BUTLLETÍ Nº 59 – MARÇ 2024

 

 

 

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent  enllaç

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

XIQUETES I DONES EN EL DIGITAL

 

CONVOCATÒRIA PER A FOMENTAR I DONAR SUPORT A LA PARTICIPACIÓ FEMENINA EN LES TIC A EUROPA. Fins a 29 maig de 2024.

Les dones estan significativament infrarepresentades en les professions de les TIC, un dels sectors d'ús de més ràpid creixement. Segons Eurostat, de 2012 a 2022, el nombre d'especialistes en TIC a la UE va augmentar un 57,8%, no obstant això, les dones només representen al voltant d'1 de cada 5 persones graduades i especialistes en TIC a la UE. Malgrat la Declaració Ministerial de 2019 «Compromís amb les dones en l'àmbit digital», entre altres accions, eixa xifra s'ha mantingut estancada durant molts anys. Esta convocatòria se centra en augmentar la participació de les xiquetes i les dones en les TIC identificant els obstacles pertinents i proposant mesures pràctiques per a superar-los.

La convocatòria, amb un pressupost de 2.000.000 EUR, se centra en augmentar la participació de les xiquetes i dones en les TIC i té per objecte: Identificar els principals obstacles que enfronten les xiquetes i les dones a l'hora de triar vies educatives i professionals en l'àmbit de les TIC; Mostrar accions pràctiques, eficaces i viables per a impulsar la seua representació en el sector digital; i, Crear una xarxa d'experts i una comunitat de parts interessades, de manera que la Comissió es mantinga informada sobre les millors pràctiques eficaces per a fomentar i donar suport a la participació femenina en les TIC en tota Europa. El termini de presentació de propostes finalitza el 29 de maig de 2024.

|| Més informació en lenllaç || || Descàrrega convocatòria ací ||

 

IGUALTAT DE GÈNERE: ESPANYA 2023

INFORME DE LA XARXA EUROPEA D'EXPERTS JURÍDICS EN IGUALTAT DE GÈNERE I NO DISCRIMINACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA

L'Informe del país, igualtat de gènere: Espanya 2023, realitzat per la Xarxa europea d'experts jurídics en igualtat de gènere i no discriminació de la Comissió Europea, analitza les fonts legislatives, tant de l'Estat com les de les Comunitats Autònomes, així com les principals enquestes i informes en matèria d'igualtat de gènere. L'informe conté dades estadístiques relacionades amb huit temes: ocupació; salaris, ingressos i cohesió social; educació; salut; equilibri entre el treball i la família; ciència, tecnologia i societat de la informació; la delinqüència i la violència; i poder i presa de decisions.

En l'avaluació general, l'informe conclou que l'aplicació de les directives sobre discriminació de gènere a Espanya és satisfactòria. No obstant això, cal destacar que s'han presentat molt poques denúncies de discriminació per raó de sexe, en particular en l'àmbit de la discriminació salarial i en la promoció i l'accés al treball. Això suggerix que hi ha problemes amb la detecció i amb les denúncies de discriminació practicades dins de les empreses. De la mateixa manera, la Inspecció de Treball no sembla tindre un paper decisiu en la detecció, vigilància i sanció de comportaments discriminatoris, encara que en alguns casos la Inspecció de Treball ha iniciat procediments judicials de notable interés.

|| Descàrrega de l'informe ací ||

 

 

 

PLA RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

  

 

 

 

 

CONVOCATÒRIES PLA DE RECUPERACIÓ GVANEXT

 

 

Ací podràs consultar les diferents convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes que fins a l'actualitat s'han publicat per part de les Conselleries i de les entitats del seu sector públic instrumental que estan finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hi ha tres categories: Convocatòries i licitacions que es troben actualment vigents (obertes), convocatòries i licitacions ja finalitzades (tancades), i convocatòries i licitacions que es publicaran pròximament.

·        Obertes https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/obertes

·        Tancades https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/tancades

·        Pròxima publicació https://presidencia.gva.es/es/web/gvanext/proximament

 

  

 

 

 

AVALUACIÓ INTERMÈDIA DEL MRR

 

LA COMISSIÓ EUROPEA PRESENTA L'AVALUACIÓ INTERMÈDIA DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA

La Comissió ha presentat l'avaluació intermèdia del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), l'instrument de recuperació de la UE que constituïx l'element central del pla NextGenerationEU, dotat amb 800.000 milions d'euros.

El MRR es va crear al febrer de 2021 amb el doble objectiu d'ajudar els Estats membres a recuperar-se de la pandèmia de COVID-19 i de reforçar la seua resiliència, fent que les economies i societats siguen més ecològiques, digitals i competitives. També ha sigut vital per a fer front a problemes urgents, com l'efecte en cadena de la guerra d'agressió de Rússia contra Ucraïna.

L'avaluació intermèdia posa en relleu l'ampli suport dels Estats membres i altres parts interessades al fet que el MRR es base en el rendiment. El pagament sobre la base dels avanços i els resultats aconseguits, en lloc de dependre dels costos incorreguts, aporta previsibilitat i responsabilitat tant als Estats membres com a la Comissió.

L'avaluació intermèdia també assenyala alguns aspectes que podrien millorar. És necessària una flexibilitat suficient en la formulació i execució dels plans de recuperació i resiliència per a garantir el manteniment del seu valor afegit i la seua fluida aplicació.

|| Més informació || || Resultats Espanya ||

 

 

 

 

 
 

INFOMED

 

 

 

FULL INFORMATIU DE WESTMED 2023

 

OBJECTIUS, PRIORITATS I PROJECTES DE L'ECONOMIA BLAVA EN LA ZONA DEL MEDITERRANI OCCIDENTAL

WestMED és una iniciativa que sorgix del diàleg entre països de la regió Mediterrània occidental que participen en el “Diàleg 5+5”: cinc Estats membres de la UE (França, Itàlia, Portugal, Espanya i Malta) i cinc països socis del sud (Algèria, Líbia, Mauritània, el Marroc i Tunísia) i que compta amb el suport de la Comissió Europea.

L'objectiu principal de la Iniciativa WestMED és promoure l'economia blava en la zona del Mediterrani Occidental, preservant al mateix temps els ecosistemes marins i contribuint a l'adaptació i mitigació del canvi climàtic. Els seus objectius estan d'acord amb els compromisos mundials per al desenvolupament sostenible i en les prioritats polítiques de la Comissió Europea per a 2019-2024, el Pacte Verd Europeu i el marc mediterrani Unió pel Mediterrani (UpM). El full informatiu de WestMED 2023, que enumera, entre altres assumptes, els objectius, prioritats, governança, històries, i nombre de projectes secundats ja està disponible per a la seua consulta.

|| Descàrrega del full informatiu en lenlaç || || Més informació sobre WestMED ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PREMIS REGIOSTARS 2024. Fins a 31 maig 2024

 

CONVOCATÒRIA CONCURS DE LA DG REGIO PER A PROJECTES FINANÇATS PER LA UNIÓ EUROPEA

Convocatòria del concurs REGIOSTARS 2024, organitzat per la DG REGIO de la Comissió Europea, per a projectes finançats per la UE que demostren l'impacte i la inclusivitat del desenvolupament regional amb propostes de solucions a reptes comuns i major aprofitament d'oportunitats que servixen d'inspiració a les regions en aplicar la política regional de la UE.

Els premis s'atorguen a projectes inclosos una de les següents categories: UNA EUROPA COMPETITIVA I INTEL·LIGENT-Promoure la innovació i la resiliència econòmica; UNA EUROPA VERDA-La transició ecològica com a facilitadora del desenvolupament regional; UNA EUROPA CONNECTADA-Millorar la mobilitat i la connectivitat entre regions; UNA EUROPA SOCIAL I INCLUSIVA-Aconseguir una Europa més inclusiva aprofitant els talents regionals; UNA EUROPA MÉS PRÒXIMA A LA CIUTADANIA-Fomentar el desenvolupament sostenible de tota mena de territoris. Els projectes podran presentar-se fins al 31 de maig de 2024.

|| Accés a la convocatòria en l’enllaç ||

 

 

 

PREMIS CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓ. Fins a 18 juny 2024

PREMIS PER A RECONÉIXER EL PAPER DE LES CIUTATS COM A CATALITZADORES DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ LOCAL

Els Premis Capital Europea de la Innovació tenen com a objectiu reconéixer el paper de les ciutats com a catalitzadores de l'ecosistema d'innovació local i estimular noves activitats destinades a impulsar la innovació i concretament: realçar el perfil de les ciutats que hagen desenvolupat i aplicat polítiques innovadores; establit marcs que impulsen la innovació d'avantguarda; millorat l'atractiu de la ciutat per als inversors, la indústria, les empreses i els talents; contribuït a obrir connexions i reforçar vincles amb altres ciutats, promovent la reproducció de les millors pràctiques en l'àmbit de la innovació; millorat la participació dels ciutadans en el procés de presa de decisions; i donat suport a la resiliència de les ciutats.

Per a ser elegible, les ciutats candidates han d'estar situades en un dels Estats membres de la UE o països associats a Horitzó Europa. Per a la categoria Capital Europea de la Innovació la ciutat candidata ha de tindre una població mínima de 250.000 habitants. Les ciutats candidates a la categoria Ciutat Europea Innovadora Emergent han de tindre una població entre 50.000 i 249.999 habitants. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 18 de juny de 2024.

|| Informació de la convocatòria ací ||
 

 

 

 

INTERREG SUDOE. Fins a 31 maig 2024