Logo Generalitat


Hisenda i Innovació presenten el Marc Valencià de Competències Digitals com a eina de lluita contra la bretxa digital

  • Les dues conselleries destaquen que la formació 'és imprescindible per a la transformació digital i per a abordar els canvis socials i econòmics derivats'
  • Bretxa Digital i la DGTIC col·laboren per a oferir l'eina de referència per a l'estratègia de formació en competències digitals

(18/07/2021) - Les dues conselleries destaquen que la formació "és imprescindible per a la transformació digital i per a abordar els canvis socials i econòmics derivats"
- Bretxa Digital i la DGTIC col·laboren per a oferir l'eina de referència per a l'estratègia de formació en competències digitalsEl conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i la consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, han destacat que "la formació és imprescindible per a la transformació digital perquè sense una ciutadania amb competències digitals a tots els nivells les empreses no podran abordar els canvis econòmics i socials que se'n deriven d'una societat cada vegada més enfocada a la digitalització de tots els processos".

Per això, les dues conselleries, mitjançant la Direcció General de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i de la Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital, han elaborat el Marc Valencià de Competències Digitals (DIGCOMP-CV), que pretén ser l'eina de referència de la Generalitat Valenciana per a dur a terme l'estratègia de formació en competències digitals i de lluita contra la bretxa digital.

En aquest sentit, Vicent Soler ha afirmat que "és imprescindible comptar amb personal qualificat a distints nivells per a poder impulsar una transformació del model econòmic perquè les empreses necessiten treballadores i treballadors que tinguen competències digitals per a poder abordar els canvis que la societat del coneixement demanda al teixit empresarial".

Per la seua banda, Carolina Pascual ha assenyalat que la formació "és una estratègia imprescindible per a la lluita contra la bretxa digital perquè la falta de competències digitals pot ser un motiu d'exclusió, tant laboral, com social". En aquest sentit, ha recordat "el compromís de la Generalitat Valenciana amb una innovació inclusiva, que no deixe ningú darrere, perquè ens trobem en plena era de la ciutadania digital".

Aquest marc pren com a referència el Marc Europeu de Competències Digitals (DIGCOMP), que distribueix les competències en cinc àrees: informació i alfabetització de dades, comunicació i col·laboració, creació de contingut digital, seguretat i resolució de problemes.

També identifica amb 21 competències o habilitats i considera que, per a aprofitar al màxim les possibilitats que la tecnologia ofereix, han d'aplicar-se en escenaris o contextos determinats.

Una vegada que el document DIGCOMP-CV ha finalitzat, la seua difusió ajudarà els docents i els formadors a enfocar la docència amb una metodologia més pràctica, basada en el document, que redunde en un increment de les competències digitals en l'alumnat i els usuaris en general.

Així, el director general de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació, José Manuel García Duarte, "la utilitat del DIGCOMP-CV no es limita a les administracions, s'estableix un llenguatge comú amb els professionals de la formació o altres agents interessats en aquesta matèria".

En aquest sentit, la directora general de Lluita contra la Bretxa Digital, María Muñoz, ha recordat que "el 33.4 per cent de la població valenciana té competències digitals baixes, això els pot dificultar l'adaptació a la societat digital".

Aquest manual, segons ha indicat, "ens permetrà compartir un mateix llenguatge en matèria de competències digitals i alinear la nostra estratègia de formació amb els plans nacions i europeus en aquesta matèria i facilitar així la creació d'indicadors per a conéixer i supervisar el nivell de competències digitals de la ciutadania en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i fer anàlisi sobre l'impacte de les accions formatives posades en marxa".

El document estarà disponible en versió digital i impresa, tant en valencià com en castellà, per a la seua difusió a través de la web consulteu ací i, en versió impresa, serà distribuït entre docents i formadors.

En aquesta pàgina també hi ha inserit un vídeo explicatiu, amb versió en valencià i castellà, en què es narra de manera clara i senzilla en què consisteix el manual i es descriuen les habilitats, coneixements i aptituds necessàries per a ser competents digitalment.

El vídeo i el marc estan accessibles en aquesta web:

Castellà: consulteu ací


Valencià: consulteu ací


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat