Logo Generalitat


El Consell sol·licita l'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic de 2021

  • Les circumstàncies en les quals s'aplica aquest fons tenen una important excepcionalitat com a conseqüència de la COVID-19

(26/02/2021) - Les circumstàncies en les quals s'aplica aquest fons tenen una important excepcionalitat com a conseqüència de la COVID-199


El Ple del Consell ha aprovat l'acord mitjançant el qual la Comunitat Valenciana sol·licitarà l'adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) de 2021.

Per a aquest exercici 2021, les circumstàncies en les quals s'aplica aquest fons tenen una excepcionalitat important, com a conseqüència de la crisi sanitària originada per la COVID-19.

En aquest sentit, s'ha determinat la suspensió de les regles fiscals en els exercicis 2020 i 2021 en concórrer una situació d'emergència extraordinària, tal com preveu l'article 11.3 de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les administracions públiques.

El Reial decret llei 17/2014 estableix que les comunitats autònomes han d'adoptar un acord del seu consell de govern en el qual en conste la voluntat de complir amb la normativa, els acords que es deriven i el programa que en siga conseqüència de l'aplicació.

L'acord aprovat hui també autoritza el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, per a adoptar les mesures i les actuacions necessàries, i es faculta i delega en la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament perquè duga a terme totes les actuacions i gestions necessàries per a subscriure els préstecs bilaterals que permeten la disposició dels fons.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat