Nota de premsa

Soler: 'La Llei d'acompanyament apuntala l'acció del Botànic cap a la justícia fiscal, la sostenibilitat i la igualtat d'oportunitats'

19/11/2020
Soler: "La Llei d"acompanyament apuntala l"acció del Botànic cap a la justícia fiscal, la sostenibilitat i la igualtat d"oportunitats"

- Reactivació dels sectors productius, lluita contra el despoblament i contra el canvi climàtic i polítiques de cohesió social constitueixen les mesures principals de la llei
- Soler s'ha mostrat esperançat en el fet que s'arribe a consensos per a avançar en l'aplicació d'una fiscalitat justa que tinga en compte els efectes de la crisi i de la pandèmia
- El conseller ha reclamat davant dels parlamentaris la unitat d'acció que demana la societat valenciana per a superar la crisi i "alçar-nos més forts i un poc més iguals"El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assegurat que la Llei d'acompanyament "arreplega un ampli ventall de mesures fiscals, socials o d'impuls econòmic que guiaran l'actuació del Consell l'any pròxim i que constitueix el marc sobre el qual es configura un nou inici per a la recuperació econòmica i la cohesió social a la Comunitat Valenciana".

Soler ha fet aquestes declaracions davant del Ple de les Corts, durant el debat sobre la totalitat del Projecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, la denominada Llei d'acompanyament, i ha incidit en el fet que aquesta normativa "apuntala l'acció del Botànic cap a la justícia fiscal, la sostenibilitat i la igualtat d'oportunitats".

Durant la intervenció, el conseller ha assegurat que la màxima prioritat de la llei és "la lluita contra la crisi provocada per la pandèmia, a través de la reactivació dels sectors productius tractors de la nostra economia, la lluita contra el despoblament, contra el canvi climàtic i les polítiques de cohesió social".

A més, ha incidit en el fet que el text incorpora nombroses aportacions efectuades durant el període d'informació pública, d'acord amb les previsions legals i dins del compromís d'aquest consell per a impulsar la cogovernança i la transparència.

Així mateix, Soler s'ha mostrat esperançat amb el fet que, durant el tràmit parlamentari, "s'arribe a consensos per a avançar en l'aplicació d'una fiscalitat justa, tal com arreplega l'article 31 de la Constitució, consistent en el fet que contribuïsca més qui més té, especialment en una crisi com l'actual, en forma de K, en la qual uns pocs han guanyat i molts han perdut".

Per a això, el conseller ha reclamat davant dels parlamentaris "la unitat d'acció de totes les forces polítiques que ens demana la societat valenciana, per damunt del partidisme, per a treballar junts per la nostra terra, per la nostra gent, pels valencians i valencianes, per a tornar a alçar-nos més forts i un poc més iguals".

Suport al sector productiu i a treballadors i treballadores

Durant la intervenció, el conseller ha assegurat que les mesures que preveu la llei s'emmarquen en quatre eixos d'acció: suport al sector productiu i als treballadors, millora de la protecció social i vertebració territorial, més sostenibilitat mediambiental i una gestió administrativa més eficaç i participativa.

En concret, respecte del suport econòmic i financer al sector productiu i als treballadors, es materialitzarà mitjançant mesures com ara deduccions per a compensar la major càrrega fiscal en l'IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hagen pogut rebre els treballadors afectats per ERTO o els que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar durant l'estat d'alarma.

"Així mateix", ha afegit Soler, "es fa un reconeixement explícit a l'esforç econòmic que de manera solidària han fet valencians i valencianes anònims per a frenar el virus, creant una deducció per a les donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i la prevenció de la COVID-19; i una altra deducció del 20 % per a donacions, en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària".

Finalment, el conseller ha assegurat que es pretén continuar donant suport al teixit productiu valencià "a través de préstecs bonificats i altres línies de finançament que l'Institut Valencià de Finances ofereix i que ha demostrat ser un instrument útil per a promoure activitats econòmiques en els diferents sectors productius i poder fer front a la crisi".

Per a això, l'IVF preveu bonificar el cost dels avals atorgats per l'SGR a les pimes, bonificació de la qual actualment només es beneficien els treballadors autònoms. A més, l'IVF inclourà per primera vegada les organitzacions sindicals i empresarials com a destinataris del finançament, amb l'objectiu de potenciar l'activitat dels agents econòmics i socials en l'actual situació de pandèmia.

Millora de la protecció social i vertebració territorial

Quant a la millora de la protecció social i la vertebració territorial, el conseller ha explicat que la llei preveu "un paquet de mesures socials dirigides a la lluita contra el despoblament, el suport a les dones víctimes de violència de gènere i la lluita contra la prostitució".

Soler ha assegurat que "una de les prioritats del Consell és, precisament, revertir els processos d'abandó que afecten àmplies zones rurals del territori valencià i fomentar-ne la vertebració". Per a afavorir la consecució d'aquest objectiu, es preveu crear una deducció autonòmica de 300 euros per a contribuents que residisquen en algun municipi amb perill de despoblament.

Aquesta quantitat s'incrementarà en 120 euros si les famílies tenen un fill o filla, 180 euros si en tenen dos i 240 euros si tenen tres descendents. D'aquesta manera, una família nombrosa podrà beneficiar-se d'una deducció de fins a 540 euros en l'IRPF.

D'altra banda, per a atendre els problemes de desplaçament i mobilitat dels residents en zones rurals o de difícil accés i garantir una major economia de mitjans, els serveis de transport regular d'ús especial contractats per l'Administració per al transport escolar podran ser utilitzats per altres usuaris en determinades circumstàncies.

A més, s'introdueixen accions per a afavorir l'economia social i el foment de l'activitat cooperativa en aquests municipis, com ara la deducció per aportacions en el capital de societats i de cooperatives de nova creació i que generen ocupació. Concretament, els socis que facen aquestes aportacions es deduiran el 30 % fins a 6.000 euros, i el 45 % fins a 9.000 euros si són pimes innovadores o estan en municipis amb risc de despoblament.

Quant al suport a les dones víctimes de violència de gènere, i en compliment dels objectius del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, s'equipara el tractament atorgat a les dones víctimes de violència de gènere al d'altres col·lectius que ja gaudien de beneficis fiscals destinats a facilitar l'accés al seu habitatge habitual tant en l'àmbit de l'IRPF com en el de Transmissions Patrimonials Oneroses.

En concret, es preveu la deducció autonòmica de l'IRPF per arrendament d'habitatge habitual del 15 %, amb un límit de 550 euros, i del 20 %, amb un límit de 700 euros; i per a dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat, la deducció és del 25 %, amb un límit de 850 euros.

Així mateix, s'ha previst la deducció del 95 % fins a 60.000 euros en transmissions dirigides a donacions en metàl·lic a dones víctimes de violència de gènere que tinguen com a objectiu l'adquisició de l'habitatge habitual, i la inclusió d'aquest col·lectiu entre els beneficiaris d'un tipus superreduït del 4 % en la modalitat de Transmissions Oneroses en l'adquisició d'habitatges per a residència habitual.

També es reconeixen aquests beneficis sobre les Transmissions Patrimonials Oneroses a les famílies monoparentals, per a l'accés l'habitatge habitual, donant així compliment al compromís adquirit pel Consell en el reconeixement de la condició de família monoparental en la Comunitat Valenciana.

L'últim bloc de polítiques socials és el que es refereix a la lluita contra la prostitució, i per a això es preveuen accions inclusives i d'integració social d'aquest col·lectiu. Concretament, les dones víctimes d'explotació sexual o tràfic de persones que es comprometen a seguir l'itinerari d'inclusió social per a eixir de la situació de prostitució es beneficiaran d'un increment de la renda valenciana d'inclusió de 320 euros.

Més sostenibilitat mediambiental

En el transcurs de la intervenció, Soler ha assegurat que el tercer eix de les mesures que preveu la llei se centra en la sostenibilitat mediambiental. En aquest sentit, ha anunciat la creació del Fons Autonòmic d'Economia Circular, amb l'objectiu de millorar la gestió de residus i afavorir els projectes i procediments orientats a la reducció de residus.

Per a això finançarà inversions i despeses en matèria de prevenció de residus, reutilització i reciclatge d'alta qualitat, recollida selectiva i compostatge, així com fórmules d'educació ambiental local.

D'altra banda, es crea una deducció autonòmica en l'IRPF del 10 % per a incentivar l'adquisició o l'electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal; s'augmenta el percentatge de la deducció per donacions amb finalitat ecològica, que passa del 20 al 25 % a partir dels primers 150 euros; i es bonifica el 50 % de la quantitat que cal abonar en concepte d'accés i estada en aigües portuàries, per a vaixells que utilitzen gas natural per a propulsar-se en alta mar, o gas natural o electricitat subministrada des del moll per a les estades en el port.

Gestió administrativa més eficaç i participativa

Finalment, el conseller s'ha referit a la necessitat que la gestió administrativa siga més eficaç i participativa, i per a això es crea el Comité Valencià per als Assumptes Europeus, es recupera l'IVE i s'estableix el nou Carnet de Participació Ciutadana.

En concret, la llei preveu la creació del Comité Valencià per als Assumptes Europeus com a instrument clau per a gestionar els recursos europeus que possibiliten fer front a les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia de manera eficaç. Aquest comité comptarà amb la participació de professionals independents de prestigi reconegut i contribuirà a plantejar accions estratègiques per a afermar la posició de la Comunitat Valenciana com a referent en la gestió de fons.

Quant a l'Institut Valencià d'Estadística (IVE), es recupera aquest organisme autònom, que tornarà a constituir-se en referent institucional en matèria d'elaboració i gestió d'estadístiques, fonamentals per a una gestió de qualitat, per a la presa de decisions i per a la rendició de comptes a institucions nacionals, europees i internacionals.

Finalment, el Carnet de Participació Ciutadana permetrà identificar les persones que hi poden prendre part, tal com disposa la Llei de transparència, en debats sobre normes, plans, iniciatives i consultes, "i es farà efectiu així un principi compartit pel Botànic com és el de la cogovernança ciutadana", ha conclòs Soler.

Arxius relacionats