Fons Next Generation EU

Fons Next Generation EU

Què són els fons NextGenerationEU?

El 21 de juliol de 2020, i amb la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica creada per la pandèmia del coronavirus, el Consell Europeu va aconseguir un acord per a la posada en marxa del programa europeu Next Generation, que constitueix el major instrument temporal d'estímul mai finançat per la Unió Europea, i el muntant de la qual ascendeix a un import de 750.000 milions d'euros (a preus constants de 2018).

Programes NextGenerationEU

La iniciativa NextGenerationEU està composta pels següents programes:

 • Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), ajudarà als 27 estats membres, a través de transferències directes i préstecs, per a incrementar les inversions públiques i escometre reformes que contribuïsquen a la recuperació de l'economia i l'ocupació. Estarà dotat amb 672.500 milions d'euros, que representen quasi el 90% dels fons NextGenerationEU.
 • ReactEU, nova iniciativa, dotada amb 47.500 milions d'euros, que continua i amplia les mesures de resposta i reparació de la crisi. Aquests recursos s'executaran a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons d'Ajuda Europea per a les Persones Més Desfavorides (FEAD).

A més d'aquests dos nous programes, Next Generació aportarà finançament addicional a programes ja existents: Fons de Transició Justa, Programa Invest EU, Resc EU, Desenvolupament Rural, Horitzó Europa.

Conselleria d'Hisenda

Des de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic es desenvoluparan les següents actuacions relacionades amb els programes anteriorment descrits:

 • Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR): A través de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni i de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicacions s'executen actuacions per import 193.876.084,12 € finançades amb fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (amb incorporació de fons propis de la Conselleria per al finançament de l'impost sobre el valor afegit).
 • ReactEU: la Direcció General de Fons Europeus exerceix d'organisme intermedi per a l'execució d'actuacions incloses en un nou eix del Programa Operatiu Feder CV 14-20 per import 790.641.437,00 € que comprén línies d'actuació a desenvolupar pels següents gestors autonòmics:
  • Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).
  • Direcció General d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  • Direcció General de Sistemes de la Informació per a la Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  • Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
  • Servei d'Infraestructures Educatives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
  • Institut Valencià de Finances (IVF).
  • Servei de Transport Públic i Coordinació Intermodal de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.