZERO EMISSIONS AMB CÀRREC AL FONS D'INNOVACIÓ

La Comissió Europea obri la convocatòria de propostes del Fons d’Innovació de 2023, amb un pressupost de 4.000 milions d'euros per a sostindre l'adopció de tecnologies innovadores de descarbonització. Es disposa de 1.400 milions d'euros per a reforçar la capacitat de fabricació industrial, el lideratge tecnològic i la resiliència de la cadena de subministrament a Europa.

Les subvencions es podran sol·licitar respecte a les següents temàtiques de projectes: Descarbonització general (a gran escala); Descarbonització general (a mitjana escala); Descarbonització general (a petita escala); Fabricació amb tecnologies netes; Projecte pilot. Els projectes podran presentar-se fins al 9 d'abril de 2024.

|| Accés a la informació ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA #EUINMYREGION MEDIA TRIPS. Fins a 8 gener 2024

 

PROGRAMA D'ESTUDIS PER A PERIODISTES I PERSONES CREADORES DE CONTINGUTS DE LA UNIÓ EUROPEA

#EUinMyRegion Media Trips és un programa d'estudis obert a periodistes i persones creadores de continguts locals i regionals de la Unió Europea amb l'objectiu de millorar la comprensió de les polítiques de la Unió Europea i, en particular, de la política de cohesió.

El programa inclou un viatge d'estudi de dos dies a Brussel·les. Les persones participants visitaran les institucions de la UE, aprendran més sobre les diferents estructures i procediments i tractaran a fons els temes de la política de cohesió i de la gestió del frau per part de la UE, analitzant també la qüestió de la mala gestió dels fons. La convocatòria estarà oberta fins al 8 de gener de 2024.

|| Més informació ací || || Inscripció ací ||

 

 

 

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2030. Fins a 16 octubre 2024

 

CONVOCATÒRIA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2030

La Direcció General d'Educació, Joventut, Esport i Cultura de la Comissió Europea ha posat en marxa la convocatòria de presentació de sol·licituds per a l'elecció de la Capital Europea de la Cultura 2030.

L'objectiu de l'acció Capital Europea de la Cultura és protegir i promoure la diversitat de cultures a Europa i posar en relleu les característiques comunes que estes compartixen, així com intensificar el sentiment dels ciutadans de pertinença a un espai cultural comú i fomentar la contribució de la cultura al desenvolupament a llarg termini de les ciutats. Fi de termini: 16 d'octubre de 2024.

|| Més informació ||

 

 

 

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

 

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES 2024 DEL COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

El Programa del Cos Europeu de Solidaritat, amb un pressupost de 145 € milions per a la convocatòria de propostes 2024, oferix oportunitats als joves per a participar com a voluntaris o crear els seus propis projectes de solidaritat contribuint a fer front als reptes socials i humanitaris.

La present convocatòria de propostes abasta les següents accions del Cos Europeu de Solidaritat: Projectes de voluntariat; Voluntariat en equip en àmbits d'alta prioritat; Projectes solidaris; Segell de qualitat per a les activitats de voluntariat solidari; Segell de qualitat per al voluntariat en l'àmbit de l'ajuda humanitària; Voluntariat en el Cos Voluntari Europeu d'Ajuda Humanitària.

La Guia del Cos Europeu de Solidaritat 2024 és de lectura obligada per a presentar una sol·licitud, ja que en ella es detallen les condicions per les quals es regixen els projectes que poden optar a la convocatòria general de propostes.

|| Més informació ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

INFORME SOBRE LA QUALITAT DE VIDA A LES CIUTATS EUROPEES 2023