Nota de premsa

Els contribuents de la Comunitat Valenciana s'aplicaran en la renda deduccions autonòmiques per ERTOS i per lloguer d'habitatge a preus assequibles

04/04/2021
Els contribuents de la Comunitat Valenciana s"aplicaran en la renda deduccions autonòmiques per ERTOS i per lloguer d"habitatge a preus assequibles

- La Conselleria d'Hisenda també preveu rebaixes fiscals en l'IRPF per als contribuents que residisquen en municipis despoblats
- El llistat complet de les 27 deduccions de la Generalitat està disponible en consultar acíEls contribuents de la Comunitat Valenciana es podran aplicar en la pròxima declaració de la renda, és a dir, la que es refereix a l'exercici 2020, un conjunt de deduccions que, amb caràcter excepcional, estan dirigides a pal·liar els efectes de la pandèmia, com la que permet compensar la major càrrega fiscal en l'IRPF derivada de les ajudes o subvencions que hagen pogut rebre els treballadors afectats per ERTO o els que han reduït la jornada laboral per conciliació familiar durant l'estat d'alarma.

Igualment, la campanya de la renda 2020 inclourà una nova deducció del 20 % per als primers 150 euros i del 25 % per al valor restant de les donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació, desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de la COVID-19; i una altra deducció del 20 % per a donacions, en metàl·lic o en espècie, per a contribuir al finançament de les despeses relacionades amb la crisi sanitària.

En total, com ha recordat la directora de l'Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, "els valencians i les valencianes podran accedir a un total de 27 deduccions autonòmiques en l'actual campanya de la renda, entre les quals destaquen no solament les que estan vinculades a la lluita contra la COVID sinó també les que estan vinculades a garantir l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables com els joves".

Deduccions vinculades a l'habitatge

En concret, Sonia Díaz ha destacat la bateria de deduccions a la qual podran acollir-se diferents contribuents "per a facilitar directament o indirectament una reducció dels preus del lloguer o una ajuda per a l'adquisició d'habitatge en els menors de 35 anys".

De fet, la responsable de l'ATV ha recordat que aquesta campanya serà la segona que incloga una rebaixa fiscal d'un màxim de 3.000 euros "per obtenció de rendes derivades del lloguer d'habitatge, sempre que aquest no supere el preu de referència de la zona".

És a dir, una deducció d'un 5 % per als contribuents que lloguen els seus habitatges a un preu que no supere els que s'estableixen en l'índex de referència amb el qual compta la Generalitat Valenciana per a les diferents zones o àrees de la Comunitat i de les ciutats principals.

Igualment, es podrà deduir un 5 % la primera adquisició d'habitatge habitual, excloent els interessos, per part de contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys. I, també en el cas que els contribuents hagen rebut ajudes públiques per a l'adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual, es podran aplicar una rebaixa fiscal de 102 euros o la quantitat que resulte d'aplicar el tipus mitjà de gravamen general autonòmic sobre la quantia de l'ajuda pública.

Continuant en aquesta línia, per arrendament de l'habitatge habitual, sobre les quantitats satisfetes en el període impositiu, els contribuents es podran deduir un 15 % amb un límit de 550 euros. També hi haurà una deducció de 20 % amb un límit de 700 euros si l'arrendatari és menor de 36 anys i de fins al 25 % amb un límit de 850 euros si, a més de complir el requisit anterior, té reconeguda una discapacitat física o psíquica.

Finalment, quant a les deduccions vinculades a habitatge es mantenen les deduccions de fins a un 20 % per a actuacions realitzades en habitatge habitual vinculades a l'eficiència energètica i també les deduccions d'un 20 % per a obres d'obres de conservació o millora de l'accessibilitat en l'habitatge habitual amb un màxim de 5.000 €.

Víctimes violència de gènere

S'ha previst també una reducció del 95 %, amb una base màxima de reducció de fins a 60.000 euros, en les donacions en metàl·lic a dones víctimes de violència de gènere que tinguen com a objectiu l'adquisició del seu habitatge habitual, i la inclusió d'aquest col·lectiu entre els beneficiaris d'un tipus superreduït del 4 % en la modalitat de transmissions oneroses en l'adquisició d'habitatge per a residència habitual, ja aplicable en aquest exercici 2021.

També es reconeixen aquests beneficis sobre les transmissions patrimonials oneroses a les famílies monoparentals, per a l'accés al seu habitatge habitual.

A més, per a dones víctimes violència de gènere es preveu una nova deducció autonòmica de l'IRPF que serà aplicable a partir de la campanya de Renda 2021, per arrendament d'habitatge habitual del 25 %, amb un límit de 850 euros. En el cas de dones de fins a 35 anys i/o amb discapacitat la deducció és del 30 %, amb un límit de 1.000 euros.

Altres deduccions

Els contribuents amb descendents es podran aplicar, entre altres, una deducció de 270 euros per cada fill o filla nascut o adoptat o en acollida familiar; 224 euros per naixement o adopció múltiple; i entre 224 euros i 275 euros per naixement o adopció d'un fill discapacitat físic o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 % o discapacitat psíquica, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 %.

En el cas de tindre el títol de família nombrosa o el de família monoparental, segons la seua categoria, les deduccions oscil·laran entre els 300 i els 600 euros.

Els contribuents de la Comunitat Valenciana també es podran beneficiar d'una deducció del 15 % de les quantitats destinades a la custòdia en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil, de fills o acollits de manera permanent menors de 3 anys, amb un límit de 270 euros per cada fill.

En matèria de discapacitat els valencians i valencianes es podran deduir fins a 179 euros si tenen un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 % i una edat igual o superior a 65 anys.

Per la seua banda, en el cas d'ascendents majors de 75 anys, o majors de 65 anys que siguen discapacitats físics o sensorials, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, o discapacitats psíquics, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, quan convisquen amb el contribuent i no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, la deducció podrà arribar als 179 euros.

La totalitat de les 27 deduccions que actualment té la Generalitat es poden consultar en la següent pàgina web:
consultar ací

Arxius relacionats