Nota de premsa

La Generalitat executa més del 100 % dels recursos del Fons Social Europeu 2014-2020 dos anys i mig abans de concloure el termini

08/05/2021

-La Comunitat Valenciana és de les primeres autonomies espanyoles a poder fer ús de tots els recursos d'aquest fons, que tenia programats 182,37 milions d'euros
- Per eixos, la Generalitat ha sigut exemple de certificació en l'àrea de Formació Professional, en assolir un 103,83 % d'execució, i s'acosta al 100 % en l'àrea de millora de l'ocupació i mobilitat laboralEl comité de seguiment sobre el Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020, que ha tingut lloc aquesta setmana, ha posat de manifest que la Generalitat Valenciana ja ha executat el 100 % dels recursos del Fons Social Europeu 2014-2020. En concret, dels 182.375.162 euros programats, el Consell ja té certificats, o en procés de certificació per part del Ministeri d'Hisenda, 183.955.183 euros, la qual cosa representa el 100,87 % dels fons.

La Comunitat Valenciana, tal com apunten des de la Comissió Europea, ha esdevingut així una de les primeres autonomies a poder executar tots els recursos disponibles per al període financer 2014-2020, i ho ha fet dos anys i mig abans que concloga el termini establit per la Unió Europea per a certificar aquestes actuacions el 31 de desembre de 2023.

El Fons Social Europeu és el principal instrument financer de la Unió Europea per a fomentar l'ocupació en els estats membres i promoure més cohesió econòmica i social. Les actuacions d'aquest programa operatiu de la Unió Europea estan dividides en quatre eixos, entre els quals destaca, en el cas de la Comunitat Valenciana, el relatiu al foment de la Formació Professional, dotat amb 129,34 milions d'euros, 134,29 dels quals ja s'han certificat, el 103,83 %.

Pel que fa als recursos destinats a la millora de l'ocupació i el foment de la mobilitat laboral, que ascendeixen a 11,98 milions d'euros, s'ha certificat ja el 98,06 %, que assoleix els 11,75 milions; mentre que la lluita contra la pobresa (35,57 milions d'euros) té certificat un 93,65 %, i els recursos d'assistència tècnica, un 90 %.

El director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo, ha agraït l'esforç de tots els ens gestors de fons europeus. "La Comunitat Valenciana torna a ser un exemple de gestió eficient dels recursos europeus i, sobretot, d'aquells vinculats a l'ocupació, la formació i la lluita contra la pobresa", ha apuntat Iranzo després de recordar que la Comunitat Valenciana ja era exemple de saber fer en el marc del Programa operatiu d'ocupació juvenil, amb una de les execucions més grans de l'estat, la qual cosa va permetre que assumira quasi 50 milions més per a aquest programa.

El responsable de Fons Europeus de la Generalitat ha recordat que el termini per a certificar els fons relatius al període 2014-2020 conclou el 31 de desembre de 2023 a causa de la regla de gasto n+3, que s'aplica en tota la UE, encara que s'ha mostrat convençut que "abans de la fi de 2021 la Generalitat podria tindre certificats el total dels eixos del Fons Social Europeu, la qual cosa augmentarà notablement l'execució total del programa, que se situarà entorn del 110 %".

Repartiment fons React-EU

Durant el comité de seguiment del Fons Social Europeu, la Direcció General de Fons Europeus també ha comunicat la proposta de repartiment dels 1.254 milions que han correspost a la Comunitat Valenciana, procedents del fons europeu React-EU, que s'ha de gestionar a través dels centres gestors del Fons Social Europeu i el FEDER.

En aquest sentit, s'ha traslladat als òrgans gestors, els agents socials i els representants de la Comissió Europea que, pel que fa a la proposta de repartiment de la Generalitat, s'ha distribuït un 63 % per a projectes de FEDER i un 37 % per al Fons Social Europeu. En concret, la proposta inclou 463.840.000 per a FSE en algunes accions, com les ajudes directes a autònoms de sectors especialment afectats per la pandèmia (80 milions); 30 milions per a persones afectades per ERTO de rendes baixes; 30,7 milions per a la contractació de joves desocupats, o 17 milions per a la conversió en indefinits de contractes temporals, entre altres.