Nota de premsa

La Conselleria d'Hisenda renova la climatització de l'Arxiu de Riba-roja on es custodien més de 20 milions de documents

11/10/2020
La Conselleria d"Hisenda renova la climatització de l"Arxiu de Riba-roja on es custodien més de 20 milions de documents

- L'actuació ha sigut necessària perquè les refrigeradores i els sistemes antihumitat, instal·lats en 2006 pel Consell, amb una inversió de 822.000 euros, mai van arribar a funcionar
- El centre de Riba-roja guarda també històries clíniques, receptes mèdiques, cartons de bingo premiats i armes utilitzades en crims
- L'arxiu resulta rendible des del punt de vista econòmic, ja que evita recórrer a la contractació de serveis de guarda i custòdia documentalLa Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha renovat la climatització de l'Arxiu Intermedi de la Generalitat de Riba-roja on es custodien més de 20 milions de documents administratius.

La Conselleria s'ha vist obligada a realitzar aquesta renovació pel fet que la climatització que hi ha, instal·lada pel Consell en 2006 i composta per refrigeradores i sistemes antihumitat automatitzats, mai va ser posada en marxa i, per tant, quan ho va fer l'actual executiu, ja no funcionava.

Davant d'aquesta situació, la Conselleria va demanar un pressupost per a posar-la en marxa, però l'empresa que va instal·lar la maquinària ja havia desaparegut i la tasca havia de ser assumida per altres empreses el treball de les quals suposava una inversió que superava considerablement el pressupost de l'empresa instal·ladora original.

Per tot això, finalment es va optar pel canvi de les refrigeradores, la revisió de tota la instal·lació i la realització de proves d'un nou sistema de control de les variables climàtiques en els depòsits, la qual cosa ha suposat un desembossament de 176.000 euros. Aquesta xifra se suma als 822.000 euros que va costar el sistema de climatització que mai es va posar en marxa.

La directora general del Sector Públic i Patrimoni, Isa Castelló, ha manifestat que "l'anterior Consell va gastar diners en 2006 en una instal·lació que mai va posar en funcionament. Ara hem hagut de solucionar el problema, la qual cosa ha suposat una nova inversió de diners i de temps, ja que ha sigut necessari tornar a licitar una contractació, amb tot el que això suposa".

Cal destacar que l'Arxiu Intermedi disposa de complexos equips que inclouen sistema de climatització, sistema de protecció contra incendis, sistema de seguretat, etc., i per a garantir el seu bon funcionament es duen a terme les inspeccions tècniques reglamentàries i dels protocols de manteniment establits en la normativa legal sobre edificació, tot això a fi de possibilitar la conservació permanent dels documents en les millors condicions ambientals possibles.

Actualment, 23 dels 42 depòsits de l'arxiu conserven documentació de jutjats i peces de convicció procedents de la Ciutat de la Justícia. La resta, 19 depòsits, estan ocupats per documentació de diferents conselleries en la seua fase d'arxiu d'oficina o d'arxiu central, a més dels fons propis de l'Arxiu Intermedi.

Com s'arxiven els documents públics

La Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'arxius, estableix l'estructura i els òrgans del Sistema Arxivístic Valencià. Tal com assenyala aquesta llei, l'organització dels arxius de la Generalitat es fa segons la freqüència d'ús de la documentació que conserven, per la qual cosa es poden trobar els arxius de gestió o d'oficina, els arxius centrals de conselleries, els arxius intermedis, arxius dels serveis perifèrics i els arxius històrics.

Els arxius de gestió o d'oficina conserven la documentació fins al final de la tramitació, aproximadament 5 anys, llevat que aquesta documentació es considere activa i haja de romandre-hi més temps; els arxius centrals de les conselleries, conserven la documentació d'ús freqüent; els arxius intermedis, la documentació d'ús escàs però que encara no ha perdut el seu valor administratiu.

Així mateix, conserva els arxius històrics, guarden la documentació de conservació permanent que ha perdut el seu valor administratiu i que, per tant, s'ha convertit en històrica, per la qual cosa pot ser consultada pels investigadors i el públic en general.

En general, l'Arxiu Intermedi alberga els documents una vegada tinguen 15 anys d'antiguitat i fins als 30 anys. A partir de llavors, una vegada passada la vigència administrativa dels documents, és la Junta Qualificadora de Documents Administratius la que té com a missió l'estudi de les taules de valoració documental on es proposa la conservació permanent de la documentació i el seu ingrés a l'Arxiu Intermedi o bé la seua eliminació per la seua inutilitat administrativa i cultural, així i tot, sempre es conserva un mostreig dels expedients.

Per a la directora general, "es tracta d'un procés fiable, que assegura la conservació dels expedients i que dona garanties de seguretat i confidencialitat".

108.000 metres lineals d'emmagatzematge

El Complex Logístic de Riba-roja consta de dos edificis amb una capacitat de 108.000 metres lineals de documentació instal·lats en armaris compactes. D'una banda, l'edifici que constitueix l'Arxiu Intermedi i, de l'altra, un edifici on s'emmagatzemen mobles per a col·legis i instituts, històries clíniques de l'hospital La Fe, obres d'art, cartons de bingo premiats i receptes mèdiques.

Segons Isa Castelló, "l'Arxiu Intermedi és una inversió fonamental des del punt de vista cultural, però també molt rendible des del punt de vista econòmic, ja que, en molts casos, els òrgans productors de documentació de la Generalitat, davant de la impossibilitat de continuar acumulant caixes d'arxiu de difícil gestió i localització en despatxos i corredors, han hagut de recórrer a la contractació de serveis de guarda i custòdia amb empreses, la qual cosa suposa uns considerables costos econòmics anuals".

D'altra banda, la directora general ha destacat el recent reforç de la plantilla del centre, amb la creació d'una direcció de servei i de deu places entre arxivers i personal administratiu, que s'encarreguen de la gestió de l'edifici i de la classificació, organització i conservació del seu contingut.

Cartons de bingo premiats i objectes utilitzats en crims

Entre els documents i objectes que cal conservar figuren, a més dels documents que es gestionen des dels centres administratius del Consell, els cartons de bingo premiats, encara que en els últims anys l'auge del joc en línia ha disminuït el volum de cartons que es guarden.

La Generalitat també custodia peces de convicció, que són les armes que s'han utilitzat per a cometre un crim. En una primera fase es custodien a l'Arxiu de la Ciutat de la Justícia, i d'ací passen al Complex Logístic de Riba-roja. Encara que no totes, la Generalitat només custòdia les peces de convicció que es consideren objectes, per la qual cosa les armes de foc queden en dependències de la Policia Nacional.

Arxius relacionats