BUTLLETÍ Nº 58 – FEBRER 2024

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

ELS EFECTES DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA EN LES DONES

 

ESTUDI SOBRE L'IMPACTE DE LES DISPARITATS DE GÈNERE EN L'ACCÉS A UNA ENERGIA NETA I ACCESSIBLE

Este estudi, realitzat pel Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea en col·laboració amb el centre neerlandés d'experts en diversitat en la transició energètica 75inQ, posa en relleu la necessitat de reduir les bretxes de gènere en la transició energètica, analitza l'impacte de les disparitats de gènere en l'accés a una energia neta i assequible, i destaca la necessitat d'una acció immediata per a reduir la bretxa i fomentar la resiliència social. Així mateix, subratlla la importància de les polítiques inclusives per a garantir la participació i representació actives de les dones en la indústria energètica com a responsables d'innovació i presa de decisions.

Les conclusions de l'estudi subratllen la necessitat de comptar amb mètodes sòlids de recopilació i seguiment de dades per a avaluar l'èxit de les activitats de transició energètica que tinguen en compte la perspectiva de gènere. El reconeixement i correcció de les disparitats de gènere a mesura que canvia l'entorn energètic garantix una transició justa i establix les bases per a una societat europea empoderada, resistent i progressista.

|| Accés i descàrrega de l'estudi en l'enllaç ||

 

NOVES NORMES PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

PROPOSTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENT I DEL CONSELL EUROPEU PER A COMBATRE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

El Parlament Europeu i el Consell han adoptat una proposta de Directiva per a combatre la violència contra les dones i la violència domèstica a partir de març de 2022, considerada com el primer instrument jurídic global a escala de la UE per a fer front a la violència contra les dones.

La Directiva tipifica com a delicte la violència física, així com la psicològica, econòmica i sexual contra les dones en tota la UE, tant en línia com fora d'ella. Les noves normes penalitzaran les formes més esteses de ciberviolència, el ciberassetjament, el ciberfustigament, la incitació a l'odi misogin i el "ciberflashing". Estes tipificacions ajudaran en particular a les víctimes d'estes formes de ciberviolència en els Estats membres que encara no penalitzaven estos actes. La nova Directiva també preveu mesures per a previndre tots els tipus de violència contra les dones, inclosa la violència domèstica, i establix noves normes per a la protecció, el suport i l'accés a la justícia de les víctimes, així com el respecte de la intimitat de les víctimes en els procediments judicials.

|| Més informació en l'enllaç ||

 

 

 

PLA RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

  

 

 

 

CONVOCATÒRIES PLA DE RECUPERACIÓ GVANEXT

 

Ací podràs consultar les diferents convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes que fins a l'actualitat s'han publicat per part de les Conselleries i de les entitats del seu sector públic instrumental que estan finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hi ha tres categories: Convocatòries i licitacions que es troben actualment vigents (obertes), convocatòries i licitacions ja finalitzades (tancades), i convocatòries i licitacions que es publicaran pròximament.

·        Obertes https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/obertes

·        Tancades https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/tancades

·        Pròxima publicació https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/proximament


 

INFOMED

 

 

 

SEGONA CONVOCATÒRIA ECONOMIA BLAVA SOSTENIBLE. Fins a 10 abril 2024

 

“CAMINS UNIFICATS CAP A UNA ECONOMIA BLAVA CLIMÀTICAMENT NEUTRA, SOSTENIBLE I RESILIENT: PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT CIVIL, EL MÓN ACADÈMIC, LA POLÍTICA I LA INDÚSTRIA”

L'Associació per a l'Economia Blava Sostenible pretén impulsar la transformació necessària cap a una economia blava climàticament neutra, sostenible, productiva i competitiva per a 2030, creant i secundant al mateix temps les condicions per a un oceà sostenible per a la població en 2050.

L'Associació ha anunciat la seua segona convocatòria transnacional cofinançada “Camins unificats cap a una economia blava climàticament neutra, sostenible i resilient: participació de la societat civil, el món acadèmic, la política i la indústria”. L'objecte de la convocatòria és donar suport a projectes transnacionals d'investigació i innovació de 36 mesos de duració, que aborden un dels següents àmbits prioritaris: Bessons digitals de l'oceà a escala regional de subcuencas; Sectors de l'economia blava, desenvolupament d'infraestructures marines polivalents; Planificació i ordenació dels usos de la mar a nivell regional; Recursos biològics blaus. Els projectes podran presentar-se fins al 10 d'abril de 2024.

|| Més informació en l'enllaç ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

CONVOCATÒRIA ESCOLA BLAVA EUROPEA. Fins a 31 maig 2024

 

CONVOCATÒRIA DIRIGIDA A CENTRES EDUCATIUS PER A PORTAR L'OCEÀ A LES AULES

La convocatòria European Blue School està oberta a tots els centres educatius de la Unió Europea i als centres que col·laboren amb centres educatius de la Unió Europea. L'objectiu de les Escoles Blaves Europees és portar l'oceà a les aules mitjançant la comprensió i responsabilitat sobre l'oceà i el planeta, tant de l'alumnat com del professorat.

Qualsevol escola, pública o privada, costanera o d'interior, pot convertir-se en una Escola Blava Europea si realitza, està realitzant o planteja desenvolupar un projecte connectat amb l'oceà i dissenyat d'acord amb els criteris de les Escoles Blaves. Els criteris obligatoris són cinc: Desenvolupar un projecte amb activitats interrelacionades; Produir un resultat clar; Involucrar a tots els estudiants; Col·laborar amb un soci local; Comunicar els resultats del projecte. La convocatòria estarà oberta fins al 31 de maig de 2024.

|| Més informació i inscripció en l'enllaç ||

 

 

 

PREMIS ECOLÒGICS DE LA UE. Fins a 12 maig 2024

CONVOCATÒRIA PER A RECONÉIXER EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES PER A LA PRODUCCIÓ I CONSUM ECOLÒGIC

El Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica, va ser adoptat al març de 2021 per la Comissió Europea amb l'objectiu d'estimular la producció ecològica mitjançant l'augment de la demanda de productes ecològics, per a això es fa necessari fomentar una major conscienciació pública sobre les característiques i els beneficis de la producció ecològica. El Pla d'Acció inclou la convocatòria de premis anuals, sense contingut econòmic i organitzats pel Comité Europeu de les Regions, el Comité Econòmic i Social Europeu i les cooperatives agràries europees COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe, per a reconéixer l'excel·lència en la cadena de valor ecològica.

Els premis ecològics de la UE consten de 8 premis, dividits en 7 categories, que reconeixen el desenvolupament de projectes excel·lents, innovadors, sostenibles i inspiradors per a la producció i el consum ecològic. Els projectes podran presentar-se a les següents categories: Millor agricultora ecològica (dona) i Millor agricultor ecològic (home); Millor regió orgànica; Millor ciutat orgànica; Millor biodistricte ecològic; Millor PIME de processament d'aliments orgànics; Millor minorista d'aliments orgànics; Millor restaurant/servici de menjar orgànic. La convocatòria estarà oberta des del 4 de març al 12 de maig de 2024.

|| Més informació sobre la convocatòria ací ||
 

CONVOCATÒRIA EENERGY. Fins a 15 abril 2024

 

PROGRAMA DEL MERCAT ÚNIC DE LA UE PER A AJUDAR A PIMES QUE MILLOREN LA SEUA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El projecte EEnergy és finançat pel Programa del Mercat Únic de la UE, per a ajudar les pimes a definir un pla d'acció per a millorar la seua eficiencia. L'objectiu és ajudar a almenys 1800 PIME a identificar les seues necessitats d'eficiència energètica i definir un pla d'acció corresponent per a resoldre estes necessitats. Es proporcionarà un màxim de 9 milions EUR almenys a 900 pimes de tots els països participants, la qual cosa els permetrà augmentar la seua resiliència davant les fluctuacions dels preus de l'energia i les pertorbacions de la cadena de subministrament d'energia, al mateix temps que augmenten la seua sostenibilitat i reduïxen el seu impacte mediambiental. Este suport financer directe, realitzat a través d'inversions en solucions tecnològiques i accés a experts especialitzats en consultoria i millora de les capacitats, té com a objectiu portar a una millora del rendiment d'eficiència d'almenys un 5% per a les pimes participants. La convocatòria estarà oberta des del 2 de febrer fins al 15 d'abril de 2024.

|| Accés a la convocatòria en l'enllaç || || Accés a la web de EENergy ||

 

 

 

INICIATIVA JOVES AMBAIXADORS DE L'ENERGIA. Fins al 3 de març de 2024

 

REFORÇAR LA CONNEXIÓ ENTRE LA SETMANA EUROPEA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE (EUSEW) I LA JOVENTUT

L'objectiu de la Iniciativa Joves Ambaixadors de l'Energia és reforçar la connexió entre la Setmana Europea de l'Energia Sostenible (EUSEW) i la joventut, fomentant el seu interés i participació en el sector de l'energia sostenible.

Joves Ambaixadors de l'Energia està format per 30 joves professionals de tota Europa, d'entre 18 i 34 anys, de diferents sectors (estudis, ocupació, compromís personal, etc.) que representaran a l'audiència jove en la EUSEW. Les persones seleccionades participaran en les activitats del Dia Europeu de l'Energia de la Joventut (EYED), des de l'11 al 13 de juny de 2024. Les despeses de viatge i allotjament estaran coberts per l'organització. La convocatòria per a presentar candidatures finalitzarà el 3 de març de 2025.

|| Més informació en l'enllaç || || Setmana Europea de l'Energia Sostenible 2024 ||

 

 

 

PRÀCTIQUES EN L'OFICINA DEL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU

 

PRÀCTIQUES REMUNERADES PER A PERSONAL AMB TITUTULACIÓN UNIVERSITÀRIA O D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Cada any, el Defensor del Poble Europeu oferix períodes de pràctiques remunerades d'un any a persones titulades universitàries o d'educació superior amb un gran interés en el projecte de la Unió Europea i, en particular, en la relació de les institucions de la UE i la seua administració amb la ciutadania. S'exigix a un alt nivell d'anglés.

Els períodes de pràctiques comencen l'1 de setembre de cada any i les persones becades podran ser destinades a Estrasburg o a Brussel·les, en funció de les necessitats de l'Oficina. Des de 2023, el Defensor del Poble aplica un programa d'acció positiva per als qui tinguen una discapacitat reconeguda.

|| Convocatòria de pràctiques obertes en l'enllaç ||

 

 

 

INFORMES I ESTADÍSTIQUES

 

 

 

NOVA EINA S3

 

NOVA EINA S3 ESTRATÈGIES D'ESPECIALITZACIÓ INTEL·LIGENT COP OBSERVATORY

S3CoP és una aplicació web que permet fer cerques complexes i visualitzar la informació regional creada per la DG REGIO. Esta eina oferix una visió general completa de les Estratègies d'Especialització Intel·ligent (S3) en tota la UE.

Les prioritats de S3 s'han identificat directament a partir dels documents de S3 de les regions i els estats membres i s'han implementat eines d'intel·ligència artificial (IA), inclosa la IA generativa i l'extracció i desambiguació d'entitats per a l'etiquetatge i la classificació automàtics de temes.

La Comunitat de Pràctica d'Especialització Intel·ligent (S3 CoP) és el node central d'orientació, creació de xarxes, suport i aprenentatge entre iguals en S3, que abasta el seu desenvolupament conceptual i la seua implementació. Proporciona als professionals un ampli conjunt de servicis estratègics, mitjançant la comprensió de les seues necessitats i el codisseny de solucions sobre qualsevol aspecte rellevant de S3. La CoP de S3 té com a objectiu arribar a totes les parts interessades en l'especialització intel·ligent i crea un espai per a aprendre i avançar junts.

|| Enllaç d'accés a la S3 Observatori CoP ací || || Informació Comunitat de Pràctica S3 ací ||

|| Informació sobre Estratègies d'Especialització (S3) ací ||

 

MOBILITAT INTERNACIONAL D'ARTISTES I PROFESSIONALS DE LA CULTURA

GUIA DE FINANÇAMENT PER A LA MOBILITAT INTERNACIONAL D'ARTISTES I PROFESSIONALS DE LA CULTURA. ESPANYA, EDICIÓ 2023

La Guia de finançament per a la mobilitat internacional d'artistes i professionals de la cultura, publicada per la xarxa On the Move amb el suport del Ministeri de Cultura, reunix i presenta informació sobre les organitzacions i programes que proporcionen suport financer a artistes i professionals de la cultura que desitgen finançar i participar en oportunitats de treball tant internacionals com d'Espanya.

Esta Guia identifica recursos locals, nacionals i internacionals, tant públics com privats, i inclou les oportunitats que s'oferixen amb regularitat, que són accessibles en línia, que conviden a presentar sol·licituds a través de convocatòries obertes i que cobrixen almenys una part de les despeses de viatge internacional.

|| Descàrrega la Guia en el següent enllaç ||

 

L'EVOLUCIÓ DE LA DESIGUALTAT D'OPORTUNITATS A LA UE