BUTLLETÍ Nº 60 – ABRIL 2024

 

 

 

Per a rebre el nostre butlletí pots donar-te d'ALTA en el següent  enllaç

 

 

 

EN CLAU FEMENINA

 

 

 

WOMEN TECHEU. Fins a 20 maig 2024

 

PRIMERA CONVOCATÒRIA DESTINADA A EMPRESES EMERGENTS D'ALTA TECNOLOGIA DIRIGIDES PER DONES

La convocatòria Women TechEU va destinada a empreses emergents d'alta tecnologia dirigides per dones. Amb un pressupost total de 3.000.000 d'euros, 160 emprenedores de la Unió Europea i dels països associats a Horitzó Europa rebran un suport directe amb 75.000 € de subvenció i un programa de desenvolupament empresarial personalitzat. Durant 2 anys, el projecte concedirà un total de 12 milions d'euros en subvencions a través de 4 convocatòries competitives diferents. La convocatòria estarà oberta fins al 20 de maig de 2024 per a la presentació de propostes.

|| Més informació sobre la convocatòria ací ||

 

FÒRUM SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE. Dies 10 i 11 desembre 2024

2a EDICIÓ DEL FÒRUM DE LA IGUALTAT DE GÈNERE DE L'EIGE 2024 (#EGEF2024) SOBRE EL FUTUR DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Organitzat per l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere (EIGE), els dies 10 i 11 de desembre de 2024 tindrà lloc la 2a edició del Fòrum de la Igualtat de Gènere #EGEF2024 on s'exposarà i debatrà sobre el futur de la igualtat de gènere, abordant-se els següents eixos temàtics “Balanç de la igualtat de gènere a Europa: ara i després de 2025” i ”Lluita contra la violència de gènere a la UE: reptes persistents i emergents i com podem abordar-los”. #EGEF2024 serà un esdeveniment híbrid amb sessions presencials i algunes discussions virtuals.

|| Informació i inscripció en l’enllaç ||

 

 

 

PLA RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

  

 

 

 

 

CONVOCATÒRIES PLA DE RECUPERACIÓ GVANEXT

 

 

Ací podràs consultar les diferents convocatòries d'ajudes i licitacions de contractes que fins a l'actualitat s'han publicat per part de les Conselleries i de les entitats del seu sector públic instrumental que estan finançades per fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Hi ha tres categories: Convocatòries i licitacions que es troben actualment vigents (obertes), convocatòries i licitacions ja finalitzades (tancades), i convocatòries i licitacions que es publicaran pròximament.

|| Obertes || || Tancades || || Pròxima publicació ||

 

  

 

 

 

INFORME GLOBAL FONS DEL PRTR EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

INFORME D'EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. INFORME GLOBAL A DATA 31 DE DESEMBRE DE 2023

L'objectiu principal d'este informe és oferir una visió global dels fons del PRTR (Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència) amb repercussió en la Comunitat Valenciana, distingint clarament les tres principals vies d'assignació: d'una banda, els fons gestionats per la Generalitat i el seu sector públic instrumental, assignats fonamentalment a través de les Conferències Sectorials; per un altre, les transferències directes, convenis i convocatòries d'ajudes de l'Administració General de l'Estat (AGE), les beneficiàries del qual són entitats locals, universitats i entitats del sector privat de la Comunitat; i finalment, les inversions directes realitzades per la AGE en el nostre territori.

L'informe destaca que, dels 4.500 milions d'euros de fons MRR (Mecanisme de Recuperació i Resiliència) assignats a la Comunitat Valenciana, la Generalitat gestiona 2.427,20 milions d'euros, prop del 54% del total dels fons assignats.

|| Acceso al informe en l’enllaç ||

 

 

 

 

 
 

INFOMED

 

 

 

“STRATEGIES4COOPERATION”. Dies 12-14 juny 2024

 

5a JORNADES DE LES ESTRATÈGIES MACROREGIONALS I DE CONCA MARÍTIMA DE LA UE. Obertura inscripcions 6 maig 2024

Sota el lema “Strategies4Cooperation”, la Setmana de les Estratègies Macroregionals de la UE se celebrarà els dies 12 i 14 de juny de 2024. L'esdeveniment, que està organitzat conjuntament per la Direcció General de Política Regional i Urbana i la Direcció General d'Assumptes Marítims i Pesca de la Comissió Europea, tractarà temes d'interés tant per a les estratègies macroregionals com per a les estratègies de conca marítima. Les inscripcions s'obriran el 6 de maig de 2024.

Una “estratègia macroregional” és un marc integrat aprovat pel Consell Europeu, que pot comptar amb el suport de Fons Estructurals i d'Inversió Europeus, per a fer front als reptes comuns als quals s'enfronta una zona geogràfica i que es beneficia d'una cooperació reforçada contribuint a la consecució d'objectius econòmics, de cohesió social i territorial.

|| Més informació en lenllaç ||

 

 

 

CONVOCATÒRIES

 

 

 

PREMI SHOWCASE 2024. Fins a 31 maig 2024

 

CONCURS FI-COMPASS SHOWCASE 2024: “IMPULSAR UN CANVI POSITIU: L'IMPACTE DELS INSTRUMENTS FINANCERS

El concurs Fi- compass Showcase 2024 sota el tema “Impulsar un canvi positiu: l'impacte dels instruments financers” està obert a: autoritats de gestió, organismes intermedis, intermediaris financers, persones destinatàries finals i qualsevol altra part interessada en els instruments financers en règim de gestió compartida de la UE (FEDER, Feader, FSE+, FEMPA i FAMI). La presentació de propostes es farà a través d'un vídeo curt, d'1 a 5 minuts de duració, i haurà de mostrar una narració de com els instruments financers dels fons de gestió compartida de la UE impulsen un canvi positiu en la vida de les persones, fomentant la sostenibilitat i estimulant el creixement. El termini de presentació de propostes finalitza el 31 de maig de 2024.

Fi-compass és una plataforma de la Comissió Europea, en col·laboració amb el Banc Europeu d'Inversions, de servicis d'assessorament sobre instruments financers en règim de gestió compartida de la UE, dissenyada per a fer costat a les autoritats de gestió compartida de la UE i a altres parts interessades, proporcionant coneixements i ferramentes d'aprenentatge sobre instruments financers.

|| Més informació en l’enllaç ||

 

 

 

EU ORGANIC AWARDS. Fins a 12 maig 2024

PREMIS PER A RECONÉIXER EL PAPER DE LES CIUTATS COM A CATALITZADORES DE L'ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ LOCAL

El Pla d'Acció per al Desenvolupament de la Producció Ecològica, aprovat al març de 2021, establix que per a estimular la producció ecològica és necessari augmentar la demanda de productes ecològics per part de les persones consumidores. Això requerix, entre altres coses, una major conscienciació pública sobre les característiques i els beneficis de la producció ecològica. Per a això, el Pla d'Acció inclou la posada en marxa de premis anuals que reconeixen l'excel·lència en la cadena de valor ecològica.

Els premis ecològics de la UE consten de 8 premis en 7 categories diferents i reconeixen a les diferents figures al llarg de la cadena de valor orgànica que han desenvolupat un projecte excel·lent, innovador, sostenible i inspirador que produïx un valor agregat real per a la producció i el consum orgànic. Les sol·licituds estan obertes fins al 12 de maig de 2024.

|| Més informació ací ||
 

 

 

 

SEGONA CONVOCATÒRIA CIUTATS AGERMANADES. Fins a 31 maig 2024

 

PROGRAMA D'APRENENTATGE D'AGERMANAMENT DE NETZEROCITIES PER A AJUDAR LES CIUTATS A SUPERAR BARRERES ESTRUCTURALS, INSTITUCIONALS I CULTURALS

El Programa d'Aprenentatge d'Agermanament de NetZeroCities és un programa de 20 mesos que guia a les Ciutats Agermanades, que siguen seleccionades, en els esforços d'aprenentatge i replicació de les Ciutats Pilot resultants de la convocatòria anterior, a través de l'intercanvi de coneixements i la transferència de bones pràctiques per a la consecució de la neutralitat climàtica. Al mateix temps a les Ciutats Pilot els permet incorporar les experiències que les Ciutats Bessones els puguen aportar.

NetZeroCities forma part del Programa d'Investigació i Innovació Horitzó 2020 en suport del Pacte Verd de la Unió Europea. El projecte està dissenyat per a ajudar les ciutats a superar les actuals barreres estructurals, institucionals i culturals a les quals s'enfronten per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2023.

La segona convocatòria de Ciutats Agermanades estarà oberta fins al 31 de maig de 2024.

|| Accés a la convocatòria ací ||

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE LA 8a EDICIÓ DE YOUTH4REGIONS. Fins a 8 juliol 2024